Smrt mozkových buněk: diagnostika a léčba atrofie

Migréna

Atrofie mozku jsou destruktivní změny, které vyvolávají vyčerpání orgánových tkání, zhoršení vitality a ztrátu funkcí. Je doprovázena smrtí nervových buněk a prasknutím nervových spojení v chemicky nebo funkčně souvisejících skupinách. Objem mozkové tkáně klesá. Destruktivní procesy se rozšířily do různých oddělení - kůry a subkortikální (subkortikální) oblasti. Často se vyskytuje u pacientů starších 50 let. Diagnostikováno u novorozenců a dětí mladších jednoho roku.

Smrt buněk, které tvoří mozek, vyvolává vážné následky. Dochází k narušení kognitivních schopností, mezi něž patří řeč, prostorová orientace, porozumění, logické myšlení, schopnost uvažovat, počítat a učit se. Toto onemocnění způsobuje neurologické poruchy a motorickou dysfunkci.

Lékaři dávají negativní odpověď na otázku, zda cerebrální atrofie vyskytující se v mozku ovlivňuje délku života. Neurony odumírají postupně. Může trvat déle než 20 let od počátečních příznaků patologie po stav, kdy velká část mozku atrofuje s následným rozvojem demence. Smrt pacienta je obvykle způsobena jinými chorobami, které způsobují nesprávnou funkci těla, neslučitelnou se životem.

Úvahy o tom, jak dlouho žijí pacienti s atrofickými lézemi, nesprávně odrážejí rysy a vliv patologie. Mozková atrofie nesnižuje průměrnou délku života, ale významně zhoršuje její kvalitu. Vede k demenci, invaliditě. Osoba není schopna samoobsluhy, potřebuje neustálý lékařský dohled a péči. Často nucen strávit zbytek svého života ve specializované lékárně.

Co je mozková atrofie

Atrofické změny vyskytující se v mozku vypadají jako kompenzační zvýšení objemu mozkomíšního moku na pozadí snížení podílu neuronů (mozkový parenchyma). Tento stav připomíná hydrocefalus s tím rozdílem, že neodráží fokální ztrátu objemu tkáně, ale progresivní patologické změny v nich. Vyjadřuje se v částečné ztrátě fyzických a duševních funkcí vyvolané lokálním poškozením určité oblasti mozkové tkáně. Existují 4 stádia průběhu onemocnění.

Pro atrofii 1 stupně vyskytující se v mozku je charakteristická absence výrazných příznaků. Člověk může pociťovat bolest hlavy, je náchylný k depresím, emočně nestabilní, stává se podrážděným a kňourajícím. Zvládne obvyklé úkoly profesionální činnosti, žije plnohodnotný život. Pokud nezačnete léčbu, mírná počáteční forma se postupně rozvíjí do 2. stupně, kdy člověk ztratí komunikační dovednosti, emoční spojení s ostatními.

Neurologické příznaky jsou výraznější - motorická dysfunkce, porucha koordinace pohybů. Patologické procesy vedou k nevyhnutelné a nevratné demenci. Třetí stupeň je doprovázen smrtí - nekrózou oblastí šedé a bílé hmoty, ze kterých je vytvořen mozek. Pacient nekontroluje chování, často potřebuje hospitalizaci a neustálý lékařský dohled. Obraz mozkové atrofie vyskytující se v mozku u dospělých a starších pacientů ilustrují příznaky:

 • nesouvislá, nesmyslná řeč;
 • ztráta odborných dovedností;
 • ztráta orientace v prostoru a časovém období;
 • ztráta samoobslužných dovedností.

Počet stížností na neuspokojivý zdravotní stav klesá s rostoucím ničivým procesem kortikální atrofie. Jedná se o alarmující signál naznačující zhoršení přiměřeného vnímání vlastního fyzického a duševního stavu..

Druhy patologie

Zobecněná forma cerebrální atrofie pokrývá více oblastí nervových buněk v mozkové tkáni. Difúzní atrofie mozku je rovnoměrná smrt neuronů ve všech částech mozkových struktur. Vyvíjí se v důsledku arteriální hypertenze, která je charakterizována poškozením malých cév umístěných v každé části mozku.

Počáteční příznaky difúzní atrofie připomínají cerebelární dysfunkci. Progresivní průběh vede k rychlému nárůstu symptomů, což umožňuje rozlišit patologii v pozdějších fázích. Na rozdíl od kortikálního pohledu jsou s difúzní atrofií jasně vyjádřeny příznaky léze kontroly, dominantní hemisféra. Při kortikální subatrofii vyskytující se v mozku je destrukce a destrukce tkání pouze naznačena.

Subatrofie, která se vyskytuje v mozku, je stav předcházející fázi neuronální smrti. Mechanismus onemocnění již začal, byly zahájeny destruktivní procesy, ale tělo nezávisle kompenzuje vzniklá porušení. Subatrofické změny jsou doprovázeny mírnými příznaky. Bipolární kortikální atrofie se vyskytuje v tkáních obou hemisfér. Projevuje se Alzheimerovým syndromem.

Alkoholická atrofie vyvíjející se v mozku

Organické poškození struktur mozkové látky, které se vyvíjí na pozadí neustálého vystavení ethanolu, se nazývá toxická encefalopatie. Ovlivňuje všechny části mozku. Kortikální vrstvy a mozeček jsou obzvláště citlivé na negativní účinky alkoholu. Často vede k paralýze hlavových nervů. Čelní laloky jsou odpovědné za chování, inteligenci, emoce a morální vlastnosti - vlastnosti, které charakterizují vědomou osobnost.

Rozvíjející se patologie způsobuje atrofické změny ve tkáních a je jednou z hlavních příčin demence. Demence je v důsledku alkoholismu diagnostikována u 10–30% pacientů, kteří zneužívají alkoholické nápoje. Člověk se stává infantilním, ztrácí schopnost abstraktního logického myšlení. Jak nemoc postupuje, pacient ztrácí základní dovednosti - schopnost čistit zuby, zavázat tkaničky, držet příbory v ruce.

Multisystémová atrofie

Pokrývá více oblastí - mozeček, bazální jádra, míchu. Pokud podrobně porozumíte tématu atrofických degenerativních změn, které ovlivnily mozek v multisystémové formě, stojí za zmínku progresivní průběh, cerebelární ataxie (motorická dysfunkce) a syndrom autonomního selhání. Projevuje se ztrátou rovnováhy, třesem končetin, neobvyklou chůzí, erektilní dysfunkcí. V pozdějších fázích jsou pozorovány mdloby, závratě, parkinsonismus, enuréza, nekoordinace pohybů.

Kortikální atrofie

Kortikální atrofie je vyjádřena smrtí neuronů umístěných v kortikálních strukturách v čelním laloku. Čelní laloky jsou odpovědné za řečovou funkci, emoční chování, určují osobní vlastnosti, regulují lidskou motorickou činnost - plánování a provádění dobrovolných pohybů. Kortikální atrofie v mozku nepříznivě ovlivňuje uvedené schopnosti.

Atrofie mozkové kůry a čelních oblastí mozku je spojena hlavně s destruktivními změnami tkání souvisejícími s věkem. Známky naznačující kortikální atrofii jsou zhoršené chování a ztráta intelektuální kapacity. U mozkové atrofie kortikálního typu 1 je pacient charakterizován nedodržováním obecně uznávaných etických standardů, nemotivovanými akcemi.

