Fáze hypertenze: 3, 2, 1 a 4, stupeň rizika

Léčba

Fáze hypertenze se obvykle chápe jako určité změny, ke kterým dochází ve vnitřních orgánech s postupujícím onemocněním. Celkově existují 3 fáze, kde první je nejjednodušší a třetí je maximální.

Fáze hypertenze a cílové orgány

Abyste pochopili postupný průběh hypertenze, musíte nejprve porozumět pojmu „cílové orgány“. Co to je? Jedná se o orgány, které primárně trpí neustálým zvyšováním krevního tlaku (krevního tlaku).

Cévy. Když krevní tlak stoupá zevnitř na cévní stěnu, spouští se v něm kaskáda patologických strukturálních změn. Pojivová tkáň roste, céva ztrácí svou pružnost, stává se tvrdá a nepoddajná, její lumen se zužuje. Tyto změny vedou k narušení přívodu krve do všech orgánů a tkání..

Je nemožné provést léčbu na radu přátel nebo příbuzných, kteří jsou léčeni antihypertenzivy. Terapie se provádí individuálně pro každého jednotlivého pacienta.

Srdce. V procesu trvalého zvyšování krevního tlaku je obtížné čerpací funkce srdce. Prostrčení krve cévním řečištěm vyžaduje velkou sílu, takže v průběhu času se stěny srdce zesilují a jeho komory se deformují. Vyvíjí se hypertrofie myokardu levé komory, tvoří se takzvané hypertenzní srdce.

Ledviny. Dlouhodobá hypertenze má destruktivní účinek na močové orgány a přispívá ke vzniku hypertenzní nefropatie. Projevuje se degenerativními změnami v ledvinových cévách, poškozením renálních tubulů, smrtí nefronů a úbytkem orgánů. V souladu s tím je narušena funkční aktivita ledvin..

Mozek. Se systematickým zvyšováním krevního tlaku na vysoký počet trpí krevní cévy, což vede k podvýživě tkání centrálního nervového systému, vzhledu v mozkové tkáni zón s nedostatečným zásobováním krví.

Oči. U pacientů s esenciální hypertenzí dochází k poklesu zrakové ostrosti, zúžení zorných polí, narušení barevného podání, blikání před očima much, zhoršení vidění za soumraku. Systematické zvyšování krevního tlaku se často stává příčinou oddělení sítnice.

Fáze hypertenze

Hypertenze 1. stupně, bez ohledu na počet krevního tlaku, je charakterizována absencí poškození cílového orgánu. Současně nejenže neexistují žádné příznaky poškození krevních cév, srdečních tkání nebo například mozku, ale také jakékoli laboratorní posuny v analýzách. Instrumentálně se nezaznamenávají ani žádné změny v cílových orgánech..

Ve stádiu 2 hypertenze je poškozen jeden nebo více cílových orgánů, přičemž nedochází k žádným klinickým projevům (to znamená, že se pacient o nic neobává). Například poškození ledvin dokazuje mikroalbuminurie (výskyt malých dávek bílkovin v moči) a změny v srdečních tkáních - hypertrofie myokardu levé komory.

Pokud je stádium onemocnění určeno zapojením cílových orgánů do patologického procesu, pak se při výpočtu rizika zohlední navíc stávající provokatéři a doprovodná onemocnění cév a srdce..

Hypertenze 3. stupně je charakterizována přítomností jasného klinického obrazu zapojení jednoho nebo více cílových orgánů do patologického procesu.

Níže uvedená tabulka ukazuje známky poškození cílových orgánů specifické pro fázi 3.

Trombóza, embolie periferních krevních cév, tvorba aneuryzmat

Krvácení sítnice, oddělení sítnice, poranění hlavy optického nervu

Cévní demence, přechodné ischemické ataky, akutní mozková mrtvice, discirkulační encefalopatie

V některých zdrojích existuje klasifikace, ve které je samostatně rozlišováno stádium hypertenze 4. Čtvrtá fáze hypertenze ve skutečnosti neexistuje. Definici 3stupňové povahy hypertenze navrhla Světová zdravotnická organizace již v roce 1993 a v domácí medicíně je přijata dodnes. Třístupňová gradace onemocnění je uvedena samostatně v doporučeních pro léčbu, diagnostiku a prevenci primární arteriální hypertenze, vydaných odborníky Všeruské kardiologické společnosti v roce 2001. Čtvrtá fáze onemocnění v této klasifikaci také chybí..

Stupeň rizika

Navzdory skutečnosti, že v ruské kardiologii se koncept „stadia hypertenze“ aktivně používá dodnes, nejnovější klasifikace Světové zdravotnické organizace jej ve skutečnosti nahrazuje definicí kardiovaskulárního rizika.

Pojem „riziko“ v souvislosti s hypertenzí se obvykle používá k označení pravděpodobnosti kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu nebo akutní mozkové mrtvice během příštích 10 let.

U pacientů s hypertenzí dochází k poklesu zrakové ostrosti, zúžení zorných polí, narušení barevného podání, blikání před očima much, zhoršení soumraku.

Pokud je stádium onemocnění určeno zapojením cílových orgánů do patologického procesu, pak se při výpočtu rizika zohlední navíc stávající provokatéři a doprovodná onemocnění cév a srdce..

Celkové úrovně rizika - 4: od 1, minimální, do 4, velmi vysoké.

Jedním z nejdůležitějších prvků při stanovení prognózy jsou rizikové faktory pacienta.

Nejvýznamnější rizikové faktory, které zhoršují průběh hypertenze a zhoršují prognózu, jsou:

 1. Kouření. Některé chemické sloučeniny, které jsou součástí tabákového kouře a vstupují do systémového oběhu, deaktivují baroceptory. Tyto snímače jsou umístěny uvnitř nádob a čtou informace o velikosti tlaku. U kouřících pacientů jsou tedy nesprávné informace o tlaku v arteriálním lůžku zasílány do centra vaskulární regulace..
 2. Zneužití alkoholu.
 3. Obezita. U pacientů s nadměrnou nadváhou je zaznamenáno průměrné zvýšení krevního tlaku o 10 mm Hg. Umění. za každých 10 kg navíc.
 4. Složitá dědičnost, pokud jde o přítomnost kardiovaskulárních onemocnění u nejbližších příbuzných.
 5. Věk nad 55 let.
 6. Mužský. Četné studie ukázaly, že muži jsou náchylnější k hypertenzi a rozvoji různých komplikací..
 7. Koncentrace cholesterolu v plazmě je více než 6,5 mmol / l. Se zvýšenou hladinou se v cévách tvoří cholesterolové plaky, které zužují lumen tepen a významně snižují pružnost cévní stěny.
 8. Cukrovka.
 9. Snížená tolerance glukózy.
 10. Sedavý životní styl. V podmínkách hypodynamiy kardiovaskulární systém nepociťuje stres, což ho činí extrémně citlivým na zvýšení krevního tlaku při hypertenzi.
 11. Systematická spotřeba nadměrného množství kuchyňské soli. To vede k zadržování tekutin, ke zvýšení objemu cirkulující krve a k jejímu nadměrnému tlaku na stěny cév zevnitř. Příjem NaCl u pacientů s hypertenzí by neměl překročit 5 g denně (1 čajová lžička bez horní části).
 12. Chronický stres nebo neuropsychiatrický stres.

Se systematickým zvyšováním krevního tlaku na vysoký počet trpí krevní cévy, což vede k podvýživě tkání centrálního nervového systému, vzhledu v mozkové tkáni zón s nedostatečným zásobováním krví.

S ohledem na uvedené faktory je riziko hypertenze stanoveno následovně:

 • neexistují žádné rizikové faktory, cílové orgány nejsou zapojeny do patologického procesu, hodnoty TK se pohybují od 140–159 / 90–99 mm Hg. st - riziko 1, minimální;
 • riziko 2 (střední) je stanoveno, když je systolický tlak od 160 do 179 mm Hg. Art., Diastolický - od 100 do 110 a za přítomnosti 1-2 rizikových faktorů;
 • vysoké riziko 3 je diagnostikováno u všech pacientů s třetím stupněm hypertenze, pokud nedojde k poškození cílových orgánů a u pacientů s 1 a 2 stupni onemocnění s poškozením cílových orgánů, diabetes mellitus nebo 3 nebo více rizikových faktorů;
 • velmi vysoké riziko 4 mají pacienti se souběžnými onemocněními srdce a / nebo krevních cév (bez ohledu na hodnoty krevního tlaku), stejně jako všichni nositelé třetího stupně hypertenze, s výjimkou pacientů, kteří nemají rizikové faktory a patologické stavy z cílových orgánů.

