Cévní encefalopatie mozku: příčiny, příznaky, léčba

Trauma

Cévní encefalopatii (SE) lze definovat jako narušení více než jedné složky poznání (paměť, řeč, pozornost, zrakové a / nebo výkonné funkce) a do té míry, že ve srovnání s premorbidním stavem, kdy dochází k narušení každodenních činností (zaměstnání, sociální kontakty, osobní život).

Spolu s Alzheimerovou chorobou je mozková vaskulární encefalopatie nejčastější příčinou demence ve stáří..

U encefalopatie vaskulárního původu mluvíme o poškození mozkových buněk. Toto poškození může být při nedostatku kyslíku vnitřní (Alzheimerova choroba) nebo vnější. Nemoc se může vyvinout v důsledku poškození krevních cév v mozku v jeho různých částech.

Výskyt se zvyšuje s věkem a postihuje stejně muže i ženy.

Patogeneze a příčiny porušení

V odborné literatuře je třeba poznamenat, že k onemocnění dochází při infarktu alespoň 50 ml (až 100 ml) mozkové tkáně. V případě strategického umístění mozkového infarktu můžeme hovořit o menším objemu mozkové tkáně.

Co je encefalopatie - neurologický vzdělávací program

U vaskulární encefalopatie vede k poškození mozkové tkáně v důsledku prodloužené hypoperfuze a hypoxie, které jsou definovány jako aterosklerotické degenerativní změny v mozkových cévách s možnou trombózou a embolií, jakož i v důsledku arteriopatie a mikroangiopatie různého původu, někdy v důsledku hypoxicko-ischemické encefalopatie. s globální hypoxií.

V encefalopatii vaskulárního původu během hypoxicko-ischemických mozkových procesů se účastní mnoho dalších patogenních buněk, které se účastní morfologických a funkčních poruch tkáně centrálního nervového systému: během hypoxie dochází k energetické metabolické nedostatečnosti neuronů, k destabilizaci vnitřního prostředí neuronů, k aktivaci apoptózy, k tvorbě volných radikálů, které poškozují biologické membrány a enzymy, které nakonec vedou ke snížení počtu neuronů a synapsí.

Existuje porucha neurotransmiterů, včetně abnormalit cholinergního systému, velmi podobná typu poškození neurotransmiterů u Alzheimerovy choroby.

Příčiny vaskulární encefalopatie:

 • ischemie;
 • mrtvice;
 • zvýšená srážlivost krve nebo sklon k tvorbě sraženin;
 • hypertenze (vysoký krevní tlak);
 • ateroskleróza (koronární nebo periferní tepny);
 • genetické faktory.

Typy nemocí

Etiologicky patří vaskulární encefalopatie do heterogenní skupiny onemocnění. Podle klasifikace NINCDS-AIREN (National Institute of Neurological and Communication Disorders and Stroke-Association Internationale pour la Recherche et l'Enseignement en Neurosciences) jsou určeny následující typy encefalopatie vaskulární geneze:

 • vyvíjející se mikroangiopatií (Binswangerova choroba, mnohočetné mezery, leukoencefalopatie, amyloidní angiopatie)
 • vytvořené se strategicky umístěnými infarkty;
 • multifaktoriální (v důsledku vícenásobného infarktu mozkové tkáně, „malého a velkého“);
 • rozvoj s mozkovou hypoperfuzí (v důsledku srdeční zástavy, extrémní hypotenze, ischémie hraničních oblastí);
 • s intrakraniálními krváceními, včetně subarachnoidů;
 • kvůli dalším vaskulárním mechanismům, jejich kombinaci a neznámým faktorům.

Příznaky vaskulární demence

Známky rozvoje vaskulární encefalopatie lze rozdělit do několika širokých skupin..

Kognitivní (kognitivně významné):

 • ztráta paměti;
 • porušení myšlení a úsudku;
 • porušení orientace, řeči a schopnosti učit se;
 • špatné poznání.

Behaviorální (související s chováním):

 • poruchy osobnosti, emotivita;
 • deprese, úzkost;
 • delirium, halucinace;
 • porušení identifikace;
 • poruchy chování;
 • poruchy spánku.
 • obtíže při složitých činnostech;
 • obtíže v domácnosti;
 • samoobsluha v běžný den;
 • kontinentální poruchy;
 • poruchy komunikace;
 • porucha chůze.

Příznaky vaskulární encefalopatie často začínají náhle, často po cévní mozkové příhodě. Osoba může mít v anamnéze vysoký krevní tlak, vaskulární onemocnění nebo předchozí cévní mozkové příhody nebo infarkt.

Nemoc může, ale neměla by postupovat v průběhu času, v závislosti na tom, zda má daná osoba o ní další předpoklady. V některých případech mohou příznaky časem ustoupit. Pokud nemoc postupuje, její příznaky často postupují postupně s náhlými změnami intenzity..

Cévní encefalopatie s poškozením středního mozku však může vést k postupnému postupnému zhoršování kognitivních funkcí, které může vypadat jako Alzheimerova choroba. Na rozdíl od lidí s AD si lidé s SE často zachovávají svou osobnost a normální úroveň emoční reakce v pozdějších stadiích onemocnění..

Diagnostická kritéria a metody

 • sbírka anamnézy (rodinná anamnéza, celková anestézie, návykové látky, vážná nemoc);
 • laboratorní testy;
 • sérologické testování;
 • interní a neurologické vyšetření;
 • EEG, CT, MRI.

Diagnostická kritéria pro SE:

 • snížená paměť;
 • snížená kognitivní funkce;
 • zakalení vědomí;
 • ztráta emoční kontroly nebo motivace, změny sociálního chování;
 • trvání příznaků po dobu nejméně 6 měsíců.

Počáteční příznaky nemoci je obtížné rozpoznat. Je nutné rozlišovat nemoc od neuróz, deprese, fyziologických projevů stárnutí, pseudodementie.

Jedinou cestou je léčba

K ovlivnění nemoci byla a je zaváděna řada látek z různých skupin drog, od vazoaktivních látek až po nootropika..

Výsledky metaanalýzy ukazují, že většina těchto léků nemá žádný zjevný účinek na kognitivní výkon nebo další progresi vaskulární encefalopatie..

Většina indikací léků se týká podávání Pentoxifyllinu a Ginkgo Biloba (EGb 761).

Výsledkem této studie bylo zjištění, že obě léčiva měla mírnou výhodu oproti kontrolní skupině s placebem. Některé studie naznačují potenciální přínos podávání nimodipinu podskupině pacientů se subkortikální vaskulární encefalopatií, avšak jiné studie tento účinek významně kritizovaly..