Osoba nemůže vysvětlit důvody ani vyhodnotit důsledky přijatých opatření. Charakteristickým znakem, který naznačuje atrofii, která ovlivnila čelní laloky mozkových hemisfér, jsou regresivní změny a degradace osobnosti. Snižují se kognitivní schopnosti, ztrácí se schopnost myslet, pamatovat, soustředit se.

Atrofie ovlivňující mozeček

Cerebellum je oddělení odpovědné za motorickou koordinaci. Destruktivní změny se projevují poruchami pohybového aparátu, nerovnováhou, poruchami polykání a kontrolou očí. Tón svalového korzetu kostry klesá. Je těžké udržet hlavu rovnou. Enuréza je běžná.

Atrofie mozku u dětí

Na otázku, zda může mozková látka dítěte atrofovat, lékaři kladně odpovědí. Atrofie, která postihuje mozek u nově narozených dětí, je často výsledkem porodních traumat a abnormalit nitroděložního vývoje nervového systému. Je diagnostikována v raných fázích života - obvykle v prvních týdnech a měsících. Jsou léčeni léky, fyzioterapií a sedativními procedurami. Prognóza je nepříznivá.

Příznaky

Počáteční příznaky atrofie postihující tkáně a struktury mozku se obvykle objevují u lidí starších 45 let. Patologie je častěji diagnostikována u pacientek. Typické příznaky:

 • Změna osobnosti. Apatie, lhostejnost, zúžení kruhu zájmů.
 • Porucha psycho-emocionálního pozadí. Změny nálady, deprese, zvýšená podrážděnost.
 • Dysfunkce paměti.
 • Snižování slovní zásoby.
 • Motorická dysfunkce, zhoršená koordinace pohybů a jemná motorika.
 • Zhoršení duševní činnosti.
 • Snížený výkon.
 • Epileptické záchvaty.

Regenerační reakce těla jsou oslabené. Reflexy jsou depresivní. Příznaky se stávají jasnějšími a výraznějšími. Atrofické změny se projevují Parkinsonovým a Alzheimerovým syndromem. Značky označují konkrétní postiženou oblast:

 1. Dřeň. Odchylky v práci dýchacího, zažívacího, kardiovaskulárního systému. Ochranné reflexy potlačeny.
 2. Mozeček. Slabost kosterních svalů, poruchy pohybového aparátu.
 3. Střední mozek. Inhibované nebo chybějící reakce na vnější podněty.
 4. Diencephalon. Patologické abnormality v práci termoregulačního systému, narušení hemostázy a metabolismu.
 5. Čelní laloky. Tajnost, agresivita, demonstrativní chování.

Známky jako impulzivita, dříve neobvyklá hrubost, zvýšená sexualita, snížená sebeovládání, apatie, naznačují poruchy hlavního orgánu centrálního nervového systému..

Příčiny nemoci

Pochopení tématu atrofie vyskytující se v mozku je třeba poznamenat - vždy se jedná o sekundární diagnózu, která se vyvíjí na pozadí dlouhodobých škodlivých účinků na centrální nervový systém. Lékaři jmenují několik důvodů, proč mozkové buňky umírají:

 1. Genetická predispozice. Nejdůležitější faktor.
 2. Intoxikace těla, opakující se s vysokou frekvencí, spojená s užíváním alkoholických nápojů, drog.
 3. Poranění lebky a měkké tkáně uvnitř lebky.
 4. Nedostatečné zásobování tkání krví, mozková ischemie.
 5. Chronická anémie - nedostatečný přísun kyslíku. Tento stav nastává v důsledku nízké koncentrace bílkoviny hemoglobinu v krvi a červených krvinek, které dodávají kyslík do tkání v krvi.
 6. Infekce ovlivňující nervový systém - poliomyelitida, meningitida, Kuruova choroba, leptospiróza, absces mozkové tkáně.
 7. Nemoci kardiovaskulárního systému - ischemie srdečního svalu, srdeční selhání, aterosklerotické vaskulární patologie.
 8. Dekortikace kómy.
 9. Intrakraniální tlak. Často příčiny neonatální cerebelární atrofie.
 10. Velké nádory, které komprimují okolní tkáň a narušují normální průtok krve do mozku.
 11. Cerebrovaskulární onemocnění - destruktivní změny v cévách umístěných v mozku.

Pokud se člověk vyhýbá duševní činnosti, zvyšuje se riziko vzniku atrofických onemocnění vyskytujících se v mozku. Mezi faktory, které zvyšují pravděpodobnost smrti neuronů umístěných v mozku, patří kouření, nízký duševní stres, chronická hypertenze, hydrocefalus, dlouhodobé užívání léků, které stahují krevní cévy.

Diagnostika

K určení, po kterém jsou případy výskytu atrofovaných oblastí mozkové tkáně, jsou předepsány diagnostické testy. Složitost diagnostiky v raných stádiích brání správné, včasné léčbě a úplnému obnovení funkcí. Během vyšetření lékař určí úroveň reflexů a reaktivity - schopnost reagovat na vnější podněty. Instrumentální a hardwarové metody:

 • MRI, CT. Umožňuje identifikovat cystické a nádorové formace, hematomy, lokální ložiska lézí.
 • Ultrazvuk, neurosonografie - u novorozenců.
 • Dopplerova ultrasonografie. Odhaluje stav a průchodnost prvků cévního systému.
 • Angiografie - rentgenové vyšetření krevních cév.

Neurofyziologické studie, včetně elektroencefalografie (určující stupeň mozkové aktivity), reoencefalografie (určující stav mozkové cirkulace), diagnostické punkce, jsou prováděny za účelem identifikace příčin, které vedly k poškození buněk tvořících mozkovou tkáň.

Léčba atrofie mozku

Je nemožné úplně vyléčit. Komplexní terapie se provádí s cílem obnovit normální fungování nervového systému, regulovat metabolické procesy v buňkách míchy, normalizovat průtok krve a zásobování tkání krví. Toto onemocnění je léčeno konzervativními metodami. Správná léková terapie inhibuje rozvoj onemocnění. S ohledem na příznaky neurolog předepisuje léky skupin:

 1. Sedativa (sedativa).
 2. Uklidňující prostředky.
 3. Antidepresiva.
 4. Nootropika, která stimulují schopnost myšlení.
 5. Neuroprotektivní látky, které chrání neurony před poškozením.
 6. Antihypertenziva a antiagregační látky, které snižují krevní tlak a zlepšují krevní obraz.

Současně s farmakoterapií je režim udržován. Pacientovi jsou předváděny procházky na čerstvém vzduchu, dávkovaná fyzická aktivita, zdravá, vyvážená strava, činnosti spojené s duševní činností ke zlepšení duševních schopností, trénink paměti.

Prevence

Patologie je často důsledkem arteriální hypertenze a aterosklerózy. Aby se zabránilo negativním důsledkům, doporučuje se včas léčit nemoci, které vyvolávají atrofické procesy v tkáních dřeně. Lékaři radí vzdát se špatných návyků, vést zdravý životní styl, zatěžovat mozek logickými úkoly, stimulovat intelektuální aktivitu.