V závislosti na míře rizika pro každého jednotlivého pacienta se určuje pravděpodobnost vzniku akutní vaskulární katastrofy v podobě cévní mozkové příhody nebo infarktu v příštích 10 letech:

 • s minimálním rizikem tato pravděpodobnost nepřesahuje 15%;
 • se středně těžkou mozkovou příhodou nebo infarktem se vyvíjí asi ve 20% případů;
 • vysoké riziko zahrnuje vznik komplikací ve 25-30% případů;
 • při velmi vysokém riziku je hypertenze komplikována akutní mozkovou příhodou nebo infarktem ve 3 případech z 10 nebo více.

Principy léčby hypertenze v závislosti na stadiu a riziku

V závislosti na stavu cílových orgánů, přítomnosti konkrétních rizikových faktorů a souběžných onemocnění se stanoví taktika léčby a zvolí se optimální kombinace léků..

V procesu trvalého zvyšování krevního tlaku je obtížné čerpací funkce srdce. Vyvíjí se hypertrofie myokardu levé komory, tvoří se takzvané hypertenzní srdce.

V počáteční fázi hypertenze začíná léčba změnami životního stylu a eliminací rizikových faktorů:

 • přestat kouřit;
 • minimalizace konzumace alkoholu;
 • korekce stravy (snížení množství spotřebované soli na 5 g denně, odstranění kořeněných jídel, intenzivního koření, tučných jídel, uzenin atd.);
 • normalizace psycho-emocionálního pozadí;
 • obnovení režimu plného spánku a bdělosti;
 • zavedení dávkované fyzické aktivity;
 • terapie souběžných chronických onemocnění, která zhoršují průběh hypertenze.

Farmakoterapie pro benigní průběh arteriální hypertenze se provádí pomocí pěti hlavních skupin léků:

 • beta-blokátory (BAB), například Anaprilin, Concor, Atenolol, Betak, Betalok, Niperten, Egilok;
 • inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE inhibitory) - Kapoten, Lisinopril, Enalapril, Prestarium, Fozikard;
 • antagonisté receptoru pro angiotensin II (ARB, ARA II) - Valsartan, Lorista, Telsartan;
 • antagonisté vápníku (AA), jako je Diltiazem, Verapamil, Nifedipin, Naorvask, Amlotop, Cordaflex;
 • diuretika, jako je Veroshpiron, Indap, Furosemid.

Jakékoli léky z uvedených skupin se používají jako monoterapie (jeden lék) v první fázi onemocnění, ve druhé a třetí fázi - v různých kombinacích.

V závislosti na lézi určitých cílových orgánů a přítomnosti rizikových faktorů doporučují oficiální standardy farmakoterapie výběr léků se specifickými vlastnostmi z určitých skupin. Například pro poškození ledvin jsou výhodné inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu nebo blokátory receptoru pro angiotensin. A se současnou fibrilací síní - beta-blokátory nebo nondihydropyridinem AA.

Když krevní tlak stoupá zevnitř na cévní stěnu, spouští se v něm kaskáda patologických strukturálních změn. Spojivová tkáň roste, céva ztrácí svou pružnost, stává se tvrdou a tvrdohlavou, její lumen se zužuje.

Z tohoto důvodu je nemožné provést léčbu na radu přátel nebo příbuzných, kteří dostávají nějakou antihypertenzivní léčbu. Terapie se provádí individuálně pro každého jednotlivého pacienta.

Video

Nabízíme k prohlížení videa na téma článku.

Hypertenze 1 stupeň

Tajemství dlouhověkosti v cévách

Pokud jsou čisté a zdravé, můžete snadno žít 120 a více let.

Ve stáří se často vyskytuje přetrvávající vysoký krevní tlak, u žen i mužů, kterému se říká hypertenze. Toto onemocnění může vyvolat další onemocnění spojená se srdcem a krevními cévami. V lékařské praxi existuje několik stupňů onemocnění, je důležité vědět, jak se hypertenze 1. stupně projevuje, co to je.

Co je hypertenze 1. stupně

Arteriální hypertenze 1. stupně je stanovena darováním krve pro testy a také po absolvování řady vyšetření těla. Hypertenzi můžete určit měřením tlaku, který se provádí jeden po druhém v množství 3krát. K tomu se používá tonometr..

U zdravého člověka, bez patologií, se indikátory tlaku mohou měnit v obou směrech, vše závisí na stavu, stresu, životě a dalších faktorech. Často dochází k tlakovým rázům během fyzické námahy, v noci, během spánku, klesá a během dne se vrátí do normálu.

U zdravého člověka zůstávají ukazatele vždy v rozmezí 100–140 / 60–90 mm Hg. Umění. Pokud jsou údaje vyšší než tato hodnota, pak jde o hypertenzi.

Pro hypertenzi 1 stupně je charakteristický stabilní tlak na vysoké úrovni, ale je to právě 1 stupeň, který je nástupem onemocnění, mírné formy. Tlak nemá silný vliv na jiné systémy, lidské orgány. Existují také další stupně patologie, které ovlivňují lidské orgány a mohou je zničit. Druhý stupeň je charakterizován ničením životně důležitých orgánů..

Mnoho lidí se zajímá o to, zda je léčena hypertenze 1. stupně, a odpověď je pozitivní, pokud je patologie detekována včas, a předepsat léčbu s lékařem. Pro stanovení vysokého krevního tlaku na začátku vývoje hypertenze je důležité znát hlavní příznaky onemocnění..

Příznaky a příznaky

Na začátku vývoje onemocnění tlak mírně stoupá a indikátor se normalizuje sám, bez použití léků. Navíc se zvýšením krevního tlaku se u pacientů objeví další příznaky:

 1. Objeví se zakalení očí.
 2. Možné krátkodobé závratě.
 3. Bolest hlavy v zadní části hlavy.
 4. Vyskytuje se mírný tinnitus.
 5. Srdce začíná pracovat tvrději.
 6. Objevuje se slabost, tíha v pažích a nohou.
 7. Zvyšuje se pocení.
 8. Otok končetin začíná.
 9. Může dojít k mírnému poškození paměti.

Pokud se popsané příznaky vyskytnou a objeví se neustále, doporučuje se co nejdříve konzultovat s lékařem. Pokud není možné navštívit lékaře, je nutné zkontrolovat, jaký tlak se objevuje v různé denní době a po různých událostech. Kontinuální testování krevního tlaku vám umožňuje určit nástup hypertenze, když je stále léčitelná.

Pro fixaci indikátorů je nutné měřit tlak 2krát denně. Poprvé je lepší to udělat ráno, ležet v posteli. Druhé měření se provádí přibližně v 17:00. Po dobu 7 dnů by tlak měl být normální, ne vyšší než normální, jinak bude nutná lékařská péče.

Hypertenze je poměrně zákeřná nemoc, protože je velmi obtížné ji určit na začátku vývoje. Lidé si často nevšimnou charakteristických znaků, což způsobuje komplikace, pokročilejší formu onemocnění. Pokud není hypertenze 1. stupně detekována včas, způsobuje následující komplikace:

 1. Vyvíjí se srdeční selhání, zaznamenává se otokem končetin, tachykardií, dušností.
 2. Poruchy renálních funkcí začínají. Nemohou fyzicky zpracovat látky, které se do nich dostanou, díky čemuž se zadržuje tekutina, začínají problémy s močením. V pokročilejších případech je tělo otráveno zevnitř..
 3. Plavidla začínají měnit svůj stav, kvůli kterému má člověk neustále bolesti hlavy, intenzita bolesti je vysoká, krevní oběh se zhoršuje.