U jiných zkoumaných látek (Nicergolin, Vinpocetin, Cerebrolysin, Piracetam) neexistují žádné přesvědčivé pozitivní výsledky studií nebo metaanalýz, které by odůvodňovaly jejich podání při vaskulární encefalopatii.

V posledních letech velké randomizované studie prokázaly účinnost podávání acetylcholinesterázy a inhibitorů memantinu u pacientů s vaskulární a smíšenou encefalopatií..

U pacientů pravděpodobně existuje cholinergní deficit v důsledku poruch cholinergních můstků podkortexu a lézí cholinergních jader.

Progrese onemocnění vede k poškození mozkových funkcí a v důsledku toho k postižení člověka. Výskyt těchto komplikací lze zabránit včasnou terapií a dodržováním všech doporučení ošetřujícího lékaře pacientem.

Preventivní komplex opatření

Pacientům v počátečním stádiu vaskulární encefalopatie a lidem se zvýšeným rizikem vzniku tohoto onemocnění lze doporučit následující preventivní opatření ke snížení hlavních rizikových faktorů:

 • důsledné monitorování krevního tlaku;
 • omezení / vyloučení kouření a nadměrné konzumace alkoholu;
 • kontrola tělesné hmotnosti;
 • normalizace krevních lipidů;
 • důsledná kompenzace jakéhokoli typu diabetes mellitus;
 • důsledné dodržování preventivních opatření proti ateroskleróze, nelékových i farmakologických;
 • korekce vaskulárních rizikových faktorů;
 • léčba ischemické choroby srdeční a srdečních arytmií;
 • léčba souběžných srážecích onemocnění.

Aby se zabránilo rozvoji multiinfarktového poškození mozku, je důležité omezit opakování mozkových příhod. Nejčastěji používanou antiagregační terapií (kyselina acetylsalicylová, klopidogrel, tiklopidin), v některých případech antikoagulační terapií (warfarin).

Cévní encefalopatie mozku: co to je a jak se léčí

Cévní encefalopatie mozku - co to je a jak nebezpečné je pro člověka? Tato patologie není nezávislou chorobou, její projevy jsou spojeny s porušením normální výživy mozkových buněk, nedostatkem kyslíku a živin. Přečtěte si tento článek až do konce a zjistěte, jak se objevuje vaskulární encefalopatie mozku, co to je a k čemu může vést..

Encefalopatické poškození mozku vede k funkčním patologiím v důsledku nedostatku kyslíku na pozadí vaskulárních poruch.

obecné charakteristiky

Mezi jinými typy encefalopatií se vaskulární encefalopatie vyznačují pomalým vývojem, což ztěžuje diagnostiku. Toto onemocnění se vyskytuje v důsledku onemocnění krevních cév, které krmí mozek, což vede k nedostatku kyslíku v mozkových buňkách.

Cévní typ encefalopatie se vyvíjí z jiných důvodů, jsou klasifikovány následovně:

 1. Aterosklerotika na pozadí obecné aterosklerózy mozkových cév.
 2. Bilirubin kvůli žloutence.
 3. Vrozené, vznikající v pozdním těhotenství.
 4. Hypertenzní kvůli rozvoji esenciální hypertenze.
 5. Hypoglykemický, vyplývající z výsledného nedostatku glukózy v krvi.
 6. Hypoxický, dochází v důsledku metabolických poruch vedoucích k hladovění kyslíkem.
 7. Diabetik v důsledku dlouhého průběhu diabetes mellitus doprovázeného astenickým syndromem.
 8. Záření v důsledku silného ozáření.
 9. Akutní psychotická azotemie (duševní porucha s nadměrnou excitací nervového systému).
 10. Jaterní, způsobené chronickým zánětem jater, virové povahy.
 11. Portosystémový, vyvíjí se na pozadí portosystémového posunu a je reverzibilní s dočasnými duševními poruchami.
 12. DEP je způsobena řadou příčin, včetně atrosklerózy a hypertenze.
 13. Toxický, v důsledku dlouhodobého užívání léků s neurotropními vlastnostmi.
 14. Traumatické, vyvíjející se po poranění hlavy.
 15. Encefalopatie žilního typu v důsledku zpomalení venózního odtoku z mozkových cév.
 16. Encefalopatie způsobená Martlandovým syndromem je u profesionálních boxerů běžná.
 17. Encefalopatie po dlouhodobé ztrátě vědomí nebo kómatu (postanoxická).

Toto onemocnění se tedy vyznačuje skutečností, že je způsobeno právě poruchami přívodu kyslíku do mozkových tkání v důsledku cévních onemocnění..

Příznaky a projevy

Vnějšímu pozorovateli se podaří podezřívat nemoc člověka charakteristickými znaky naznačujícími duševní poruchy.

U encefalopatie jsou pozorovány různé příznaky duševní dysfunkce:

 • nedostatek iniciativy v práci;
 • nespavost v noci;
 • rychlá únavnost
 • viskozita myšlení;
 • zvonění nebo hluk v hlavě;
 • monotónní nesoudržná hovornost;
 • zhoršená koordinace pohybů, závratě;
 • celková deprese;
 • nedostatek tužeb, včetně života;
 • plačtivost;
 • ospalý denní stav;
 • zúžení rozsahu zájmů;
 • pokles slovní zásoby;
 • zhoršení paměti a zmatenost;
 • časté nebo přetrvávající bolesti hlavy;
 • emoční nestabilita.

U chování je možné pozorovat výrazné snížení inteligence, a to i v jednoduchých situacích mají pacienti s encefalopatií potíže s rozhodováním a jednáním. Pomalé a postupné slábnutí intelektu vede nakonec k těžké demenci.

DEP je způsoben nedostatkem krve v cévním lůžku, jeho pomalým proudem.

Existují aterosklerotické, hypertenzní a žilní formy nebo typy:

 1. K aterosklerotické discirkulační encefalopatii dochází v důsledku vývoje aterosklerotických změn ve stěnách cév, které zásobují mozek. Aterosklerotické plaky se tvoří na stěnách velkých cév vyčnívajících z aorty. Tyto cévy zužují lumen, objem krve vstupující do mozku se stává nedostatečným pro jeho normální fungování. Postupně se vyvíjí dystrofie nervových buněk a jejich funkční nedostatečnost. U mozkové aterosklerózy jsou zpravidla ovlivněny vyšší duševní funkce.
 2. Venózní encefalopatie je způsobena kongescí v mozkovém žilním systému. Tento jev je způsoben skutečností, že žíly uvnitř lebky jsou stlačené. Nadměrné naplnění žilního řečiště zpomaluje celkový průtok krve, zhoršuje zásobování mozku čerstvou krví nasycenou kyslíkem. Nervové buňky trpí nedostatkem kyslíku a přestávají plně fungovat.
 3. Hypertenzní discirkulační encefalopatie je pozorována již v mladém věku, protože vysoký krevní tlak způsobený zúženými tepnami v mozku vede k nedostatečnému prokrvení mozkových struktur, což vede k znatelnému snížení inteligence a emoční nestability. Onemocnění se zhoršuje hypertenzní krizí, která urychluje rozvoj patologie.
 4. Smíšená discirkulační encefalopatie je kombinací hypertenzních a aterosklerotických forem. V tomto případě ateroskleróza ovlivňuje hlavní krevní cévy, což vede ke zvýšení krevního tlaku v nich. Smíšená forma se projevuje u lidí v dospělosti a stáří. Tato forma vaskulární patologie také vede k demenci, pokud nepřijmete terapeutická a preventivní opatření.
 5. Cévní leukoencefalopatie mozku se liší v tom, že je ovlivněna degenerativními procesy bílou, nikoli šedou hmotou centrálního nervového systému, tj. Nikoli samotnými nervovými buňkami, ale jejich vlákny a spoji. Příznaky léze jsou podobné klasické encefalopatii.