Atrofie mozku je dlouhodobý patologický proces, který při absenci správné terapie vede k demenci, invaliditě a úplné závislosti na ošetřovatelích. Pacient často potřebuje hospitalizaci. Aby bylo možné včas identifikovat a zastavit vývoj onemocnění, je při prvních alarmujících příznacích lepší konzultovat neurologa.

Mozková atrofie (mozková): příčiny, příznaky a stadia změn, léčba a důsledky

Mezi rizikové faktory předčasné smrti patří poruchy centrálního nervového systému, cerebrovaskulární, degenerativní profily. Většinou jde o smrtelné poruchy, které pacientovi rychle vezmou život nebo ho přinejmenším hluboce postihnou. Může existovat mnoho možností.

Cerebrální atrofie je chronický, relativně rychle se rozvíjející stav, při kterém se objem orgánových tkání neustále zmenšuje, neurony umírají a jejich počet klesá..

Podle toho také klesají funkční schopnosti centrálního nervového systému. Schopnost myslet, samostatná aktivita se ztrácí až do úplného vyhynutí a přechodu pacienta do „zeleninového“ stavu.

Efektivní léčba spočívá pouze ve zpomalení vývoje procesu. Úplného osvobození nelze dosáhnout vždy, i když je odstraněna primární příčina. Ten, který vyvolal nástup poruchy.

Předpovědi závisí na kvalitě provedené korekce, etiologii procesu a zahájení léčby. Obecně lze hovořit o podmíněně žalostných vyhlídkách.

Rozvojové mechanismy

Tvorba procesu je poměrně komplikovaná. Existuje několik okamžiků. Obecně lze říci, že stojí za zmínku následující cesty:

Vrozené genetické abnormality

Jsou relativně vzácné, ale ze všech ostatních důvodů nesou největší nebezpečí. Je založen na mutaci přenášené s „vadným“ biologickým materiálem.

Cesta dědictví není přesně známa. Taková porušení jsou však nejobtížnější a nejobtížnější je zpomalit. Příkladem je extrémně rychlý postup / Pickův syndrom.

Primární formy atrofie mozku se nehodí ke kvalitativní korekci. Zbývá bojovat pouze s příznaky.

Získané patologické procesy

Organická změna. Širší vrstva možných problémů. Patří mezi ně poruchy kardiovaskulárního systému, zvýšení intrakraniálního tlaku na pozadí porušení odtoku mozkomíšního moku (mozkomíšního moku).

Patří sem také poruchy mozku po traumatu. Dopad nemoci na pravděpodobnost vzniku atrofie je obrovský. Ale ani jeden lékař nedokáže přesně říci, jaká jsou rizika..

Vliv negativních faktorů zvenčí

Ať už je to ionizující záření, vystavení těla jedovatým, toxickým složkám, spotřeba velkého množství solí těžkých kovů. Lidé mohou čelit podobným problémům při práci v nebezpečném chemickém průmyslu, textilních továrnách atd..

Takové formy patologického procesu jsou z hlediska léčby obtížné, protože provokatér rychle ničí neurony. Nelze je obnovit. Zbývá lékaři zpomalit poruchu a rehabilitovat pacienta.

Bez ohledu na specifický patogenetický okamžik se nemoc vyvíjí podle stejného schématu: tvoří se nekróza (smrt) nervových vláken, v celých klastrech - to jsou atrofické změny v mozku.

Jak rychle závisí na konkrétním klinickém případě. Neurologický deficit začíná, objem mozku klesá. Nakonec, pokud se nic neděje, pacient upadne do vegetativního stavu a zemře..

Schopnost jednat ve všech situacích postupně mizí, osobnost se zhoršuje, což se stává faktorem bezmocnosti a postižení. Takový člověk potřebuje neustálou péči..

Klasifikace

Rozdělení patologického procesu se provádí podle několika kritérií. Hlavní a nejběžnější je typ poruchy.

Primární forma

Vyvíjí se na pozadí genetických abnormalit, defektů. Je to relativně vzácné, ale z hlediska terapie představuje obrovské potíže.

Obnova je v zásadě nemožná, zbývá jen snížit intenzitu příznaků. Zároveň je prognóza vždy nepříznivá, pacient se za několik let vrhne do stavu hlubokého postižení, poté zemře.

Spouštěcím mechanismem pro vznik atrofie mozku je trauma, předchozí infekce a další negativní faktory.

Sekundární forma

Pozoruje se mnohem častěji. Intenzita příznaků, cesta a povaha kurzu, další body závisí na konkrétní příčině.

V některých případech je možné docela úspěšně stabilizovat vývoj patologického procesu a udržovat pacienta v normálním stavu po mnoho let..

Stupně porušení

Druhá klasifikační metoda je dílčí, založená na míře postižení mozkových struktur v rozporu.

 • Kortikální atrofie. Je charakterizována lokálními změnami v nervových tkáních. Zpravidla dochází k atrofii mozkové kůry a nejčastěji na úrovni čelních laloků.

Člověk rychle upadne do neadekvátnosti, ztrácí schopnost emoční, duševní seberegulace a stává se břemenem pro příbuzné.

 • Multisystémová forma. Je rozptýlená. Je to o něco méně časté. Charakteristickým rysem je vývoj skupiny ohnisek atrofie. Proces vzniká v důsledku genetických abnormalit, vrozených faktorů, zranění, infekcí. Možná po mrtvici. Léčba nemá žádný velký účinek.
 • Generalizovaná atrofie. Ještě výraznější forma procesu „vysychání“. Je ovlivněn celý mozek. Začíná to hlavně na pozadí probíhající demence. Senilní a další typy, včetně Alzheimerovy choroby.

Fáze vývoje

Rozdělení je možné a podle stadií vývoje poruchy. Pak mluvte o stádiu porušení. Celkově se nazývají tři fáze vzniku problému:

 • První. Je doprovázeno minimálními atrofickými změnami. Pacient zatím nic netuší. Neurologické poruchy jsou však již přítomny. Mezi první příznaky patří: snížení kvality, produktivity myšlení, poruchy paměti, chování. Pacient je stále schopen si být vědom sám sebe, ovládat své vlastní chování.
 • Druhá fáze. Je doprovázeno mnohem výraznějšími odchylkami. Začnou být patrné na první pohled. Typické jsou problémy s myšlením a mluvením. Rozvíjí se zapomnětlivost.

Skutečnost, že emoční složka je zachována, je paradoxní. Pokud je člověk z něčeho rozrušený, rychle na to zapomene, ale negativní vliv zůstane. Chování je postupně narušováno. Pacient se stává ne zcela adekvátní, charakteristické jsou výstřední dovádění.

 • Třetí fáze je určena celkovou degradací osobnosti. Funkce vyšší nervové aktivity jsou ztraceny. Pacient již není schopen myslet ani jednat. Závisí na lidech, kteří se o něj starají.

Nemluví, špatně reaguje na všechny vnější podněty. Neukazuje žádné emoce. Z tohoto stavu nemůže být východisko. Již několik let člověk takto funguje. Ale nejčastěji umírá rychleji, na stagnaci v těle a komplikace.

Klasifikace používají odborníci v různých variantách. Hlavním úkolem je co nejpřesněji popsat patologický proces.