Pokud se podobný stav objevuje často, je důležité zahájit léčbu, aby se zastavily hlavní příznaky a snížil krevní tlak. Terapie vám umožňuje vyloučit přechod na 2. stupeň hypertenze.

Potenciální rizika

Pro léčbu hypertenze je důležité nejen vědět, jak vysoký krevní tlak stoupá, a kvůli tomu, co se stane, je důležité určit rizika. Chcete-li určit takový indikátor, budete muset přidat součet indikátorů tlaku a přidat další faktory:

 1. Špatné návyky.
 2. Nadváha.
 3. Rychlost glykémie.
 4. Dědičná predispozice.
 5. Stáří.
 6. Norma cholesterolu v krvi.
 7. Další nemoci.

Hypertenze zahrnuje 4 rizika, která lze určit, pokud existuje možnost komplikací souvisejících s kardiovaskulárním systémem:

 1. Riziko hypertenze 1 stupně 1 - možnost komplikací během prvních 10 let je 15%.
 2. Riziko hypertenze 1 stupně 2 - komplikace se mohou objevit ve 20% případů.
 3. Riziko hypertenze 1 stupně 3 - pravděpodobnost komplikací je během prvních 10 let 30%.
 4. Riziko hypertenze 1 stupně 4 - výskyt komplikací nad 30%.

Pro hypertenzi 1. stupně jsou charakteristické 1–2 rizika, ale riziko 3 a 4 se objevuje velmi zřídka, pokud existuje mnoho přitěžujících důvodů. Zpravidla se na začátku vývoje onemocnění objevují extrémně zřídka. Pokud pacient zneužívá alkohol, bude patologie obtížnější..

Hlavní důvody

Důvody pro vznik trvalého vysokého tlaku jsou různé a některé z nich v kombinaci mohou vést k nebezpečným následkům. Hlavními spouštěči růstu tlaku mohou být:

 1. Návykové návyky. Cigarety vedou ke zúžení lumenu krevních cév, což brání krevnímu oběhu, je zde také problém se zneužíváním alkoholu a dokonce s nesprávnou stravou.
 2. Neaktivní životní styl nebo zvýšený stres.
 3. Stáří. Hypertenze se často vyskytuje u žen nad 50 let a u mužů nad 65 let. V poslední době se onemocnění zmenšilo, proto je diagnostikováno v mladším věku, dokonce iu dítěte.
 4. Dědičný faktor. Pokud je v rodině mnoho lidí, kteří trpěli hypertenzí, zvyšuje se pravděpodobnost patologie.
 5. Těhotenství. Hypertenze během těhotenství se vyskytuje v důsledku silného stresu, hormonálních změn a také emoční nestability. Díky kombinaci všech faktorů může tlak stoupat.
 6. Užívání léků. Některé léky mohou mít vedlejší účinky, jako je zvýšený krevní tlak. Je důležité vědět, které léky užívat a které je nejlepší odmítnout. Provokatéry jsou často doplňky stravy a orální antikoncepce..
 7. Častý stres, obavy a úzkost. To vyvolává poruchy činnosti srdce, v takovém případě krev dostává hodně adrenalinu, což zužuje krevní cévy, narušuje krevní oběh a zvyšuje se tlak.
 8. Nemoci. V tomto případě mluvíme o cukrovce, ateroskleróze, onemocnění ledvin, pyelonefritidě.
 9. Nesprávná funkce štítné žlázy.
 10. Rychlá změna klimatu.
 11. Spousta soli. Sůl se používá každý den a při velkém příjmu soli způsobuje arteriální křeče. V těle se hromadí tekutina a vede k hypertenzi.
 12. Neustálá únava, poruchy spánku.

Popsanými důvody mohou být provokatéři hypertenze 1. stupně. Pro léčbu musíte podstoupit podrobné vyšetření a složit všechny testy. To určí skupinu zdraví, léky pro léčbu a terapeutický režim..

Diagnóza

Pokud se člověk již setkal s hypertenzí, bude muset být vyšetřen lékařem jednou ročně. Podobné pravidlo je zapotřebí, jsou-li zjištěny první příznaky onemocnění. K diagnostice se používají různé metody:

 1. Pomocí tonometru. Umožňuje určit tlak v nemocnici a doma. Měření se provádějí v klidném prostředí a před návštěvou lékaře musíte provést 3 kontrolní měření ve stejných časových intervalech. To vám umožní pochopit přesný obrázek..
 2. Ultrazvuk ledvin a dalších orgánů. Umožňuje identifikovat možné odchylky v čase. Pokud existuje chronická hypertenze, pak užitečné buňky zemřou v ledvinách, které jsou potřebné pro normální filtraci krve. V důsledku ztráty buněk se objevuje otok v důsledku hromadění tekutiny.
 3. EchoCG. Tato metoda instrumentálního vyšetření umožňuje přesně určit stupeň poškození srdce, umožňuje určit velikost komor, jejich objem.
 4. MRI mozku. Vyšetření je nezbytné k posouzení souvislosti mezi onemocněním a tkáňovými patologiemi v mozku.
 5. Vyšetření pomocí fenondoskopu. Umožňuje identifikovat poruchy srdce, šelesty. Kvůli těmto indikacím je přiřazeno EKG.
 6. EKG. Vyšetření poskytuje výsledky práce srdeční svaloviny. EKG umožňuje určit práci orgánu po určitou dobu.
 7. Dopplerova ultrasonografie. Ultrazvuk, který poskytuje výsledky pohybu krve cévním systémem.
 8. Arteriografie. Považuje se to za poddruh fluoroskopie, který umožní posoudit tepny, vady v nich.

Kromě instrumentálních vyšetření musí být pacient diagnostikován oftalmologem, který hodnotí fundus. Stejně jako srdce trpí vysokým krevním tlakem. Kromě toho může tlak způsobit vážné poškození očí, po kterém může dojít ke zhoršení zraku..

Kromě instrumentálních vyšetření bude u pacienta nutné provést další léčbu. Chcete-li to provést, pronajměte si:

 1. Moč.
 2. Krev.
 3. Testy na hormony pro ženskou polovinu.

Analýzy vám umožňují provést celkové posouzení indikátorů a také odhalit celkový obraz nemoci. Mnoho lidí zpravidla používá léky na tlak, který ho může snížit, ale to není zcela správné, protože hlavní příčinu nelze léčit. Obnova vyžaduje integrovaný přístup.

Léčba

Po obdržení výsledků analýz a vyšetření, stejně jako při potvrzení onemocnění, vyvstává otázka, jak léčit patologii v rané fázi vývoje.

Z tohoto důvodu lékaři doporučují změnit svůj životní styl a přidat do vašeho každodenního života více odpočinku. Je nutné eliminovat stres, více se hýbat, případně chodit nebo sportovat a také upravit výživu.

Pravidla výživy

Chcete-li normalizovat krevní tlak a celkový stav, musíte změnit stravu. K tomu je důležité co nejvíce se vzdát soli a nahradit ji jiným jídlem. U hypertenze se doporučuje konzumovat až 5 gramů soli denně. Jako náhradu můžete použít kyselinu citronovou nebo ocet. Správná výživa pomáhá usnadnit práci cévního systému a do jídelníčku by mělo být přidáno více rostlinných potravin..

K normalizaci tlaku můžete použít:

 1. Zelený čaj nebo karkade čaj.
 2. Jíst melouny a vodní melouny, protože jsou to přírodní diuretika, odstraňují přebytečnou tekutinu z těla.
 3. Přidejte do jídelníčku více mléčných výrobků, abyste obohatili tělo vápníkem, který může snížit krevní tlak. V zelené zelenině a mandlích je také hodně vápníku..
 4. Doporučuje se vařit ovesné vločky, pohankové a pšeničné kaše, jíst luštěniny, řepu, mrkev, ořechy.
 5. Zahrňte do své stravy kyselější ovoce, zeleninu a bobule.
 6. Pro hypertenzi je užitečné používat česnek jako přísadu, jako samostatný produkt nebo na jeho základě připravit lidové léky.

Je nutné tyto produkty z nabídky vyloučit:

 1. Uzené výrobky, kořeněná a slaná jídla.
 2. Káva a kofein.
 3. Mastné maso, ryby.
 4. Škrob.
 5. Droby.
 6. Sladkosti a moučné výrobky.
 7. Koření.