Fáze

Jelikož se encefalopatie z vaskulárních důvodů vyvíjí postupně, je pro větší přesnost její diagnózy obvyklé rozlišovat tři stadia onemocnění:

 1. Poruchy mozkové cirkulace v této fázi jsou reverzibilní. Patologické změny ve struktuře a funkcích nervové tkáně, které se objevily, jsou nevýznamné, jejich příznaky jsou nespecifické, podobají se mnoha dalším onemocněním, od jednoduchého přepracování až po následky traumatu. První fáze patologie zjištěná během diagnostiky umožňuje snížit poruchy mozkových funkcí na minimum pomocí konzervativní léčby a fyzioterapeutických postupů, racionálně organizovaného režimu práce a odpočinku. Věnujte pozornost následujícím příznakům:
 • vzhled hluku v hlavě;
 • přetrvávající bolest hlavy;
 • výskyt častých a náhlých závratí;
 • neklidný spánek, nespavost;
 • problémy s pamětí;
 • nezájem o učení se novým věcem;
 • nejistý, vratká chůze.

První fáze encefalopatie by měla upozornit samotného nemocného, ​​to je důvod konzultovat lékaře s vyšetřením na ultrazvuku nebo MRI (viz také Proč je MRI mozku, mozkových cév a dešifrování výsledků studie).

 1. Charakterizované pokusy o zpřísnění sebeovládání nad svým chováním. Postoj k jiným lidem se mění, objevuje se pocit neopodstatněné úzkosti. Pacient začíná spontánně, ukvapeně jednat, ztrácí svůj sociální status. Příznaky projevující se v první fázi onemocnění jsou zesíleny:
 • znatelné oslabení paměti pro nedávné události;
 • nekontrolované spontánní akce a činy;
 • objevuje se pseudobulbarův syndrom, tj. nekontrolovaný pohyb obličejových svalů, náhlá slzavost nebo chichot bez důvodu;
 • nespokojenost s ostatními, objevuje se zloba;
 • neustálá deprese psychiky.


V této fázi onemocnění je patrná ztráta socializace, konflikty, neschopnost neustálé pracovní činnosti. Tito pacienti jsou invalidní, jejich možnosti jsou omezené..

 1. Stupeň demence, demence. Pacienti jsou invalidní, hlavní mentální funkce jsou ztraceny. DEP ve třetí fázi získané demence je charakterizován následujícími příznaky a příznaky:
 • schopnost samostatné chůze se postupně ztrácí;
 • spontánní vyprazdňování močového měchýře a střev;
 • projevy Parkinsonovy choroby, ztráta osobnosti;
 • neschopnost sloužit sám sobě a jíst samostatně;
 • úplná dezinhibice zbývajících mentálních funkcí;
 • úplná ztráta intelektuálních schopností, demence.

Když nastane třetí stupeň encefalopatie, pacient není schopen existovat bez vnější pomoci, je hluboce postižený. Za nepříznivých podmínek je období od prvního stupně patologie do nástupu třetího přibližně 5 let.

Dyscirkulační encefalopatie v 10% případů vede k nevratné senilní demenci. Video v tomto článku demonstruje typické chování pacienta se senilní demencí..

Diagnostické postupy

Encefalopatie způsobená cerebrovaskulární nedostatečností vyžaduje co nejrychlejší diagnostiku onemocnění.

Pro potvrzení počáteční diagnózy, kterou lékař stanoví při počátečním vyšetření a vyšetření, jsou předepsány následující:

 • laboratorní testy krve, moči, fyziologické testy;
 • instrumentální vyšetřovací metody.

Za účelem zjištění přítomnosti známek blížící se encefalopatie proveďte:

 • elektrokardiogram v klidu a během cvičení;
 • měření krevního tlaku v dynamice dne;
 • užívání elektroencefalogramu;
 • reoencefalografie;
 • vyšetření ultrazvukového skenování cév hlavy a krku;
 • echokardiografie srdce pomocí ultrazvukového přístroje;
 • počítačová tomografie;
 • MRI.


Diagnostické postupy vám umožňují klasifikovat onemocnění a předepsat léčbu podle pokynů.

Léčba

K léčbě discirkulační encefalopatie jsou předepsány léky, které snižují krevní tlak a zlepšují metabolické procesy. Cena léků je přijatelná pro léčbu kurzy.

Stůl. Léky

DrogaÚčelMechanismus účinku
ConcorAntihypertenzníHlavním terapeutickým účinkem je snížení tónu hladkého svalstva tepen, rozšíření lumen cév
Prestarium
Hartil
AtorvastatinCholesterolPotlačte syntézu cholesterolu v játrech
Rosuvastain
DiakarbDiuretickýPodporujte odstraňování tekutin z tělesných tkání v důsledku odstraňování sodíkových iontů
Indapamid
lasix
CavintonZlepšení průtoku krve mozkemStimuluje průtok krve mozkem, inhibuje enzym fosfodiesterázu, zlepšuje dynamické vlastnosti krve
Cinnarizin
ActoveginAntioxidantyReagujte s aktivními radikály, přeměňujícími se na neaktivní, zabraňte předčasnému stárnutí
Vitamin E.
Mexidol
Solkoseryl
VinpotropilNootropníUrychlit syntézu RNA a DNA v nervové tkáni, bílkovinách, urychlit přenos nervových impulsů, ovlivnit energetické procesy v buňkách
Neurox
Nootropil
Pantogam
Piracetam

Kromě léčby drogami je encefalopatie léčena jinými způsoby:

 • akupunktura;
 • fyzioterapie;
 • manuální terapie;
 • chirurgická léčba;
 • stimulace biorezonance;
 • laserová terapie.