Pochopení podstaty jevu určuje terapii, její kvalitu a pravděpodobnost účinné pomoci.

Příznaky

Klinický obraz je určen lokalizací poruchy. Vezmeme-li generalizovaný komplex projevů, můžeme jmenovat dvě hlavní skupiny:

 • Poruchy vyšší nervové aktivity.
 • Problémy s chováním a samoregulací.

První se týká nárůstu deficitních jevů.

Když jsou postiženy čelní laloky, objeví se následující příznaky:

 • Slabost kosterních svalů. Snížený tón. Do bodu nemožnosti normálního pohybu.
 • Těžké závratě. Problémy s koordinací. Osoba je často nucena omezit fyzickou aktivitu, aby nevyprovokovala nárůst porušení.
 • Epileptické záchvaty s těžkými tonicko-klonickými záchvaty. Napětí a bolestivé svalové kontrakce. Opakování epizod je možné vícekrát.
 • Poruchy chování (viz níže).

Zapojení temporálních laloků do patologického procesu je plné vývoje následujících příznaků:

 • Poruchy řeči Afázie typu neschopnosti mluvit. Lexikální struktura se zhoršuje. Stejně jako slovní zásoba. Osoba ztrácí všechny dovednosti verbální komunikace.
 • Problémy se sluchem. Až do úplné ztráty tohoto pocitu.
 • Halucinace. Jako hlasy v mé hlavě. Nepříjemné zvukové úryvky.
 • Epileptické záchvaty. Stejné jako u čelních laloků.

Zničení a podráždění temenní oblasti je doprovázeno těžkou klinikou:

 • Snižuje se citlivost tkáně.
 • Osoba není schopna rozpoznat předměty se zavřenýma očima.
 • V obtížných situacích dochází k popření částí vlastního těla. Pacient tvrdí, že nemá ruce, nohy, orgány.
 • Možná ztráta čichu nebo výrazné oslabení.

Atrofické změny v mozku na úrovni okcipitálních laloků jsou doprovázeny vizuálními příznaky:

 • Klesající zraková ostrost.
 • Nejjednodušší halucinace ve formě jisker, hvězd.
 • Možná úplná slepota v jednom nebo obou očích.

Tyto projevy se zvyšují postupně, zesilují se bez lékařské korekce během několika měsíců.

Cerebelární atrofie je doprovázena závratěmi, poruchou koordinace, neschopností orientace v prostoru.

Kromě popsaných projevů roste osobní degradace. Dává o sobě vědět třemi způsoby:

 • Intelekt padá. Ukázalo se, že produktivita myšlení je nedostatečná. Pacient je ve stavu postupného poklesu kognitivních funkcí. Paměť také trpí. Tyto momenty jsou jasně viditelné při absolvování konkrétních testů. Dokonce i nejjednodušší.
 • Chování je narušeno. Zdůrazňují se nejvíce negativní osobnostní rysy. Agresivita, podrážděnost, slzavost a sklon ke skandálům, podezření z masa k paranoii. Je nemožné s takovou osobou normálně komunikovat..
 • Nakonec emoční složka trpí. Pokud je pacient v počátečních stádiích atrofie mozkové kůry a dalších struktur rozrušený, depresivní, vykazuje živý vliv, jak porucha postupuje, je vše přesně naopak. Objevuje se apatie, lhostejnost. Vůle odchylky jako u schizofrenie v pozdějších fázích. Autismus roste postupně.

Příznaky mozkové atrofie jsou závažné. Pokud se nic nedělá včas, není šance na spontánní regresi. Bude to jen horší. Systematické užívání drog je nutné.

Důvody

Seznam možných faktorů a viníků poruchy je široký. Pokud pojmenujete nejčastější:

 • Vliv ionizujícího záření. Bylo by chybou si myslet, že s radiací se setkávají pouze pracovníci jaderných elektráren nebo ponorky. V mnoha oblastech pobytu, zejména v zemích bývalého Sovětského svazu, se koncentrace výrazně zvyšuje. Co ovlivňuje zdraví méně zjevným způsobem.
 • Vystavení těla toxickým látkám, chemikáliím. Až do pesticidů, látek na zlepšení plodin a dalších složek.
 • Genetické abnormality. Poruchy biomateriálu mohou u dětí vyvolat poruchy centrálního nervového systému. To je běžný důvod. Mozková atrofie se ne vždy projevuje okamžitě, často je nejprve potřeba spoušť, spoušť.
 • Odložené poranění mozku. Podle typu modřin, otřesů mozku a nebezpečnějších podmínek.
 • Neuroinfekce. Meningitida, encefalitida jako hlavní.
 • Zvýšená koncentrace mozkomíšního moku, hydrocefalus, a tedy i zvýšení intrakraniálního tlaku.
 • Některá onemocnění spojená se zhoršeným krevním oběhem v mozku (ateroskleróza, trombóza, arteriální hypoplázie, arteriální hypertenze, vertebro-bazilární nedostatečnost atd.).

Diagnostika

Vyšetření pacientů s podezřením na atrofii je výsadou neurologa.

 • Ústní průzkum. U stížností, jejich trvání a povahy. Klinický obraz poskytuje mnoho informací o pravděpodobném patologickém procesu. Do konverzace můžete zapojit příbuzné osoby.
 • Užívání anamnézy. Fakta o vlivu záření, chemikálií jsou stanovena, je důležité identifikovat diagnózy, rodinnou anamnézu nemocí a další body, které by mohly naznačovat původ porušení.
 • Elektroencefalografie. Používá se k detekci mozkové aktivity. S rozvojem atrofických změn intenzita signálů klesá. Úměrně se stupněm degenerace nervových tkání.
 • MRI mozku. Je logické nejprve provést tento výzkum. Jsou odhaleny jasné oblasti destrukce tkáně. Tato technika také umožňuje posoudit povahu výživy struktur a zjistit údajnou příčinu procesu.
 • Reflexní test.

Ukázáno kompletní psychiatrické vyšetření pod dohledem specialisty.

Jaké činnosti jsou v této oblasti vyžadovány:

 • Konverzace. Již na základě logiky výroků, konstrukce řeči, lze hovořit o určitých porušeních.
 • Vyžadují se kognitivní testy, studie intelektuálních schopností. K rychlé identifikaci problému se používají jednoduché dotazníky.
 • Je nutné provést testy, aby byla zajištěna kontrola emocionálně-volní sféry.

Seznam lze podle potřeby rozšířit. O diagnostickém problému rozhoduje odborník. Alespoň neurolog. Často je zapotřebí zapojení psychiatra.

Léčba

Spolehlivá terapie prakticky neexistuje. Je nutné co nejdříve eliminovat hlavní faktor, který vyvolává atrofické procesy. Ať už se jedná o cerebrovaskulární nedostatečnost, následky traumatu a další.

Je velmi obtížné to udělat a v některých případech je to vůbec nemožné. Není skutečností, že porucha po regrese přispěje k zastavení degenerace. Pravděpodobně se stalo spouštěčem, pak atrofie přešla do aktivní fáze a existuje nezávisle.

Terapie je založena na symptomatické korekci. Úkolem specialistů je snížit rychlost vývoje poruchy. Pokud je to možné, vyrovnejte deficit. Se správným přístupem lze dosáhnout dobrých výsledků.