Pokud použijete tato pravidla výživy, obnoví se nejen cévy, ale odejdou i další kilogramy a dojde ke zlepšení celkového zdraví. Pro rychlou léčbu je také důležité používat léky předepsané lékařem. Léčí se, je zakázán.

Léky

Standardní technika farmakoterapie je následující:

 1. Předepisují se neurotropní léky, které se používají při vysokém tlaku v důsledku stresu. Takové léky mohou uklidnit nervový systém člověka. K tomu se používají antidepresiva "Amitriptylin", sedativa "Diazepam" a také sedativa, například valerián.
 2. Diuretika se používají k rychlému odstranění tekutin a solí. Pro léčbu se doporučuje používat "Furosemid", "Lasix", "Hydrochlorothiazid".
 3. Předepsané léky, které dilatují krevní cévy: „Vazonit“, „Apressin“.

Volba terapie je předepsána lékařem a musíte dodržovat přesnou dávku léků. Mnoho pacientů se zajímá o to, zda je možné pít "Cardiomagnyl", ale nejedná se o lék na povinný předpis na hypertenzi. Předepisuje se ve vzácných případech, pokud existuje možnost komplikací onemocnění..

Lidové léky

Tradiční medicína může být použita k léčbě hypertenze v rané fázi. Mezi účinné recepty, které mohou snížit krevní tlak, patří:

 1. Na 100 ml citronové šťávy přidejte 100 ml čerstvé řepy a 200 gramů lipového medu. Ingredience jsou smíchány, užívány před jídlem, každá 75 gramů.
 2. Každé ráno se doporučuje vypít 5 kapek tinktury z hlohu a sklenici brusinkové infuze.
 3. Přidejte 1 polévkovou lžíci do sklenice minerální vody. citronová šťáva a med. Užívejte léky na prázdný žaludek jednou denně, v průběhu 10 dnů.

Lidové léky lze použít jako doplňková opatření k tradičním metodám léčby.

Možné komplikace

Hypertenze 1. stupně je nejmírnější formou onemocnění, kdy se tlak významně nezvyšuje, přesto se mohou objevit určité komplikace:

 1. Dochází ke skleróze tkání a krevních cév, která ovlivňuje funkci ledvin. Výsledkem je, že nemohou pracovat normálně a po chvíli se jejich nedostatek vyvine..
 2. V cévách se objevují krevní sraženiny, které ovlivňují mozek. V mozku mohou být malé infarkty a zvýšení tlaku vede k mrtvici. Demence je možná kvůli špatnému oběhu.
 3. Možné komplikace cévního systému, které vedou ke ztrátě zraku.
 4. Nemoc zatěžuje srdce a jeho svaly, což vede k infarktu. Může se objevit angina pectoris, smrt.

V některých případech vedou komplikace ke snížení efektivity práce, postižení. To znamená, že léčba hypertenze je povinná, zejména na samém počátku jejího vývoje..

Práce a služby pro hypertenzi

V pokojných podmínkách nemusí být lidé s hypertenzí 1. stupně po diagnostikování u vojenské registrační kanceláře zařazeni do služby. Toto pravidlo je stanoveno v rozpisu nemocí, konkrétně v článku 43. Obdobné pravidlo platí i pro to, zda jsou v případě nemoci předvedeni na policii.

Pro získání výjimky z vojenské služby je nutné, aby tlakové indikátory byly rovny nebo vyšší než 140/90 mm Hg. Umění. Pokud mluvíme o tom, zda lidé s takovým tlakem projdou lékařskou prohlídkou, odpověď bude negativní.

Diagnóza musí být potvrzena příslušnými certifikáty; k tomu se používá anamnéza, kde jsou data uložena po dobu nejméně šesti měsíců. Během této doby by měl být každý den zaznamenáván indikátor tlaku..

U hypertenze 1 stupně také existují omezení pro práci na základě rotace, protože jsou narušeny denní a spánkové vzorce. Takové zaměstnání může vést ke komplikacím a šíření nemoci ve vážnější míře..

Prevence

Pokud existuje možnost přetrvávajícího vysokého tlaku, mělo by se onemocnění zabránit a měla by se použít preventivní opatření:

 1. Neustálé sportování nebo lehká fyzická aktivita, zvláště pokud sedíte.
 2. Ovládejte tělesnou hmotnost.
 3. Vzdejte se závislostí.
 4. Nechte se čas od času diagnostikovat lékařem.
 5. Neustále měřte tlak.
 6. Po tvrdé práci si udělejte čas na odpočinek a zotavení.
 7. Normalizujte spánek, který by měl být od 8 hodin.

Hypertenze 1. stupně je léčitelná, hlavní je používat komplexní opatření. Tím se nejen zbavíte nepříjemných příznaků, vysokého krevního tlaku, ale také prodloužíte život a zlepšíte jeho kvalitu.

3. stupeň arteriální hypertenze: klinický obraz, diagnostika a léčba


Arteriální hypertenze (AH) je chronický patologický stav, při kterém se určuje zvýšení krevního tlaku. AH je charakterizována úrovní systolického počtu nad 140 mm Hg. Umění. (milimetry rtuti) nebo diastolická čísla nad 90 mm Hg. Svatý.

Vzhledem k tlakové charakteristice pacienta se rozlišuje několik stupňů onemocnění, jmenovitě:

 1. První. 140 až 159 mm Hg Umění. systolický a od 90 do 99 mm Hg. Umění. diastolický.
 2. Druhý. 160 až 179 mm Hg Umění. systolický a od 100 do 109 mm Hg. Umění. diastolický
 3. Třetí. Systolický ≥180, diastolický ≥110 mm Hg Svatý.

Izolovaná forma není zahrnuta v oficiální gradaci, ve které čísla systolického tlaku překračují normální hodnotu a diastolický tlak je normální nebo dokonce nižší.

Hypertenze stupně 3 je extrémně závažný stav, při kterém dochází k řadě komplikací, takže je důležité pochopit, o co jde a jak s touto chorobou zacházet. Pouze včasné zahájení antihypertenzivní terapie pomůže vyhnout se závažným komplikacím..

Stupně a stadia hypertenze

Měli byste rozlišovat mezi těmito pojmy. To je důležité pro stratifikaci rizika a výběr terapie. Existují tři stadia hypertenze. Vyznačuje se jednosměrným vývojem, což znamená, že stádium nemoci se může pouze zvyšovat. Ve stadiu hypertenze dochází ke zvýšení krevního tlaku, obvykle ne více než 150/100 mm Hg. Cévy životně důležitých orgánů se teprve začínají přestavovat, ale dosud neexistují žádné klinické projevy jejich dysfunkce.

Vyvíjejí se ve fázi II. Objevuje se kompenzační hypertrofie vláken myokardu levých srdečních dutin, poškození ledvinných cév s nefrosklerózou, retinopatie (degenerativní změny v sítnicových cévách). Stupeň III hypertenze je charakterizován výskytem kardiovaskulárních katastrof. Patří mezi ně mrtvice, infarkty, přechodné ischemické ataky. Kromě těchto stavů, anginy pectoris, ischemické choroby srdeční se uvažuje ve třetí fázi hypertenze..

Stupeň hypertenze se hodnotí podle hladiny krevního tlaku. V klasické verzi nelze ani tento parametr snížit. Koneckonců, stupeň hypertenze se hodnotí podle maximální hladiny krevního tlaku. Při hypertenzi 1 stupně nepřekračuje krevní tlak 160/100 mm Hg, 2 stupně - tlak je menší než 180/110 mm Hg a při hypertenzi 3 stupně je tlak vyšší než poslední parametr. Ale v nemocničním prostředí, aby odráželo dynamiku onemocnění, je možné snížení popsaných charakteristik onemocnění. Poté lékaři naznačují, že se jedná o dosažený stupeň arteriální hypertenze. Vzhledem k výše uvedenému je arteriální hypertenze charakterizována zvýšením krevního tlaku nad 180/110 mm Hg.

Úrovně rizika

Existují tři stupně hypertenze, které se vyznačují různými tlakovými ukazateli.