Komplexní léčba vaskulární encefalopatie je přístupná komplexní léčbě v první fázi onemocnění, která umožňuje pacientovi vrátit se do plného života. Ve druhé fázi onemocnění je léčba problematická a ve třetí fázi pouze pomáhá zastavit závažnost onemocnění (viz také Křeče v cévách hlavy: příčiny a příznaky).

Jak zacházet s encefalopatií mozku

Obsah článku:

 1. Mechanismus popisu a vývoje
 2. Příčiny výskytu
 3. Odrůdy
 4. Jak se to projevuje
  • U dětí
  • U mladých lidí a lidí středního věku
  • U starších lidí

 5. Diagnostika
 6. Vlastnosti léčby
  • Léky
  • Terapeutické postupy
  • Lidové léky

Encefalopatie mozku (encefalopatie, dystrofie mozku) je onemocnění, při kterém jsou postiženy a zabíjeny buňky hlavního orgánu centrálního nervového systému člověka. Podobná patologie organické povahy je diagnostikována jak u dospělých, tak u dětí. Pokud není nemoc léčena včas, může dojít k postižení osoby, proto byste měli rozumět vlastnostem dané nemoci.

Popis a mechanismus vývoje onemocnění "encefalopatie"

Toto poškození mozku není doprovázeno zánětlivým procesem, jako u stejné encefalitidy. Difúzní dystrofické změny v tkáních tohoto hlavního centra lidského nervového systému nakonec vedou k poruše vědomí a paměti u pacienta.

S klinickým obrazem popsané patologie, anisocoria (zornice očí různých velikostí), hyperkinéza (mimovolní pohyby), ataxie (porucha motility ve formě poruchy koordinace), nystagmus (opakované nekontrolované pohyby očí), dysartrie (poruchy fonetických funkcí) a snížená duševní aktivita.

V některých případech lze pozorovat kombinaci podobného onemocnění s olověnou meningitidou, kdy je diagnostikována pozitivní reakce na příznaky Kerning a Brudzinsky (poškození mozkových plen). V tomto případě bude mít pacient také projevy, které jsou charakteristické pro delirium tremens, progresivní paralýzu a schizofrenii..

Popsaná patologie od raného stadia jejího vzniku začíná pacienta mírně rušit. Docela často to připisuje migrénám, výkyvům atmosférického tlaku nebo přepracování v práci. Takové nepříjemnosti však nezpůsobují významné nepohodlí, takže osoba nekonzultuje s lékařem a spustí se mechanismus pro rozvoj encefalopatie:

  První úsek. Vyrovnané stádium, ve kterém se u lidí vyvine hyperexcitabilita a zvýšená podrážděnost, se stanoví pouze pomocí diagnostické studie. Samotný pacient současně pociťuje určitou únavu, ale necítí plně hlavní příznaky encefalopatie.

Druhá perioda. V subkompenzované fázi je celkový klinický obraz organického poškození mozku jasnější. Neustálé bolesti hlavy a tinnitus jsou doprovázeny slzavostí, letargií a depresivní náladou. V některých případech jsou problémy s koordinací pohybu.

 • Třetí perióda. Dekompenzovaná fáze (těžká encefalopatie mozku) již naznačuje, že onemocnění je ve zanedbaném stavu. Současně je velmi vážně narušena řeč a koordinace pohybů je tak deformována, že člověk není schopen udržet žádné držení těla. V závažných případech má oběť všechny příznaky demence (demence).

 • Pokud se ozvučené onemocnění vyvíjí rychle, pak člověk v krátké době začne opakovaně zvracet s poruchami zraku a závratěmi. Podobný nárůst je poté nahrazen apatií, letargií a těžkým poškozením vědomí..

  Příčiny encefalopatie

  Organické poškození mozku je doprovodné onemocnění, které může být vyvoláno následujícími faktory:

   TBI (traumatické poranění mozku). U lidí, kteří se věnují kontaktním sportům, je často diagnostikována difúzní léze tohoto hlavního orgánu centrálního nervového systému. Encefalopatie se může také objevit u těch jedinců, kteří zažili nehodu, pád z výšky nebo každodenní hádku, která skončila útokem.

  Vysoký krevní tlak. S tímto problémem se zvyšuje nejen riziko cévní mozkové příhody, ale také encefalopatie. Pokud hypertenzní krize trvá dlouho a je doprovázena mozkovým edémem, začnou se v ní lokalizovat malá ložiska nekrózy.

  Těžké těhotenství a porod. Docela často jsou všechny zdravotní problémy u novorozence přičítány pouze genetickým chorobám. Zároveň však zapomínají na zranění, která dítě může při porodu od matky utrpět..

  Genetická predispozice. Mimo rizikovou zónu jsou ti jedinci, kteří zpočátku mají ochranu, která brání rozvoji aterosklerotických deformit. Ostatní lidé mají v tomto ohledu méně štěstí, protože pokud mají příbuzné s touto chorobou, mohou ji zdědit..

  Otrava. Dlouhodobý kontakt s chemikáliemi, jedy a těžkými kovy obvykle nezůstane bez povšimnutí pro osobu, která musí s takovými nebezpečnými materiály zacházet..

  Špatné návyky. Známým faktem je tvrzení, že při zneužívání nikotinu, alkoholu a drog (pokud je vůbec vhodné hovořit o přípustných mezích této závislosti) dochází k odumírání mozkových buněk.

  Fyzická nečinnost. Ve většině případů tato patologie postihuje lidi, kteří vedou sedavý životní styl. Odborníci trvají na tom, že člověk by měl chodit 8 km týdně, aby v budoucnu neměl zdravotní problémy..

  Cukrovka. V případě metabolické poruchy je jeden z prvních orgánů zasažen lidským mozkem. Postižená strana má významnou ztrátu zraku a významnou ztrátu hmotnosti (zejména u cukrovky 1. typu). Pak nastanou nevratné změny ve formě odumírání mozkových buněk..

  Nedostatek vitaminu B1 v těle. Nedostatek takzvaného thiaminu vyvolává ve většině případů různé patologické stavy nervového systému. Výsledkem je, že pacient má všechny příznaky, které naznačují přítomnost encefalopatie.

 • Vážné nemoci. U maligních nádorů a infekce HIV je odolnost těla tak snížena, že začíná postupovat odumírání mozkových buněk. U rakoviny je navíc předepsána radiační terapie, která vede k radiačnímu poškození mnoha lidských orgánů..

 • Odrůdy mozkové encefalopatie

  Podle povahy vzdělávání se rozlišují dvě formy organického poškození mozku: vrozené a získané.

  Odborníci identifikují následující typy tohoto onemocnění:

   Perinatální. Může se objevit i v děloze, pokud se těhotenství ve třetím trimestru (po 28. týdnu vývoje plodu) stane problematickým. Tvorba patologie u dítěte také vyvolává traumatické poranění mozku během patologického porodu. Neměli bychom zapomínat na genetickou predispozici, která je hlavním rizikovým faktorem encefalopatie u dítěte..