Používá se několik druhů drog:

 • Nootropika. K urychlení metabolických procesů v mozku. Piracetam, glycin, fenibut.
 • Cerebrovaskulární látky. Normalizují krevní oběh. Thiocetam, Actovegin a podobné.
 • Vitamínové a minerální komplexy. Bez chyby.
 • V případě potřeby jsou předepsána diuretika k odstranění přebytečného mozkomíšního moku a snížení intrakraniálního tlaku. Hypothiazid, furosemid. Pro dlouhodobé použití - Veroshpiron.
 • U hypertenze jsou předepsány ACE inhibitory, blokátory kalciových kanálů a další. Pro korekci naměřených hodnot krevního tlaku.
 • Statiny. Pokud je přítomna ateroskleróza. Atoris, atorvastatin a podobné.
 • Antidepresiva, sedativa pro rozvoj duševních poruch.

Metody a konkrétní názvy léků vybírá odborník.

Předpověď

Většinou nepříznivé. Úplného vyléčení není téměř nikdy dosaženo. Pacienti dříve nebo později upadnou do vegetativního stavu.

V nejpozitivnějších případech jsou lékaři schopni poruchu výrazně zpomalit nebo ji úplně zastavit. Ale to je spíše výjimka..

Účinky

Hlavními důsledky jsou těžký neurologický deficit, ztráta přiměřenosti, schopnost myslet, hýbat se, postižení, úplná degradace osobnosti. Nakonec fatální.

Prevence

Účinná preventivní opatření jako taková v současnosti neexistují.

Jediná věc, kterou by pacienti měli vědět, je, že po zjištění jakékoli patologie centrálního nervového systému a krevních cév je nutné zahájit léčbu co nejdříve. To ušetří více neuronů..

Atrofie mozku je nebezpečný chronický a téměř nevratný stav. Při absenci lékařské korekce nevyhnutelně dojde k postižení.

Účinnost terapie závisí také na konkrétním klinickém případě. Předpovědi jsou vždy nejasné, při hodnocení je třeba vycházet ze situace.

Atrofie mozku

Veškerý obsah iLive je kontrolován lékařskými odborníky, aby byl zajištěn jeho přesnost a věčnost.

Máme přísné pokyny pro výběr informačních zdrojů a odkazujeme pouze na renomované webové stránky, akademické výzkumné instituce a, kde je to možné, ověřený lékařský výzkum. Upozorňujeme, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou interaktivní odkazy na tyto studie.

Pokud se domníváte, že některý z našich obsahů je nepřesný, zastaralý nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte Ctrl + Enter.

 • Kód ICD-10
 • Epidemiologie
 • Důvody
 • Příznaky
 • formuláře
 • Diagnostika
 • Co je třeba zkoumat?
 • Jak zkoumat?
 • Léčba
 • Na koho se obrátit?
 • Prevence
 • Předpověď

Atrofie mozku je proces postupného odumírání mozkových buněk a destrukce interneuronálních spojení. Patologický proces se může rozšířit do mozkové kůry nebo subkortikálních struktur. Navzdory příčině patologického procesu a použité léčbě není prognóza uzdravení zcela příznivá. Atrofie může ovlivnit jakoukoli funkční oblast šedé hmoty, což vede ke zhoršení kognitivních schopností, poruchám smyslové a motorické sféry.

Kód ICD-10

Epidemiologie

Většina hlášených případů se týká starších lidí, zejména žen. Nástup onemocnění může začít po 55 letech věku a po několika desítkách vést k úplné demenci.

Příčiny atrofie mozku

Atrofie mozku je závažná patologie, ke které dochází v důsledku degenerativních procesů souvisejících s věkem, genetické mutace, přítomnosti doprovodné patologie nebo expozice záření. V některých případech se může do popředí dostat jeden faktor a zbytek je pouze pozadím pro vývoj této patologie..

Základem pro rozvoj atrofie je pokles objemu a hmotnosti mozku s věkem. Neměli bychom si však myslet, že se nemoc týká výhradně stáří. U dětí, včetně novorozenců, dochází k atrofii mozku.

Téměř všichni vědci jednomyslně tvrdí, že příčinou atrofie je inherentní dědičnost, kdy dochází k selhání přenosu genetické informace. Okolní negativní faktory jsou považovány za efekt pozadí, který může urychlit proces této patologie.

Příčiny vrozené atrofie mozku znamenají přítomnost genetické abnormality dědičného původu, mutací v chromozomech nebo infekčního procesu během těhotenství. Nejčastěji to platí pro virovou etiologii, ale často se také pozoruje bakteriální.

Ze skupiny získaných predisponujících faktorů je nutné vyčlenit intoxikaci chronického průběhu, zejména negativního vlivu alkoholu, infekčních procesů v mozku, akutních i chronických, traumatického poškození mozku a expozice ionizujícímu záření.

Získané příčiny se samozřejmě mohou dostat do popředí pouze v 5% všech případů, protože u zbývajících 95% jsou provokujícím faktorem na pozadí projevů genetické mutace. Navzdory zaměření procesu na začátku onemocnění je celý encefalon postupně ovlivňován vývojem demence a demence.

V tuto chvíli není možné patogeneticky popsat všechny procesy, které probíhají v mozku během atrofie, protože samotný nervový systém a jeho funkčnost nejsou plně pochopeny. Některé informace jsou však stále známy, zejména o projevech atrofie se zapojením určitých struktur.

Příznaky atrofie mozku

V důsledku změn souvisejících s věkem v encefalonu, stejně jako v jiných orgánech, dochází k procesům obráceného vývoje. To je způsobeno zrychlením destrukce a zpomalením regenerace buněk. Příznaky atrofie mozku se tedy postupně zvyšují v závislosti na místě léze..

Na začátku onemocnění se člověk stává méně aktivním, objevuje se lhostejnost, letargie a sama osobnost se mění. Někdy se přehlíží morální chování a skutky.

Dále se snižuje slovní zásoba, což nakonec určuje přítomnost primitivních výrazů. Myšlení ztrácí svoji produktivitu, ztrácí se schopnost kritizovat chování a přemýšlet o činech. V souvislosti s motorickou aktivitou se motorické dovednosti zhoršují, což vede ke změně rukopisu a zhoršení sémantického výrazu.

Příznaky atrofie mozku mohou souviset s pamětí, myšlením a dalšími kognitivními funkcemi. Osoba tak může přestat rozpoznávat předměty a zapomenout na to, jak jsou používány. Taková osoba potřebuje neustálé sledování, aby se zabránilo nepředvídaným mimořádným událostem. Problémy s orientací v prostoru nastávají v důsledku poškození paměti.

Taková osoba nedokáže adekvátně posoudit přístup lidí kolem sebe a často se vzdává návrhů. V budoucnu s progresí patologického procesu dojde k úplné morální a fyzické degradaci osobnosti v důsledku nástupu šílenství.

Atrofie mozku 1. stupně

Degenerativní změny v mozku se aktivují s věkem, avšak při vystavení souběžným dalším faktorům se poruchy myšlení mohou vyvinout mnohem rychleji. V závislosti na aktivitě procesu, jeho závažnosti a závažnosti klinických projevů je obvyklé rozlišovat několik stupňů onemocnění.