Stupeň hypertenzeIndikátory systolického (horního) tlakuIndikátory diastolického (nižšího) tlaku
První stupeň140 -16090-100
Druhý stupeň160 - 180100-110
Třetí stupeň180 a výše110 a vyšší

Pro každý stupeň hypertenze existují 4 stupně rizika, s jinou možností poškození orgánů a jiným procentem faktorů komplikace:

 1. Riziko 1. Orgány jsou ovlivněny ne více než 15%. Žádné přitěžující faktory.
 2. Riziko 2. Možnost zranění 15–20%. Ne více než tři přitěžující faktory.
 3. Riziko 3. Porážka 20–30%. Více než tři faktory.
 4. Riziko 4. Mohou být ovlivněny všechny orgány.

Mezi přitěžující faktory hypertenze patří:

 • Špatné návyky.
 • Nadváha, obezita.
 • Nesprávná výživa.
 • Konstantní stres.
 • Endokrinní disrupce.
 • Cukrovka.

U hypertenze třetího stupně jsou rizika 3 a 4 obzvláště nebezpečná, protože to může být hrozbou pro lidské zdraví. Může způsobit řadu dalších onemocnění a poruch v těle..

Důvody

Když už mluvíme o možných příčinách vzniku arteriální hypertenze, stojí za to mluvit ne o konkrétních faktorech, ale o rizikových faktorech. Nejprve vyjmenujeme nejběžnější:

 1. Dědičné mutace a rozpady genů kódujících prvky systému renin-angiotensin-aldosteron.
 2. Poruchy sodíko-draselných pump.
 3. Diabetická angiopatie.
 4. Kouření.
 5. Stresové faktory.
 6. Dyslipidemie - stav, při kterém je narušen metabolismus cholesterolu a dalších lipidových struktur.

Narušená neurohumorální regulace periferního vaskulárního tonusu se také může stát etiologickým faktorem rozvoje hypertenze. Je dobře známo, že krevní tlak je kumulativní množství, které závisí na objemu mrtvice srdce a srdeční frekvenci. Kromě toho je do značné míry ovlivněna periferní vaskulární rezistencí. Tyto parametry jsou ovlivněny hemodynamickým centrem umístěným v mozkovém kmeni.

Existuje také skupina onemocnění, která způsobují symptomatickou hypertenzi. Patří mezi ně onemocnění ledvin, nadledvin, štítné žlázy. Právě s těmito patologiemi je identifikace hypertenze 3. stupně typičtější, někdy s tendencí ke krizi. Například tlak ve feochromocytomu (nádory dřeně nadledvin) se neustále zvyšuje a v určitých situacích dosahuje 250/130 a vyšších čísel.

U těžké hypertenze se srdce „opotřebovává“ a jeho dutiny se rozšiřují rychleji. Riziko komplikací se také zvyšuje v důsledku poškození cévní stěny všech periferních tepen..

Rizikové faktory

Esenciální hypertenze se tvoří pod vlivem různých faktorů a mechanismů. Je jich spousta. Existují 2 hlavní skupiny z nich:

 1. externí;
 2. vnitřní.

Krevní tlak může stoupat pod vlivem několika faktorů:

 • alkoholismus;
 • kouření;
 • duševní poruchy;
 • hypodynamie;
 • tělesné cvičení.

Vědci také stanovili další rizikové faktory:

 1. výživa: sůl v potravinách, její vysoký obsah kalorií, negativně ovlivňuje;
 2. cukrovka, metabolický syndrom, obezita;
 3. dyslipidermie. Jedná se o porušení podílu škodlivých a prospěšných lipidů v krvi. Výsledkem je vaskulární ateroskleróza, zvýšení krevního tlaku;
 4. patologie ledvin, krevních cév, srdce;
 5. pohlaví, věk: krevní tlak se u starších lidí často zvyšuje. Muži pravděpodobněji trpí hypertenzí. Ženy tomu čelí po menopauze;
 6. genetická tendence: existují lidé, kteří jsou geneticky náchylní k vlivu provokujících faktorů.

Klinické projevy

Je důležité si uvědomit, že existují dva odlišné pojmy - hypertenze a arteriální hypertenze. První pojem definuje vysoký krevní tlak jako nezávislé onemocnění, kdy jsou vyloučena onemocnění ledvin, mozku a orgánů endokrinního systému. Po provedení všech rutinních studií je vhodné hovořit o hypertenzi. Při konečné diagnóze lékař posoudí stádium onemocnění a odhalí syndrom arteriální hypertenze s uvedením jeho stupně, který závisí na maximální úrovni krevního tlaku.

Arteriální hypertenze nebo hypertenze se používá k definování syndromu spíše než nemoci. V této situaci dochází k vysokému krevnímu tlaku na pozadí jiného primárního onemocnění. V tomto případě jsou příznaky tohoto stavu navrstveny na projevy hypertenze..

Klinický obraz

U hypertenze třetího stupně obraz závisí na tom, které orgány byly ovlivněny..

OrgánKlinický obraz
Srdce• Chronické srdeční selhání. • Infarkt. • Vysoké riziko smrti. • Zesílení srdečního svalu.
Ledviny• Selhání ledvin. • Porušení přívodu krve je příčinou hladovění kyslíkem, což může být příčinou infarktu. • Porušení cévní průchodnosti ledvin, které vede k dysfunkci orgánu.
Mozek• Mrtvice. • Nedostatek kyslíku v mozku, což vede k trombóze.
OčiTlakové rázy vedou k porušení sítnice a krvácení do oční bulvy, což vede ke zhoršení zrakových funkcí a někdy k úplné slepotě.
PlavidlaCévní ateroskleróza.

Hypertenze u onemocnění ledvin

Nemoci renálního parenchymu nebo cév v této oblasti způsobují trvalé zvyšování tlaku. Jaké nemoci lze připsat zde?

 1. Pyelonefritida - zánětlivá změna v pánvi a kalichech s přechodem do intersticiální tkáně.
 2. Všechny typy glomerulonefritidy v rámci nefritického syndromu.
 3. Fibromuskulární dysplázie renálních cév.
 4. Stenóza renální arterie v důsledku aterosklerotické léze.
 5. Renální amyloidóza.

Krevní tlak stoupá v důsledku skutečnosti, že se zvyšuje celková periferní vaskulární rezistence. Je to způsobeno aktivací systému renin-angiotensin-aldosteron v důsledku výše popsaných onemocnění.

Dodatečné informace! Angiotensin způsobuje silný vazospazmus, který vede ke zvýšení tlaku na vysoký počet, takže se za těchto podmínek velmi často vyskytuje hypertenze 3. stupně.

Systolický krevní tlak se mírně zvyšuje, zatímco diastolický krevní tlak se zvyšuje na 120 mm Hg a více. Tlak pulzu klesá. Cévní skleróza sítnice rychle postupuje. To je doprovázeno stížnostmi pacienta na sníženou jasnost a zrakovou ostrost, výskyt much před očima.

Když tlak stoupá, v hlavě jsou bolesti pulzující povahy a tachykardie. Nevolnost je možná. Tyto stížnosti mohou být na pozadí projevů skutečné renální patologie, která je základem vývoje syndromu.

Příznaky

Při hypertenzi 3 stupňů jsou obvykle vyjádřeny všechny typické příznaky onemocnění:

 • Bolesti hlavy s plností a pulzací;
 • Rozmazané vidění, letí před očima;
 • Změna polohy těla často vyvolává těžké závratě;
 • Poruchy pozornosti a paměti;
 • Poruchy citlivosti;
 • Zčervenání obličeje, v závažných případech sahající až ke krku;
 • Zimnice a pocení;
 • Poruchy koordinace pohybů.

Patologické změny v těle se stávají nevratnými, je možné eliminovat příznaky hypertenze pouze na chvíli a pouze pomocí léků doporučených lékařem.

Arteriální hypertenze u endokrinních onemocnění

Diabetes mellitus je dnes nejčastější patologií ze všech endokrinopatií. Toto onemocnění je charakterizováno porušením všech typů metabolismu a je doprovázeno hyperglykemií - zvýšením hladiny cukru v krvi. Mluvili jsme o této nemoci více

Jako součást komplikace cukrovky - makroangiopatie - se vyvíjí arteriální hypertenze. Je vymazán, bez příznaků. Pacienti necítí bolest hlavy nebo nevolnost, pulzují v temenní nebo týlní oblasti. I když hladina krevního tlaku stoupá na 180 a více, což odpovídá hypertenzi 3. stupně.