  Toxický. Tento typ získané nemoci se často vyskytuje u lidí, kteří jsou nuceni přicházet do styku se škodlivými látkami. Toxická encefalopatie se vyskytuje také u pijáků a drogově závislých se zkušenostmi.

  Posttraumatická. Rizikovou skupinu v tomto případě tvoří boxeři, závodníci, horolezci a hráči amerického fotbalu. Nikdo však není pojištěn proti traumatickému poranění mozku při nehodě nebo v životních podmínkách..

  Metabolické. Při závažné patologii vnitřních orgánů dochází k poruchám lidského metabolismu. Rozlišujte mezi jaterní, pankreatickou, uremickou a dysmetabolickou encefalopatií.

  Záření. Pro poškozeného postupuje nepostřehnutelně, protože s malou dávkou expozice škodlivému faktoru tělu se patologie vyvíjí poměrně pomalu.

 • Dyscirkulační. Cévní encefalopatie se tvoří v důsledku nerovnováhy v přívodu krve do mozku. Podtypy zdravé patologie - aterosklerotické, hypertenzní a žilní poruchy v práci lidského těla.

 • Jak se projevuje encefalopatie mozku

  Je třeba si uvědomit, že toto onemocnění je u dospělých stále patologií. Odborníci tvrdí, že když člověk obejde každé desetiletí, riskuje 5 nebo dokonce 8krát více než za svého mládí. Z tohoto důvodu je třeba zvažovat příznaky mozkové encefalopatie z hlediska věkové kategorie pacienta..

  Smrt mozkových buněk u dětí

  V důsledku genetické predispozice, nitroděložních infekcí a patologického porodu se u dítěte mohou objevit následující příznaky encefalopatie:

   Útlak. Depresivní nálada u dětí nemusí být normou, pokud se stala systematickou. Pokud se syn nebo dcera snaží odejít do důchodu a přestat navazovat kontakty, pak rodiče rozhodně musí vydat poplach.

  Letargie. Se smrtí mozkových buněk je narušen myšlenkový proces dítěte. Jednoduše není schopen analyzovat kauzální vztahy, které jsou k dispozici pro jeho věk..

  Problémy s řečí. Její porucha může být způsobena vrozenými vadami, ale důvodem těchto obtíží je často závažnější onemocnění..

  Zúžený výhled na minimum. Dětství je období, kdy se dítě chce naučit všechno najednou. V případě ztráty zájmu o svět kolem by měli rodiče zkontrolovat své potomky, zda nemají takový problém, jako je encefalopatie..

 • Schopnost psychiky. Taková patologie vyvolává u dítěte nestabilitu nálady. I na malou událost mohou děti s organickým poškozením mozku reagovat velmi prudce a neadekvátně.

 • Encefalopatie u mladých lidí a lidí středního věku

  Čím starší je člověk, tím jasněji se objeví klinický obraz popsaného onemocnění:

   Parestézie. Podobná neurologická porucha ve formě částečné ztráty citlivosti je charakterizována brněním, pálením kůže a pocitem „husí kůže“ u pacienta.

  Migrenické záchvaty. Pokud v dětství může dítě mít encefalopatii epizodické bolesti hlavy, pak u získané nemoci jsou již významné..

  Rychlá únava. Vyjádřená věková kategorie lidí je obvykle považována za nejefektivnější pracovní jednotku. S jasnými známkami mozkové encefalopatie u dospělých se vitalita postižené strany snižuje s vývojem onemocnění na minimum..

 • Sexuální impotence. Taková dysfunkce přímo souvisí se skutečností, že člověk zažívá přitažlivost (libido) k opačnému pohlaví v důsledku účasti mozkové kůry v procesu vzrušení. Pokud však došlo k významnému selhání hlavního katalyzátoru smyslných tužeb, není třeba hovořit o plnohodnotném sexuálním životě..

 • Encefalopatie u starších osob

  V pokročilém věku člověk často zhoršuje existující chronická onemocnění. Encefalopatie u starších osob se obvykle projevuje následovně:

   Těžké záchvaty migrény. Nabývají systematickou povahu a nepřestávají ani pomocí silných tablet proti bolesti..

  Třes končetin Současně byste si neměli zaměňovat základní formu takového chvění nohou, paží nebo hlavy, charakteristických pro starší lidi, s jedním z příznaků encefalopatie..

  Zhoršená paměť a řeč. Pokud v dřívějším věku lze vyjádřený problém připsat zvláštnostem formování organismu, pak v tomto případě již mluvíme o vážných změnách v mozku organické povahy.

 • Sebevražedné sklony. Zralý člověk, který trpí zanedbávanou formou encefalopatie, často začíná přemýšlet o křehkosti života. Se smrtí mozkových buněk ho takové myšlenky navštěvují stále častěji, někdy ho nutí k ukvapeným činům.

 • Diagnostika encefalopatie mozku

  Spolehlivé informace o svém zdraví můžete získat až po absolvování následujících postupů:

   CT vyšetření. CT s kuželovým paprskem skenuje hlavu, aby identifikovala nemoc v nejranější fázi jejího vývoje.

  Rheoencefalografie. Díky REG mohou specialisté určit stav cév pacienta a fungování jeho průtoku mozkové krve.

  Ultrasonografie krku a hlavy. Takový Dopplerův ultrazvuk vám umožňuje určit oblasti vazokonstrikce, cholesterolové plaky a oblasti tvorby aneuryzmatu u pacienta.

 • Obecné analýzy. Kromě tradičních studií se provádějí testy na přítomnost autoprotilátek a léků v krvi (v případě toxické otravy).

 • Vlastnosti léčby encefalopatie mozku

  Porážka mozku má vždy důvod pro vývoj patologického procesu v těle. Boj se základní chorobou, nikoli s jejími následky, pomůže zbavit se stávajícího problému.

  Léky na encefalopatii

  Užívání léků u pacientů se smrtí mozkových buněk by mělo být přísně kontrolováno odborníkem. Ve většině případů je encefalopatie léčena následujícími léky:

   Nootropní látky. Jsou určeny k regulaci metabolismu a zlepšení prokrvení. Ze široké škály léků této farmakologické skupiny odborníci obvykle doporučují pacientům s podobnou diagnózou užívat Piracetam a Pyriditol.

  Antiagregační látky. Aby se zabránilo tvorbě krevních sraženin a ředění krve během encefalopatie, pacientovi jsou předepsány léky ve formě aspirinu nebo pentoxifyllinu.