Atrofie mozku 1. stupně je pozorována v počátečním stadiu onemocnění, kdy je minimální úroveň patologických abnormalit ve fungování encefalonu. Kromě toho je třeba vzít v úvahu, kde je onemocnění původně lokalizováno - v kůře nebo subkortikálních strukturách. Na tom závisí první projevy atrofie, které lze pozorovat zvenčí..

V počáteční fázi nemusí mít atrofie absolutně žádné klinické příznaky. Možná výskyt úzkosti u člověka v důsledku přítomnosti další doprovodné patologie, která přímo nebo nepřímo ovlivňuje fungování encefalonu. Poté se mohou objevit pravidelné závratě a bolesti hlavy, které se postupně stávají častějšími a intenzivnějšími..

Pokud osoba v této fázi navštíví lékaře, pak atrofie mozku 1. stupně pod vlivem drog zpomaluje její progresi a příznaky mohou chybět. S věkem je nutné upravit terapeutickou terapii, zvolit jiné léky a dávky. S jejich pomocí můžete zpomalit růst a výskyt nových klinických projevů..

Atrofie mozku 2. stupně

Klinický obraz a přítomnost určitých příznaků závisí na stupni poškození mozku, zejména na poškozených strukturách. 2 stupně patologie obvykle již mají některé projevy, díky nimž lze podezření na přítomnost patologických procesů.

Nástup nemoci se může projevit výhradně jako závratě, bolesti hlavy nebo dokonce projevy jiného doprovodného onemocnění, které ovlivňuje práci encefalonu. Při absenci terapeutických opatření pro tuto patologii však pokračuje destrukce struktur a nárůst klinických projevů..

K periodickým závratům se tedy přidává zhoršení mentálních schopností a schopnosti provádět analýzy. Kromě toho klesá úroveň kritického myšlení a ztrácí se sebeúcta akcí a řečových funkcí. V budoucnu se změny v řeči a rukopisu nejčastěji zvyšují, stejně jako se ztrácejí staré zvyky a objevují se nové..

Atrofie mozku 2. stupně, jak postupuje, způsobuje zhoršení jemné motoriky, když prsty přestanou „poslouchat“ člověka, což vede k nemožnosti vykonávat jakoukoli práci za účasti prstů. Rovněž trpí koordinace pohybů, v důsledku čehož se chůze a jiná aktivita zpomaluje.

Myšlení, paměť a další kognitivní funkce se postupně zhoršují. Při používání předmětů známých pro každodenní použití dochází ke ztrátě dovedností, například dálkového ovládání televizoru, hřebenu nebo zubního kartáčku. Někdy si můžete všimnout, že člověk kopíruje chování a chování jiných lidí, což je způsobeno ztrátou nezávislosti v myšlení a pohybech.

formuláře

Atrofie čelních laloků mozku

U některých onemocnění je v první fázi pozorována atrofie čelních laloků mozku, následovaná progresí a šířením patologického procesu. To platí pro Pickovou a Alzheimerovu chorobu.

Peakova choroba je charakterizována destruktivním poškozením hlavně neuronů frontálních a temporálních oblastí, což určuje výskyt určitých klinických příznaků. S jejich pomocí může lékař podezření na nemoc a pomocí instrumentálních metod stanovit správnou diagnózu..

Klinicky se poškození těchto oblastí encefalonu projevuje změnami osobnosti ve formě narušení myšlení a procesu memorování. Navíc od počátku onemocnění lze pozorovat pokles intelektuálních schopností. Dochází k degradaci osoby jako osoby, která se vyjadřuje v hranatosti charakteru, utajení, odcizení od lidí kolem.

Fyzická aktivita a fráze se stanou domýšlivými a lze je opakovat jako vzor. Kvůli snížení slovní zásoby dochází během konverzace nebo po chvíli k častému opakování stejných informací. Řeč se stává primitivní pomocí jednoslabičných frází.

Atrofie čelních laloků mozku u Alzheimerovy choroby se mírně liší od Peakovy patologie, protože v tomto případě se proces zapamatování a myšlení ve větší míře zhoršuje. Pokud jde o osobní vlastnosti člověka, trpí o něco později..

Cerebelární atrofie

Dystrofické léze mohou začít od malého mozku a bez zapojení cest do procesu. Do popředí se dostává ataxie a změny svalového tonusu, a to navzdory skutečnosti, že příčiny vývoje a prognózy jsou více podobné poškození neuronů v hemisférách.

Cerebelární atrofie se může projevit ztrátou samoobslužné schopnosti člověka. Porážka malého mozku je charakterizována poruchami kombinovaného fungování kosterních svalů, koordinací pohybů a udržováním rovnováhy.

Poruchy motorické aktivity způsobené patologií mozečku mají několik znaků. Takže člověk při provádění pohybů ztrácí hladkost paží a nohou, objeví se úmyslný třes, který je zaznamenán na konci motorického aktu, změny rukopisu, řeč a pohyby se zpomalí a objeví se skandovaná řeč.

Cerebelární atrofii lze charakterizovat zvýšenými závratěmi, zvýšenými bolestmi hlavy, nevolností, zvracením, ospalostí a poškozením sluchu. Zvyšuje se intrakraniální tlak, může se objevit oftalmoplegie v důsledku ochrnutí hlavových nervů, které jsou odpovědné za inervaci oka, areflexii, enurézu a nystagmus, když žák provádí nedobrovolné rytmické oscilace.

Atrofie látky v mozku

Destruktivní proces v neuronech může nastat v průběhu fyziologického procesu v důsledku změn souvisejících s věkem po 60 letech nebo patologických - v důsledku jakéhokoli onemocnění. Atrofie látky v mozku je charakterizována postupnou destrukcí nervové tkáně se snížením objemu a hmotnosti šedé hmoty.

Fyziologická destrukce je zaznamenána u všech lidí ve stáří, ale její průběh může mít jen nepatrný léčebný účinek, který zpomaluje destruktivní procesy. Pokud jde o patologickou atrofii v důsledku negativního dopadu škodlivých faktorů nebo jiného onemocnění, je nutné ovlivnit příčinu atrofie, aby se zastavila nebo zpomalila destrukce neuronů.

Atrofie látky v mozku, zejména bílé hmoty, se může vyvinout v důsledku různých onemocnění nebo změn souvisejících s věkem. Je třeba zdůraznit jednotlivé klinické projevy patologie.

Takže se zničením neuronů kolen se objeví hemiplegie, což je paralýza svalů poloviny těla. Stejné příznaky jsou zaznamenány, když je poškozena přední část zadní nohy..

Zničení zadní oblasti je charakterizováno změnou citlivosti v polovině oblastí těla (hemianestézie, hemianopsie a hemiataxie). Porážka látky může také způsobit úplnou ztrátu citlivosti na jedné straně těla..

Duševní poruchy jsou možné v podobě nedostatečného rozpoznávání předmětů, provádění účelných akcí a výskytu pseudobulbárních znaků. Postup této patologie vede k poruchám řečové funkce, polykání a nástupu pyramidových symptomů..

Kortikální mozková atrofie

V souvislosti se změnami souvisejícími s věkem nebo v důsledku onemocnění, které postihuje encefalon, je možný vývoj takového patologického procesu, jako je kortikální atrofie mozku. Nejčastěji jsou postiženy přední části, ale není vyloučeno šíření destrukce do dalších oblastí a struktur šedé hmoty.