Feochromocytom je nádor dřeně nadledvin. S tímto onemocněním se do krve uvolňuje nadměrné množství adrenalinu a norepinefrinu. Výsledkem je zvýšení tlaku na kritická čísla - 250-300 / 130-150 mm Hg.

S krizí se bolest ostře objevuje v temenní nebo týlní oblasti. V přírodě pulzuje. V tomto případě dochází k nevolnosti, často doprovázené jediným zvracením, které stavu nepřináší úlevu. U pacienta dochází k rychlému srdečnímu rytmu nebo přerušení. Může se obávat dušnosti nebo pocitu nedostatečné inhalace.

Když krevní tlak stoupne na 250/130 mm Hg, měli byste se poradit s lékařem. Vysoký stupeň hypertenze rychle vede k maladaptivní přestavbě srdce a všech krevních cév. Často to končí vývojem komplikací, často smrtelných.

Hypertenze 3 stupně: léčba

Léčba hypertenze 3. stupně není snadný úkol. Nejlepší je zahájit terapii ve stadiu, kdy tlak dosáhne 150 mm Hg. Umění. (horní). Je důležité hned změnit svůj životní styl. Pokud máte špatné návyky, je čas s nimi bojovat..

Bezdrogová léčba

Léky předepisuje pouze lékař. Tradiční metody léčby mohou být pouze doplňkem hlavního schématu.

Je velmi důležité normalizovat tělesnou hmotnost. Jakýkoli kilogram navíc vyvolává zvýšení krevního tlaku. U obezity je vždy pozorována hypertenze. Pokud se pacient stará o správný životní styl, normalizovanou tělesnou hmotnost, je to již 50% úspěšného zotavení a stabilní remise.

Správný životní styl umožní:

 • odstranit závislost na drogách;
 • nižší krevní tlak;
 • eliminovat rizikové faktory;
 • poskytovat prevenci.

Je nesmírně důležité nejen užívat léky včas, ale také doplnit léčbu nelékovou terapií. Jedná se o speciální opatření, omezení, která mohou zlepšit stav pacienta..

Algoritmus akcí je následující:

 1. Měníme způsob života. Zajišťujeme dostatečnou mobilitu, ale vyhýbáme se fyzické aktivitě. Začínáme každý den lehkými cviky.
 2. Vzdáváme se možných špatných návyků.
 3. Sledujeme naše psychologické zdraví, vyhýbáme se stresu. Lékaři doporučují navštívit méně hlučná místa. Nemůžete dlouho sedět u počítače, televize.
 4. Změna stravovacích návyků. Je nutné snížit příjem soli, přidat do stravy rostlinné potraviny, které jsou bohaté na vápník, draslík, hořčík. Je bezpodmínečně nutné kontrolovat svoji váhu. Žádné kilá navíc! Pokud tam již jsou, měla by se váha postupně snižovat. Ujistěte se, že jídlo nemá příliš vysoký obsah kalorií. Odborníci na výživu si všimli, že ovoce může normalizovat krevní tlak, proto by měly být zahrnuty do každodenní stravy..
 5. Spíme víc. Zdravý spánek je zárukou vynikajícího zdraví, fyzického i duševního zdraví. Mělo by to trvat nejméně 8 hodin.

Tato opatření nejsou vůbec komplikovaná, ale účinná. Hlavní věc je najít v sobě vůli a přemoci se.

Léčba drogami

U hypertenze 3. stupně musíte okamžitě snížit krevní tlak. K tomu je pacientovi podán vhodný lék. Vybírá se individuálně. Často jde o kombinaci léků.

Terapeut a kardiolog se podílejí na léčbě drogami. Pokud se objeví komplikace, pacient je řešen resuscitátory. Při mozkové mrtvici je léčba přiřazena neurologovi. Je důležité užívat léky přísně podle předepsaného schématu..

Nedoufejte v úplné vyléčení hypertenze 3. stupně. To se stává velmi zřídka. Pouze pokud je zvýšení krevního tlaku druhotné, jeho příčina je odstraněna, zvyšuje se šance na vyléčení. Je velmi důležité, aby pacient vyhledal pomoc při prvních známkách hypertenze. Pokud je spuštěna třetí fáze, je zcela nemožné ji vyléčit..

DŮLEŽITÉ! Ve fázi 3 je kontrola tlaku možná pouze pomocí léků! To je jediný účinný způsob. Takovým pacientům jsou předepsány léky na celý život..

V závažných případech jsou lékaři nuceni předepisovat několik léků. Lékař by měl být velmi opatrný při výběru léků, protože jsou dostatečně silné. Pokud je nutné předepsat nový lék, začněte jej užívat s malou dávkou. Pokud tělo pacienta adekvátně reaguje na lék, dávka se postupně zvyšuje, čímž je terapeuticky účinná.

Nyní existuje 5 skupin léků k léčbě hypertenze:

 • Ty, které blokují AT receptory.
 • Diuretika.
 • β-blokátory.
 • Inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu.
 • Antagonisté vápníku.

Terapie by měla být komplexní. Lékař vybere kombinaci léků na základě stavu konkrétního pacienta. Pokud je nutná dlouhodobá léčba, jsou vybrány dlouhodobě působící léky. Taková léčiva s prodlouženým uvolňováním mají terapeutický účinek po celý den..

Je důležité si uvědomit, že vysoký krevní tlak způsobí zničující úder vnitřním orgánům. Postiženy jsou cévy, mozek, srdce, ledviny. Každý pacient může trpět samostatným orgánem nebo několika najednou. Všechno je velmi individuální.

V 3. stupni se inhibitor ACE nejčastěji kombinuje s antagonistou vápníku, diuretikem. Toto je antihypertenzní léčba..

Kromě léků ke snížení krevního tlaku jsou předepsány léky ke snížení hladiny cukru v krvi, krevních destiček.

Esenciální hypertenze

Primární hypertenze se nemusí nutně projevovat při vysokém počtu krevního tlaku. U většiny pacientů se onemocnění projevuje pomalu. Zpočátku krevní tlak nepřekračuje 140/90 mm Hg a dosahuje vyšších čísel v noci nebo během cvičení. Poté se v průběhu času zjistí hypertenze 3. stupně..

Mezi stížnostmi pacientů se dostávají do popředí opakované bolesti hlavy. Zvyšují se stresovými situacemi nebo stresem. Několik pacientů s těmito příznaky měří krevní tlak, ale ti, kteří to dělají, říkají, že krevní tlak je vyšší než 150/100 mm Hg. Krizový průběh je doprovázen nevolností, zvracením. Někdy s eukinetickou krizí otoky prstů nebo nohou způsobují nohy.

Často dochází k pocitu rychlého srdečního rytmu. Může dojít k přerušení práce srdce a dušnosti. Při vysoké úrovni tlaku je možný výskyt tzv. Hemodynamické anginy pectoris. Jedná se o bolesti na hrudi s typickou lokalizací anginy pectoris v levém rameni, předloktí nebo ruce, lopatce. Jsou způsobeny vysokou hypertenzí.

Diagnostika

Diagnóza hypertenze je stanovena na základě anamnestických údajů i údajů z instrumentálního vyšetření. V případě hypertenze 3. stupně by anamnéza měla obsahovat následující údaje:

 • Pečlivě shromážděná anamnéza. K identifikaci onemocnění je třeba vzít v úvahu nejen stížnosti pacienta a přítomnost rizikových faktorů, ale také dědičnou anamnézu.
 • Údaje získané při měření krevního tlaku. Hypertenze 3 stupně je vystavena pouze v přítomnosti trvalého zvýšení krevního tlaku nad 189/109.
 • Elektrokardiografie. Je nutné odhalit narušení činnosti srdce. Zejména umožňuje detekovat arytmie a hypertrofii levé komory.
 • Biochemický krevní test. Stanoví se hladina C-reaktivního proteinu, cholesterolu a lipoproteinových frakcí. Může být také nutné vypočítat hladinu vápníku a draslíku v krvi. Při podezření na poškození ledvin se počítá kreatinin.