  Vitamíny. V tomto případě je nejlepší užívat retinol (zlepšení vidění, pokud se ztrácí na pozadí odumírání mozkových buněk) a tokoferol (ochrana před infarktem a mozkovou mrtvicí). Znělé vitamíny A a E se nacházejí nejen v lécích, ale také v bramborách, mrkvi, hovězích játrech, vejcích a mléce.

  Angioprotektory. Léčba kardiovaskulárních onemocnění není bez těchto léků úplná. U encefalopatie jsou obvykle předepsány kyselina nikotinová a Cavinton.

  Biostimulanty. Podobný dar přírody v podobě extraktu z aloe, ženšenu, schisandry čínské a zamanihi vysoké pomáhá tělu bojovat s dlouhodobými nemocemi, které mohou vyvolat poškození mozku.

  Esenciální aminokyseliny. Methionin je předepsán pro metabolickou a toxickou encefalopatii. Pomáhá játrům fungovat na správné úrovni za přítomnosti nepříznivých faktorů..

  Adaptogeny. Nejoblíbenější z nich jsou bylinné přípravky, které mohou urychlit práci buněčných membrán. Eleutherococcus, rostlina s tonickým účinkem, je indikována pro ozařování, toxickou a metabolickou encefalopatii.

 • Léky, které regulují metabolismus lipidů. V tomto případě mluvíme o Cetamifenu a Essentiale, které jsou předepisovány pacientům se smrtí mozkových buněk se základním onemocněním ve formě dysfunkce žlučových cest a jater.

 • Terapeutické postupy v boji proti encefalopatii

  Kromě ozvěny medikamentózní léčby je pacientovi předepsána následující sada rehabilitačních opatření:

   Masáž. Takový reflexní účinek na svalový systém člověka příznivě ovlivňuje jeho celkovou pohodu s progresivní migrénou a třesem končetin..

  Ruční terapie. Některé nekompetentní osoby si tyto relace pletou s masáží, při které se vyvíjejí pouze pacientovy svaly bez postižení kloubů. Praxe ukazuje, že manuální terapie významně snižuje bolest hlavy u pacienta, který trpí encefalopatií..

  Akupunktura. Odborníci se domnívají, že tato technika je vhodnější pro ženy. Pokud osoba nemá žádné kontraindikace tohoto postupu ve formě patologického těhotenství, infekčních onemocnění, onkologických a duševních poruch, pak akupunktura pomůže zmírnit příznaky encefalopatie.

  Fyzioterapie. Elektroforéza pomáhá postižené straně zapnout obranu těla. Magnetoterapie vám umožňuje napravit fyzický a psychický stav pacienta. UV (ultrafialové světlo krve) je nezbytnou metodou pro blahodárný účinek na lidské tělo na buněčné úrovni, což je u encefalopatie tak důležité.

 • Fyzioterapie. Takzvaná cvičební terapie je pro každého pacienta zvolena individuálně. Speciální sada cvičení slouží jak k preventivním účelům, tak v případě 3. stupně onemocnění, kdy je pacient invalidní.

 • Lidové léky k boji proti encefalopatii

  Taková terapie nemůže nahradit léčbu drogami, ale může být vynikajícím doprovodným nástrojem v boji proti odumírání mozkových buněk..

  Při silné migréně potřebujete 2 lžíce. hloh, nalijte 400 ml vroucí vody, nechte 12 hodin a pak pijte 20 minut před jídlem.

  Pokud mluvíme o encefalopatii mozku u dětí, je lepší použít šípky (2 polévkové lžíce ovoce na 0,5 litru vroucí vody). Tři hodiny jsou dost na to, aby byla tinktura připravena. Musíte dát zázračný nápoj dítěti třikrát denně, každý po 100 ml.

  S perinatální encefalopatií můžete vyrábět infuze kozlíku lékařského, brusinkových listů a mateřského mléka. Lžíci jedné ze zvukových ingrediencí je třeba nalít 200 ml vroucí vody a dítěti dát třikrát denně dezertní lžičku..

  Starší lidé s touto diagnózou jsou často rušeni tinnitem, který pomůže zbavit se květů jetele. K tomu, 2 polévkové lžíce. suroviny je třeba nalít 300 ml vroucí vody, trvat 2 hodiny a před jídlem si vzít půl sklenice.

  V případě toxické encefalopatie se doporučuje užívat 20 g kořene kozlíku lékařského a chmelových hlávek, po 30 g máty a matky. Rozdrcenou směs je třeba nalít 200 ml vroucí vody a dusit dalších 5 minut ve vodní lázni. Před jídlem musíte vypít 100 ml tohoto chlazeného a napjatého vývaru.

  Pomůže také směs louky, jahodových listů a hlohu. Vezměte stejné podíly ozvučených ingrediencí, nalijte je 250 ml vroucí vody a vařte vývar na mírném ohni po dobu 5-7 minut. Doporučuje se trvat na hotovém nápoji po dobu 2 hodin a poté užívat 100 ml třikrát denně, bez ohledu na jídlo.

  Pokud nemluvíme o alkoholické encefalopatii a současně užíváme léky, které nejsou kompatibilní s alkoholem, můžete zkusit podobnou léčbu. Musíte si vzít 5-6 hlav jetele lučního, zalít je 150 g vodky a trvat několik týdnů. Léčivá látka se užívá 4krát denně před jídlem a v poměru 1 polévková lžíce. tinktura na 100 ml vody.

  Jak zacházet s encefalopatií mozku - podívejte se na video:

  Cévní encefalopatie: vývoj, známky a stupně, léčba, prognóza

  © Autor: A. Olesya Valerievna, Ph.D., praktický lékař, učitel lékařské univerzity, zejména pro SosudInfo.ru (o autorech)

  Vaskulární encefalopatie je poškození mozkové tkáně na pozadí prodlouženého, ​​progresivního poklesu arteriálního oběhu. Projevuje se kombinací různých poruch intelektuální sféry, chování a emočního pozadí. Postupem času se zhoršují motorické funkce, aktivita vnitřních orgánů, stává se obtížná samostatná existence a samoobsluha.

  Cévní encefalopatie je velmi častá. Většina pacientů s tímto onemocněním jsou starší lidé trpící aterosklerózou, hypertenzí, poruchami metabolismu sacharidů a tuků. Mezi všemi cévními lézemi mozku, včetně mozkových příhod a aneuryzmat, zaujímá encefalopatie silné vedoucí postavení a je diagnostikována u nejméně 5% dospělých v Rusku, ačkoli skutečná míra výskytu je mnohem vyšší.

  V posledních letech vaskulární patologie mozku vykazuje tendenci k omlazení. Je to způsobeno rostoucím výskytem kardiovaskulárních onemocnění u mladých a dospělých lidí a encefalopatie se stále více projevuje u lidí mladších 40 let..