Onemocnění začíná nepostřehnutelně a pomalu začíná postupovat a nárůst symptomů je zaznamenán po několika letech. S věkem a při absenci léčby patologický proces aktivně ničí neurony, což nakonec vede k demenci.

Kortikální atrofie mozku se vyskytuje hlavně u lidí po 60 letech, ale v některých případech jsou destruktivní procesy pozorovány v mladším věku kvůli vrozené genezi vývoje v důsledku genetické predispozice.

Porážka dvou hemisfér kortikální atrofie se vyskytuje u Alzheimerovy choroby nebo jinými slovy u senilní demence. Výrazná forma onemocnění vede k úplné demenci, zatímco malá destruktivní ložiska nemají významný negativní dopad na duševní schopnosti člověka.

Závažnost klinických příznaků závisí na umístění a závažnosti poškození subkortikálních struktur nebo kůry. Kromě toho je třeba vzít v úvahu míru progrese a prevalenci destruktivního procesu..

Multisystémová atrofie mozku

Degenerativní procesy jsou základem vývoje Shai-Dragerova syndromu (multisystémová atrofie). V důsledku destrukce neuronů v některých oblastech šedé hmoty dochází k poruchám motorické aktivity a ztrácí se kontrola nad autonomními funkcemi, například krevním tlakem nebo procesem močení..

Symptomaticky je nemoc tak různorodá, že pro začátek lze rozlišit některé kombinace projevů. Patologický proces je tedy vyjádřen autonomními dysfunkcemi, ve formě parkinsonského syndromu s rozvojem hypertenze s třesem a zpomalením motorické aktivity, stejně jako ve formě ataxie - nejistých poruch chůze a koordinace.

Počáteční fáze onemocnění se projevuje akineticko-rigidním syndromem, který se vyznačuje pomalými pohyby a má některé příznaky Parkinsonovy choroby. Kromě toho existují problémy s koordinací a urogenitálním systémem. U mužů může být prvním projevem erektilní dysfunkce, kdy neexistuje schopnost dosáhnout a udržet erekci..

Pokud jde o močový systém, stojí za zmínku močová inkontinence. V některých případech mohou být první známkou patologie náhlé pády člověka po celý rok..

S dalším vývojem multisystémová atrofie mozku získává nové příznaky, které lze rozdělit do 3 skupin. První zahrnuje parkinsonismus, který se projevuje pomalými neohrabanými pohyby a změnami rukopisu. Druhá skupina zahrnuje zadržování moči, močovou inkontinenci, impotenci, zácpu a ochrnutí hlasivek. A konečně třetí - sestává z cerebelární dysfunkce, která se vyznačuje obtížemi v koordinaci, ztrátou pocitu vyčerpání, závratěmi a mdlobami.

Kromě kognitivních poruch jsou možné i další příznaky, jako je sucho v ústech, pokožce, změny pocení, chrápání, dušnost během spánku a dvojité vidění.

Difúzní cerebrální atrofie

Fyziologické nebo patologické procesy v těle, zejména v encefalonu, mohou vyvolat začátek degenerace neuronů. Difúzní atrofie mozku může nastat v důsledku změn souvisejících s věkem, genetické predispozice nebo pod vlivem provokujících faktorů. Patří mezi ně infekční nemoci, trauma, intoxikace, nemoci jiných orgánů a také negativní dopady na životní prostředí.

V důsledku zničení nervových buněk dochází ke snížení mozkové aktivity, schopnosti kritického myšlení a kontroly nad svými činy. Ve stáří člověk někdy mění chování, které není vždy jasné jeho okolí.

Nástup nemoci lze lokalizovat do různých oblastí, což způsobuje určité příznaky. Vzhledem k tomu, že do patologického procesu jsou zapojeny další struktury, objevují se nové klinické příznaky. Zdravé části šedé hmoty jsou tedy postupně ovlivňovány, což nakonec vede k demenci a ztrátě osobnosti.

Difúzní cerebrální atrofie je zpočátku charakterizována výskytem příznaků podobných kortikální atrofii mozečku, když je narušena chůze a ztrácí se prostorový vjem. V budoucnu se projevy stanou více, protože onemocnění postupně pokrývá nové oblasti šedé hmoty.

Atrofie levé hemisféry mozku

Každá oblast encefalonu je zodpovědná za specifickou funkci, takže když je poškozena, člověk ztrácí schopnost něco dělat, ať už fyzicky nebo psychicky.

Patologický proces v levé hemisféře způsobuje výskyt poruch řeči i motorickou afázii. Jak nemoc postupuje, řeč se může skládat z jednotlivých slov. Navíc trpí logické myšlení a vyvíjí se depresivní stav, zvláště je-li atrofie lokalizována většinou v časové oblasti.

Atrofie levé hemisféry mozku vede k nedostatečnému vnímání plného obrazu, okolní objekty jsou vnímány samostatně. Souběžně s tím je narušena schopnost člověka číst, mění se rukopis. Analytické myšlení tak trpí, ztrácí se schopnost logicky myslet, analyzovat příchozí informace a manipulovat s daty a čísly..

Osoba nemůže správně vnímat a důsledně zpracovávat informace, což vede k neschopnosti si je zapamatovat. Řeč adresovaná takové osobě je vnímána samostatně větami a dokonce i slovy, v důsledku čehož není na odvolání adekvátní reakce..

Těžká atrofie levé hemisféry mozku může způsobit úplnou nebo částečnou paralýzu pravé strany se zhoršenou motorickou aktivitou v důsledku změn svalového tonusu a smyslového vnímání.

Smíšená mozková atrofie

Mozkové poruchy se mohou objevit v důsledku změn souvisejících s věkem, pod vlivem genetického faktoru nebo souběžné patologie. Smíšená mozková atrofie je proces postupného odumírání neuronů a jejich spojení, při kterém trpí mozková kůra a subkortikální struktury.

K degeneraci nervové tkáně dochází většinou u žen starších 55 let. V důsledku atrofie se vyvíjí demence, která výrazně zhoršuje kvalitu života. S věkem se objem a hmotnost mozku snižuje v důsledku postupného ničení neuronů..

Patologický proces lze zaznamenat v dětství, pokud jde o genetickou cestu přenosu nemoci. Kromě toho existuje souběžná patologie a faktory prostředí, například záření.

Smíšená mozková atrofie pokrývá funkční oblasti encefalonu odpovědné za kontrolu nad motorickou a duševní činností, plánování, analýzu a kritiku vlastního chování a myšlenek.

Počáteční fáze onemocnění je charakterizována výskytem letargie, apatie a snížené aktivity. V některých případech je pozorováno nemorální chování, protože člověk postupně ztrácí sebekritiku a kontrolu nad činy.

V budoucnu dojde ke snížení kvantitativního a kvalitativního složení slovní zásoby, ztratí se schopnost produktivního myšlení, sebekritiky a porozumění chování a zhorší se také motorika, což vede ke změně rukopisu. Dále osoba přestane rozpoznávat předměty, které jí jsou známé, a nakonec nastane šílenství, když prakticky dojde k degradaci osobnosti.