Měření krevního tlaku by mělo být prováděno správně, proto k diagnostice rizika 3 stupně hypertenze potřebujete znát následující:

 1. Měření tlaku by mělo být prováděno denně po dobu jednoho týdne, navíc by to mělo být prováděno dvakrát denně, ráno a večer.
 2. Postup by měl být prováděn za klidových podmínek; je vhodné, aby pacient seděl během měření.
 3. Měly by existovat dva samotné postupy měření, interval mezi nimi by neměl být delší než dvě minuty. Použije se průměrný výsledek získaný pro dvě měření.

V některých případech může lékař k detekci záchvatů zvýšeného tlaku předepsat jeho denní sledování. Provádí se pomocí přenosného zařízení, které pacient nosí po celý den, přičemž je v obvyklých podmínkách pro sebe. Tato studie se velmi často používá u 3. stupně rizika 3. stupně hypertenze.

Komplikace

Neregulovaný a nekontrolovaný krevní tlak je velmi nebezpečný pro všechny skupiny pacientů, zejména pro starší osoby. Nestabilní hemodynamika může být komplikována vývojem kardiovaskulárních příhod. Nejběžnější z nich je mrtvice..

Akutní narušení mozkové cirkulace může nastat ve dvou formách - ischemické a hemoragické. U arteriální hypertenze jsou realizovány všechny patogenetické vazby vedoucí k hemoragické cévní mozkové příhodě. V závislosti na místě krvácení mohou být příznaky velmi odlišné. Je možné zabránit vzniku této komplikace pomocí přísné kontroly krevního tlaku a užívání léků k prevenci kardiovaskulárních příhod. Dnes zahrnují statiny - léky, které snižují hladinu cholesterolu..

Infarkt myokardu je ischemická nekróza srdečního svalu. Tento stav je z hlediska prognózy velmi obtížný. Vyvíjí se u hypertenze, protože vazokonstrikce (vazospazmus) zhoršuje procesy aterogeneze (tvorba aterosklerotických plaků). Nestabilní deska je morfologický substrát pro rozvoj infarktu myokardu.

Léčba

Závažné stádium hypertenze nelze léčit výhradně antihypertenzivy. Léčba hypertenze 3. stupně by měla být komplexní a měla by být zvolena v závislosti na charakteristikách konkrétního klinického případu. Všechny léky, dávkování, frekvence podávání, doba léčby jsou předepsány pouze lékařem. Nekontrolovaný příjem i osvědčených prostředků může mít fatální následky. Kromě léků na úpravu funkcí kardiovaskulárního systému je pacientovi předepsán další léčebný postup pro doprovodná nebo základní onemocnění.

Kromě léčby drogami je nutné:

 • Udržujte přiměřenou fyzickou aktivitu pod dohledem odborníka.
 • Jíst speciální dietu, kontrolovat příjem solí a tekutin.
 • Dodržujte fyziologický režim dne, vyhýbejte se přepracování a stresovým situacím.

Neléková terapie

V nemocničním prostředí pro pacienty s hypertenzí je k dispozici tabulka 10 podle Pevznera. Hlavním principem stravy pro hypertenzi je omezit konzumaci kuchyňské soli. Je známo, že chlorid sodný zvyšuje krevní tlak. Čím větší je kardiovaskulární riziko vypočítané na stupnici SCORE, tím přísnější omezení by měla být. Stupnice pomáhá posoudit riziko úmrtí na mozkové příhody a infarkty v příštích 10 letech. Posuzovány jsou parametry jako věk, pohlaví, hladina cholesterolu v krvi, kouření a další. Cílem léčby je snížit riziko.

Aby nedošlo k zmatku v počtu, kardiologové doporučují nepřidávat sůl do jídla (vyjměte solničky z tabulek), ale vařit je solí (v troubě, mikrovlnné troubě).

Lidové léky na hypertenzi jsou dnes populární. Ale i přes to nebyla prokázána jejich účinnost (stejně jako poškození). Proto se doporučuje použít je jako doplněk k hlavní terapii..

Je nebezpečné používat alternativní medicínu k léčbě hypertenze 3. stupně bez konzultace s lékařem! Je nutná konzultace s terapeutem nebo kardiologem.

Léčba nemoci

Drogy

Úplné vyléčení a normalizace krevního tlaku je možné u symptomatické hypertenze, kdy je možné v důsledku léčby zcela eliminovat příčinu zvýšení krevního tlaku. V případě hypertenze je nutný stálý příjem antihypertenziv, aby se indikátor udržel v normě a snížilo se srdeční riziko..

Pokud je zjištěna hypertenze stupně 3, léky na snížení krevního tlaku jsou předepsány okamžitě, současně dávají doporučení pro změnu životního stylu. Účelem užívání antihypertenziv je snížení krevního tlaku pod 140 až 90. Při původně vysoké hladině krevního tlaku je vhodné předepsat kombinovanou léčbu, protože obvykle není možné snížit tlak v případě hypertenze 3. stupně užitím pouze jednoho léku.

Mezi hlavní skupiny léků, které snižují krevní tlak, patří:

 • beta-blokátory (metoprolol, bisoprolol);
 • diuretika (hydrochlorothiazid, furosemid);
 • antagonisté vápníku (nimodipin, amlodipin);
 • inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE) a blokátory receptoru pro angiotensin (lisinopril, losartan);
 • alfa blokátory (doxazosin, alfuzosin);
 • inhibitory reninu (aliskiren).

Hypertenze třetího stupně je indikací pro současné podávání 2 nebo 3 léků ke snížení krevního tlaku. Nejúčinnější jsou kombinace inhibitoru ACE a diuretika nebo antagonisty vápníku, betablokátoru a diuretika..

Kromě antihypertenzní terapie se používají také další metody korekce rizikových faktorů pro komplikace: antiagregační léky, léčba snižující lipidy, hypoglykemické léky podle indikací. Je zvláště důležité provést komplexní opatření pro rizikovou hypertenzi 4.

Při výběru léků se řídí především účinností jedné nebo druhé skupiny drog v konkrétní situaci. Pokud existují souběžné patologické stavy, upřednostňují se léky, které budou mít příznivé účinky s přihlédnutím k existujícímu souvisejícímu onemocnění. Při předepisování léku jsou brány v úvahu možné kontraindikace. Například betablokátory se nepoužívají při léčbě hypertenze u pacientů s pulzní frekvencí nižší než 55 za minutu, v přítomnosti vysoce kvalitního atrioventrikulárního bloku, u závažných poruch periferního oběhu..

Výběr léků na hypertenzi 3. stupně je někdy obtížný úkol, protože je třeba vzít v úvahu mnoho faktorů. Samostatným cílem je přesvědčit pacienta o nutnosti neustálého, ve většině případů celoživotního, podávání několika léků..

Změna životního stylu

Jak změnit svůj životní styl tak, aby léčba byla úspěšná:

 • Snížení obsahu soli ve stravě (méně než 5 g denně). Měli byste odmítnout slanost a solení pokrmů..
 • Odmítnutí pít alkohol nebo ho snížit na 10-20 g denně.
 • Další dietní doporučení se týkají zvýšení spotřeby zeleniny, nízkotučných mléčných výrobků, celozrnných výrobků, obilovin, ovoce. Jídla obsahující cholesterol a nasycené tuky se nedoporučují. Doporučuje se zahrnout ryby do stravy dvakrát týdně nebo více..
 • Hubnutí s obezitou. V případě již existujících kardiovaskulárních onemocnění se doporučuje stabilizace hmotnosti, protože výrazný úbytek hmotnosti může zhoršit stav pacientů. To platí zejména pro starší pacienty.
 • Odvykání kouření. Negativním účinkem zvyku je nejen zvýšení krevního tlaku, ale také významné zvýšení kardiovaskulárního rizika a nepříznivý vliv na zdraví celého těla. Závislost na nikotinu je v některých případech tak výrazná, že je nutné uchýlit se k dočasnému stanovení substituční terapie.
 • Fyzická aktivita. Nejlepší výsledky při snižování krevního tlaku a kardiovaskulárního rizika dosahují pravidelné outdoorové aktivity (chůze, běh, jízda na kole). Pokud jde o silový trénink na hypertenzi, studie prokázaly lepší toleranci k dynamickému cvičení oproti statickému cvičení..