  Význam problému vaskulární encefalopatie není způsoben pouze významnými náklady na léčbu chronického progresivního onemocnění, ale také vysokou mírou invalidity a úmrtí, ke kterým může docházet jak z demence - extrémní stupeň encefalopatie, tak z akutních oběhových poruch v mozku na pozadí chronické ischemie.

  Sociální nepřizpůsobení, zdravotní postižení, nevratné změny v chování a potřeba péče jsou velkou zátěží jak pro stát, tak pro rodinu pacienta, který je po mnoho let nucen bojovat o život milovaného člověka.

  Nemoc, která se objevovala postupně, neustále postupuje a již není možné ji zcela odstranit. Úsilí specialistů i samotných pacientů je zaměřeno na zvládnutí cévních poruch a snížení negativních symptomů pomocí konzervativní a chirurgické léčby, je-li to možné..

  Příčiny vaskulární encefalopatie

  Mozek je zásobován krví velkými tepnovými kmeny, které na své základně tvoří uzavřený cévní systém - kruh Willis. Tato anatomická struktura je nesmírně důležitá nejen pro normální funkci mozku, ale také pro patologii, protože poskytuje „tok“ arteriální krve tam, kde to nestačí.

  Mozek má značné rezervy ke kompenzaci krevního oběhu v podmínkách potíží, ale jeho možnosti nejsou neomezené. Chronická vaskulární patologie, životní styl a podmínky prostředí mohou narušit rovnováhu arteriálního systému mozku a způsobit dekompenzaci oběhu.

  nedostatek prokrvení mozku z cévních důvodů, rozvoj ischemie

  Morfologickým základem vaskulární encefalopatie je chronická ischemie nervové tkáně spojená s nedostatečným průtokem arteriální krve. Mezi příčinami takové ischémie je největší důležitost:

  • Aterosklerotické léze cév hlavy a krku;
  • Arteriální hypertenze;
  • Patologie vertebrálních tepen, včetně - na pozadí degenerativních procesů v páteři;
  • Metabolické poruchy - cukrovka, obezita, endokrinní patologie.

  O něco méně často se mezi příčinami vaskulární encefalopatie objevují zánětlivé změny na stěnách tepen a arteriol (vaskulitida), trauma, srdeční arytmie, častá přetrvávající nebo přetrvávající hypotenze..

  Více než polovina všech případů vaskulární encefalopatie je spojena s aterosklerózou postihující mozkové tepny.

  Na druhém místě je hypertenze, a to jako hlavní onemocnění a komplikující patologie ledvin, nádory nadledvin, endokrinní onemocnění.

  U aterosklerózy dochází k částečné nebo úplné obstrukci lumenu cévy plakem tuk-protein, který narušuje pohyb krve do nervových buněk. Doprovodná trombóza nebo zvětšování velikosti plaku může vést k akutnímu narušení prokrvení - cévní mozkové příhodě, jejíž riziko se v případě encefalopatie mnohokrát zvyšuje..

  ucpání tepen a arteriol zásobujících mozek plaky, jejich špatná průchodnost, trombóza a křeče jsou hlavní příčinou rozvoje vaskulární encefalopatie

  Hypertenzní encefalopatie se vyvíjí v důsledku prodlouženého křeče tepen a arteriol, nevratných strukturálních změn ve stěnách cév, což vede ke snížení objemu krve, která jimi prochází.

  Vertebrální tepny zajišťují dodávku třetiny veškeré arteriální krve do mozku, proto jejich stlačení na pozadí osteochondrózy, kýly, nestability, vrozeného zúžení nevyhnutelně vede ke snížení výživy mozku s rozvojem encefalopatie.

  Příčinou mozkové ischemie může být poškození nejen intrakraniálních arteriálních větví. Často se vyvíjí s aterosklerózou, trombózou, anomáliemi průběhu cervikálních cév, poruchami rytmu s intrakardiální trombózou.

  Patogeneze progresivní vaskulární encefalopatie je založena na prodloužené hypoxii způsobené nedostatkem arteriální krve, v důsledku čehož neurony nedostávají potřebné množství kyslíku a živin. Na pozadí hypoxie dochází k dystrofickým a ischemickým změnám, mozkové buňky odumírají, tvoří se ohniská zředění nebo rozptýlené mozkové infarkty s malým ohniskem.

  Nejhlubší úseky bílé hmoty a subkortikálních jader leží na křižovatce dvou zdrojů krevního zásobení - větví vnitřní krční a vertebrální tepny, jsou považovány za nejcitlivější na hypoxii. Nedokonalost kompenzačních mechanismů průtoku krve v těchto částech mozku vede k disociaci aktivity kůry a subkortexu..

  Nedávné studie ukazují, že právě narušení interakce mezi kůrou a subkortikálními strukturami je základem rostoucí discirkulace a encefalopatie s charakteristickými poruchami inteligence, motoriky a emoční aktivity.

  V počátečním stadiu onemocnění mohou být změny v neuronech reverzibilní za podmínek správné léčby, avšak v průběhu času se zvyšuje ischemie, která způsobuje přetrvávající neurologické příznaky a postižení..

  Odrůdy a příznaky nemoci

  V závislosti na důvodu existují:

  • Hypertenzní encefalopatie;
  • Aterosklerotický;
  • Žilní;
  • Smíšená geneze.

  Vzhledem k tomu, že mnoho pacientů, zejména starších osob, kombinuje vysoký krevní tlak, aterosklerózu, metabolické změny, je za nejčastější typ utrpení mozku považována smíšená varianta encefalopatie..

  Příznaky nemoci mohou růst pomalu - klasická forma, nebo v krátké době - ​​rychle progresivní průběh. V ostatních případech po obdobích zhoršování následuje dočasné zlepšení..

  stadia poškození mozku u encefalopatie

  Podle stupně hypoxicko-ischemického poškození se rozlišuje několik stadií onemocnění:

  1. V první, počáteční fázi jsou změny minimální a subjektivní: určité poruchy paměti a pozornosti, únava, nedostatek neurologických příznaků;
  2. Druhá fáze je doprovázena výraznými intelektuálními a mentálními změnami, motorickými a emočními poruchami;
  3. Třetí fáze - nejzávažnější - vaskulární demence (demence), projevující se hlubokými duševními poruchami, prudkým poklesem inteligence, ztrátou každodenních dovedností, poruchami pohybu, dysfunkcí pánevních orgánů.

  Je poměrně obtížné rozpoznat encefalopatii vaskulární geneze počátečního stupně kvůli nespecifičnosti příznaků, u kterých mohou být příznaky astenie na prvním místě ve formě obecné slabosti, únavy a depresivních poruch. Tyto příznaky se mohou objevit u infekčních onemocnění, patologie vnitřních orgánů, duševních poruch a běžné únavy, proto ani samotný pacient, ani ošetřující lékař nemohou mít podezření na začínající degenerativní změny v mozku..