Atrofie parenchymu mozku

Příčinou poškození parenchymu jsou změny související s věkem, přítomnost doprovodné patologie, která přímo nebo nepřímo ovlivňuje encefalon, genetické a škodlivé faktory prostředí.

Atrofii mozkového parenchymu lze pozorovat kvůli nedostatečné výživě neuronů, protože právě parenchyma je nejcitlivější na hypoxii a nedostatečný příjem živin. Výsledkem je zmenšení velikosti buněk v důsledku zhutnění cytoplazmy, jádra a destrukce cytoplazmatických struktur..

Kromě kvalitativních změn v neuronech mohou buňky úplně zmizet, což snižuje objem orgánu. Atrofie mozkového parenchymu tedy postupně vede ke snížení hmotnosti mozku. Klinicky se poškození parenchymu může projevit sníženou citlivostí v určitých částech těla, zhoršenými kognitivními funkcemi, ztrátou sebekritiky a kontrolou chování a řečových funkcí.

Průběh atrofie stabilně vede k degradaci osobnosti a končí smrtí. Pomocí léků se můžete pokusit zpomalit vývoj patologického procesu a podpořit fungování dalších orgánů a systémů. Symptomatická léčba se také používá ke zmírnění stavu člověka..

Atrofie míchy

Reflexivně může mícha provádět motorické a autonomní reflexy. Motorické nervové buňky inervují svalový systém těla, včetně bránice a mezižeberních svalů.

Kromě toho existují sympatická a parasympatická centra, která jsou zodpovědná za inervaci srdce, cév, zažívacích orgánů a dalších struktur. Například v hrudním segmentu je centrum dilatace zornice a sympatická centra inervace srdce. Sakrální oblast má parasympatická centra odpovědná za funkčnost močových a reprodukčních systémů.

Atrofie míchy, v závislosti na lokalizaci destrukce, se může projevit jako snížená citlivost - s destrukcí neuronů v zadních kořenech nebo motorickou aktivitou - v předních kořenech. V důsledku postupného poškození jednotlivých segmentů míchy dochází k funkčním poruchám orgánu, který je na této úrovni inervován..

K zmizení kolenního reflexu tedy dochází v důsledku destrukce neuronů na úrovni 2-3 bederních segmentů, plantárních - 5 bederních a při atrofii nervových buněk v 8-12 hrudních segmentech je pozorována abnormální kontrakce břišních svalů. Obzvláště nebezpečná je destrukce neuronů na úrovni 3-4 cervikálního segmentu, kde se nachází motorické centrum inervace bránice, které ohrožuje lidský život.

Alkoholická atrofie mozku

Nejcitlivějším orgánem na alkohol je encefalon. Pod vlivem alkoholu se mění metabolismus v neuronech, v důsledku čehož vzniká závislost na alkoholu.

Zpočátku je pozorován vývoj alkoholické encefalopatie způsobené patologickými procesy v různých oblastech mozku, membrán, mozkomíšního moku a cévních systémů..

Pod vlivem alkoholu jsou ovlivněny buňky subkortikálních struktur a kůry. V mozkovém kmeni a míchě je zaznamenána destrukce vláken. Mrtvé neurony tvoří ostrovy kolem postižených cév s akumulací produktů rozpadu. U některých neuronů - procesy smršťování, vytěsňování a lýzy jádra.

Alkoholická atrofie mozku způsobuje postupné zvyšování příznaků, které začíná alkoholickým deliriem a encefalopatií a končí smrtí.

Kromě toho existuje skleróza krevních cév s usazeninami kolem hnědého pigmentu a hemosiderinu v důsledku krvácení a přítomnost cyst ve vaskulárních plexech. Možná krvácení do kmene encefalonu, ischemické změny a dystrofie neuronů.

Je třeba zdůraznit syndrom Maciafawa-Bignami, který se vyskytuje v důsledku častého požívání alkoholu ve velkém množství. Morfologicky odhalená centrální nekróza corpus callosum, jeho edém, demyelinizace a hemoroidy.

Atrofie mozku u dětí

Atrofie mozku u dětí není běžná, ale to vůbec neznamená, že se nemůže vyvinout za přítomnosti jakékoli neurologické patologie. Neurologové by měli tuto skutečnost vzít v úvahu a zabránit rozvoji této patologie v raných fázích..

K stanovení diagnózy používají průzkum stížností, stádií nástupu příznaků, jejich trvání a závažnosti a progrese. U dětí se atrofie může vyvinout na konci počáteční fáze tvorby nervového systému..

V první fázi nemusí mít atrofie mozku u dětí klinické projevy, což komplikuje diagnostiku, protože rodiče zvenčí si odchylku nevšimnou a proces destrukce již začal. V tomto případě pomůže zobrazování magnetickou rezonancí, díky níž je encefalon vyšetřován ve vrstvách a jsou nalezeny patologické ložiska.

Jak nemoc postupuje, děti jsou nervózní, podrážděné, dochází ke konfliktům s vrstevníky, což vede k samotě dítěte. Dále lze v závislosti na aktivitě patologického procesu přidat kognitivní a fyzické poruchy. Léčba je zaměřena na zpomalení progrese této patologie, co největší eliminaci jejích příznaků a udržení funkce dalších orgánů a systémů...

Atrofie mozku u novorozenců

Atrofie mozku u novorozenců je nejčastěji způsobena hydrocefalem nebo kapáním mozku. Projevuje se zvýšeným množstvím mozkomíšního moku, které chrání encefalon před poškozením.

Existuje spousta důvodů pro vznik vodnatelnosti. Může se tvořit během těhotenství, kdy dochází k růstu a vývoji plodu, a je diagnostikována pomocí ultrazvuku. Kromě toho mohou být příčinou různá narušení při vzniku a vývoji nervového systému nebo nitroděložní infekce ve formě oparu nebo cytomegálie..

Také u novorozenců může dojít k vodnaté a tedy k atrofii mozku v důsledku malformací mozku nebo míchy, porodních traumat, doprovázených krvácením a výskytem meningitidy.

Takové dítě by mělo být umístěno na jednotce intenzivní péče, protože potřebuje dohled neuropatologů a resuscitátorů. Dosud neexistuje účinná léčba, proto tato patologie postupně vede k vážným poruchám fungování orgánů a systémů v důsledku jejich chybného vývoje..

Diagnostika atrofie mozku

Když se objeví první příznaky onemocnění, měli byste se poradit s lékařem, abyste stanovili diagnózu a vybrali účinnou léčbu. Při prvním kontaktu s pacientem je nutné zjistit stížnosti, které narušují, dobu jejich výskytu a přítomnost již známé chronické patologie.

Diagnóza atrofie mozku dále spočívá v použití rentgenové studie, díky níž je encefalon vyšetřován ve vrstvách, aby se zjistily další formace (hematomy, nádory) a také ložiska se strukturálními změnami. Pro tento účel můžete použít zobrazování magnetickou rezonancí..

Kromě toho se provádějí kognitivní testy, pomocí nichž lékař určí úroveň myšlení a navrhne závažnost této patologie. Aby se vyloučila vaskulární geneze atrofie, doporučuje se provést Dopplerovu ultrasonografii cév krku a mozku. Vizualizuje se tak lumen cév, což pomáhá detekovat aterosklerotické léze nebo přítomnost anatomických zúžení.