Kliknutím obrázek zvětšíte

Korekce léků na vysoký krevní tlak a prevence

Existuje mnoho léků určených k boji s hypertenzí. Používá se 5-6 hlavních skupin a 2 skupiny centrální akční rezervy. Volba léku se provádí v závislosti na tom, jaké doprovodné stavy má pacient.

S tendencí k tachykardii nebo tyreotoxikóze (zvýšená funkce štítné žlázy) se používají b-blokátory - Anaprilin, Egilok, Concor, Betalok ZOK. Jsou také nezbytné v případě infarktu. Pro korekci hypertenze se srdečním selháním nebo angínou pectoris jsou indikovány ACE inhibitory: Hartil, Fozikard, Prestarium. Tyto léky jsou dárci skupiny NO, která je důležitá pro provádění antianginální terapie (s ischemickou chorobou srdeční). S tendencí k bradykardii pomáhají dobře amlodipin a další blokátory kalciových kanálů s kardioselektivním účinkem.

Aby se zabránilo hypertenzi a jejím komplikacím, je nutný racionální režim fyzické aktivity a správná výživa. Výrobky s vysokým obsahem tuku a cholesterolu podléhají omezením. Doporučuje se ze stravy odstranit tučné maso a nahradit je drůbeží, rybí (nejlépe mořské plody). Měli byste zvýšit obsah zeleniny, ovoce, potravin s hrubými vlákny.

Postižení

Útoky této nemoci mají hrozné následky. Proto je postižení velmi přičítáno pacientům s hypertenzí..

Pokud se hypertenze třetího stupně změní na poruchy různých orgánů, je pacient považován za invalidního. Některé jsou považovány za částečně způsobilé k práci.

Jak již bylo uvedeno, hypertenze vede k závažným poruchám funkce ledvin, srdce a mozku. Pacienti s takovými patologiemi jsou zařazeni do druhé skupiny zdravotního postižení. První skupina je definována jako lidé, kteří přežili mozkovou příhodu, protože jejím důsledkem je zdravotní postižení.

Hypertenzní pacienti třetího stupně musí být registrováni, neustále vyšetřováni a musí podstoupit rehabilitační kurzy. Pacienti s hypertenzí stupně 3 mají také právo na bezplatné uzdravení v sanatoriích.

Užitečné video:

Ohrožené skupiny

Riziko 4 stupně hypertenze 3 má rizikové skupiny, které lze podmíněně rozdělit na modifikovatelné a nemodifikovatelné.

Modifikovatelné - které lze ovlivnit:

 • vysoká tělesná hmotnost (BMI nad 30) - zvyšuje zátěž srdce a cév;
 • pití alkoholických nápojů;
 • kouření - způsobuje křeč věnčitých cév;
 • hypodynamika - nedostatečná fyzická aktivita;
 • láska k solenému jídlu - způsobuje zadržování tekutin v těle a zatěžuje srdce;
 • vysoký cholesterol - vede k ateroskleróze;
 • stres - způsobuje uvolňování katecholaminů, které zvyšují krevní tlak.

Nemodifikovatelné - které nelze ovlivnit:

 • věk nad 55 let;
 • mužský;
 • cukrovka;
 • dědičná predispozice k arteriální hypertenzi.

Důvody pro zvýšení tlaku

Hemoroidy v 79% případů pacienta zabijí
Asi 35-40% populace trpí hypertenzí. Počet pacientů se zvyšuje s věkem. Současně se zvyšuje kardiovaskulární riziko.

Většina případů arteriální hypertenze souvisí s hypertenzí, kdy není možné přesně určit patologii, která problém způsobila. Tato varianta onemocnění se nazývá primární (esenciální) hypertenze..

Specifický mechanismus vývoje onemocnění je odhalen pouze v 5-10% případů. Taková symptomatická hypertenze je považována za potenciálně reverzibilní, pokud lze eliminovat příčinu jejího výskytu..

Na vzniku esenciální hypertenze se podílí mnoho faktorů a mechanismů. Mezi příčiny hypertenze patří vnitřní a vnější faktory, z nichž některé lze ovlivnit, zatímco jiné lze brát v úvahu pouze:

 • Jídlo. Přebytek soli v potravinách, vysoký obsah kalorií v potravinách mohou vyvolat rozvoj hypertenze. Rovněž se zaznamenává, že pravděpodobnost zvýšení krevního tlaku zvyšuje nedostatek ovoce ve stravě.
 • Obezita, metabolický syndrom, diabetes mellitus.
 • Dyslipidemie - porušení poměru prospěšných a škodlivých krevních lipidů, provokující aterosklerózu cév, což přispívá ke zvýšení tlaku.
 • Kardiovaskulární choroby, patologie ledvin.
 • Věk a pohlaví. Čím starší je osoba, tím vyšší je pravděpodobnost zvýšení krevního tlaku. Před dosažením věku 50 let trpí muži hypertenzí častěji. Po menopauze se počet nemocných žen významně zvyšuje a v určitém okamžiku dokonce převyšuje počet případů hypertenze u mužů. S přibývajícím věkem se také zvyšují tlakové tlaky, takže hypertenze 3. stupně je častější ve starší věkové skupině..
 • Psycho-emoční faktory, chronický stres.
 • Kouření. Nikotin krátce zvyšuje krevní tlak o 10–20 mm Hg. Umění. s každou kouřenou cigaretou. Výsledkem je, že během dne se průměrné hodnoty krevního tlaku mohou výrazně zvýšit..
 • Alkohol. Některé studie ukázaly, že pití malých dávek alkoholu nezvyšuje krevní tlak, ale zvyšuje se riziko onemocnění při zneužívání alkoholu.
 • Genetické faktory. Ne vždy vedou ke vzniku onemocnění, ale často významně zvyšují reakci na účinky jiných provokujících faktorů. Obzvláště důležité jsou případy časného vývoje srdeční patologie u blízkých příbuzných..
 • Fyzická nečinnost. Tento faktor přispívá k rozvoji obezity a kardiovaskulární patologie, zvyšuje pravděpodobnost zvýšení krevního tlaku a riziko vaskulárních komplikací..

Na vzniku hypertenze se podílí několik mechanismů, které se v každém konkrétním případě projevují v různých kombinacích, které určují individuální charakteristiky průběhu onemocnění a odlišnou reakci na antihypertenziva. Hlavní mechanismy tvorby hypertenze:

 1. Neurogenní, zejména aktivace sympatického nervového systému, Tyto mechanismy hrají důležitou roli při hypertenzi u obézních osob, v počáteční fázi diabetu, při srdečním selhání.
 2. Renální mechanismy. Jedním ze způsobů, jak regulovat tlak, je vylučování sodíku ledvinami. V patologii může být tento mechanismus narušen, kvůli čemuž se soli vylučují pomaleji než obvykle, což způsobuje zvýšení objemu plazmy a zvýšení krevního tlaku. Tato forma hypertenze je často způsobena genetickými faktory..
 3. Cévní mechanismy. Zvýšení tlaku může být spojeno jednak s poruchou funkce endotelu - vrstvy buněk lemujících cévy zevnitř, a jednak s vaskulární remodelací. V endotelu se vyrábějí různé látky, které jsou odpovědné za vaskulární tonus. Dysfunkce endotelových buněk vede k narušení jednoho z hlavních obranných mechanismů proti hypertenzi. K cévní remodelaci obvykle dochází po endoteliální dysfunkci a dále zhoršuje hypertenzi. V tomto případě se vytvoří zesílení stěn cév a snížení jejich lumenu.
 4. Hormonální mechanismy hrají důležitou roli při udržování normálních hodnot krevního tlaku. Látky produkované speciálními strukturami ledvin, hormon vylučovaný nadledvinami - aldosteron a některé další bioaktivní látky se účastní komplexního regulačního systému.
Následující Článek

Paracetamol pro děti