  Diagnóza vaskulární encefalopatie je zpravidla stanovena nejméně po šesti měsících po vzniku stížností na závratě, poruchy paměti, řeči a dalších, které se neustále obtěžují, a poté již není pochyb o přítomnosti vaskulárních poruch..

  Chronický nedostatek arteriálního oběhu přispívá ke smrti nervových buněk v mozku, což vede ke vzniku neurologických příznaků, jak se zvyšuje objem léze. Emoční a osobní změny nastávají nejprve na klinice na pozadí únavy, podrážděnosti, nespavosti nebo ospalosti. Pacienti se stávají egocentrickými, nevhodné akce nejsou vyloučeny, pak nastává apatie.

  Encefalopatie vaskulární geneze je nevratná, protože není možné eliminovat běžné vaskulární změny ve formě zhutnění na pozadí hypertenze, depozit aterosklerotických plaků a sklerózy. Pravidelná vylepšení jsou možná, ale nevyhnutelně bude následovat období postupu..

  Důležitým bodem v průběhu vaskulární encefalopatie je skutečnost, že značně zvyšuje pravděpodobnost závažných akutních změn ve formě cévní mozkové příhody, které nejen zhoršují příznaky mozkové dysfunkce, ale jsou doprovázeny také vysokou úmrtností..

  Počáteční vaskulární encefalopatie

  Onemocnění začíná postupně a nenápadně, jeho první příznaky jsou často přičítány přepracování a věku. Více než polovina pacientů trpí depresivními poruchami, ale nemají sklon stěžovat si na špatnou náladu. Často se zaměřují na další příznaky z vnitřních orgánů, i když si nevšimnou depresivního stavu.

  Nejběžnější stížnosti v počáteční fázi vaskulární encefalopatie jsou:

  • Bolesti zad, klouby;
  • Kranialgie;
  • Zvonění a hluk v hlavě;
  • Bolest ledvin, žaludku a dalších vnitřních orgánů.

  Je charakteristické, že příznaky, které jsou pacientovi jasně popsány a stejně jasně prožívány, se neodráží ve změnách samotných orgánů, což nemusí odpovídat předloženým stížnostem. Deprese se objevuje i při minimálním stresu a často bezdůvodně nereaguje dobře na konzervativní terapii.

  Projevy emoční lability jsou ostatním jasně viditelné a způsobují mnoho problémů. Pacienti se stávají podrážděnými až agresivními, chovají se nevhodně k situaci, vyznačují se náhlými změnami nálady a stížnostmi na špatný spánek, rozptýlení, zapomnětlivost.

  U 9 ​​z 10 pacientů, již v rané fázi patologie, jsou patrné změny v intelektuální sféře:

  1. Snížená schopnost soustředit se;
  2. Zapomnětlivost, rozptýlení, dezorganizace;
  3. Psychická únava, pomalé myšlení.

  Charakteristický znak vaskulárního poškození mozku je považován za uchování dobré paměti toho, co se stalo během života, zatímco pro další události nebo informace, které byly právě čteny nebo slyšeny, je pro pacienta obtížné reprodukovat.

  Patologie motorické sféry není pro počáteční fázi typická, přestože již dochází k závratím, objevuje se nestabilní chůze, nejistota při provádění malých pohybů prsty. Při chůzi může pacient pociťovat nevolnost, méně často se objeví zvracení.

  Středně těžká až těžká vaskulární encefalopatie

  Postup neurologických projevů je doprovázen zhoršením intelektuálních poruch a pohybových poruch, což naznačuje vážné poškození nejen mozkové kůry, ale i bílé hmoty mozku. Již ve druhém stadiu onemocnění je jasně viditelné výrazné zhoršení paměti, nepozornost, potíže s prováděním relativně jednoduchých intelektuálních úkolů.

  Je příznačné, že samotní pacienti nesprávně hodnotí svůj stav, berou na sebe více, než jsou schopni vykonávat, kladou neúnosné úkoly a nemohou si s nimi poradit. Zhoršení porušování se projevuje dezorientací v čase a místě.

  Nejzávažnějším stupněm vaskulární encefalopatie je demence nebo demence. Během tohoto období nejsou pacienti schopni pracovat, neexistují žádné dovednosti péče o sebe, výrazné jsou odchylky v chování a chování. Emocionální pozadí je výrazně sníženo, obvykle s demencí, pacienti jsou apatičtí, lhostejní k prostředí, ztrácejí své dřívější zájmy a nedělají nic.

  Těžký stupeň vaskulární encefalopatie nastává se zjevnými poruchami motorické sféry - chůze se zpomaluje, kroky jsou malé, noha se míchá na podlaze. Pro pacienta je těžké začít chodit a stejně obtížné je zastavit včas, což připomíná příznaky Parkinsonovy nemoci, pohyby rukou s encefalopatií jsou však zachovány.

  Extrémní stupeň demence se projevuje fokálními neurologickými příznaky ve formě parézy, třesem, dyslexií a inkontinencí moči. Možný křečový syndrom.

  Jak léčit a co očekávat v budoucnu od vaskulární encefalopatie?

  Léčba vaskulární encefalopatie by měla být zahájena co nejdříve, již při prvních známkách mozkové dysfunkce, její účinek bude mnohem lepší a onemocnění bude schopno zpomalit. Důležitým cílem léčby je také prevence mozkových příhod..

  Před předepsáním lékové terapie lékař dá obecná doporučení, bez nichž bude obtížné dosáhnout požadovaného výsledku. Nejprve se vzdáme špatných návyků, normalizujeme hmotnost a výživu..

  Dalším krokem je etiotropní a patogenetická léčba určená k boji proti hlavní příčině patologie a jejím hlavním projevům. To zahrnuje:

  • Předpis antihypertenziv - ACE inhibitory (kaptopril, lisinopril), beta-blokátory (metoprolol, pindolol, anaprilin), antagonisté vápníku (nifedipin, diltiazem), diuretika (diakarb, veroshpiron, furosemid);
  • Boj proti poruchám vysokého cholesterolu a lipidového spektra - sekvestranty žlučových kyselin (cholestyramin), statiny (simvastatin, lovastatin), kyselina nikotinová a její deriváty, fibráty (klofibrát);
  • Vazodilatační, nootropní a neuroprotektivní léky;
  • Antiagregační a antikoagulační léčba.

  V závislosti na příčině vaskulární encefalopatie je pro pacienta vybrán konkrétní seznam a léčebný režim. K udržení přijatelné hladiny krevního tlaku jsou zapotřebí antihypertenziva, zabraňují hypertrofii myokardu levé komory, zlepšují stav cévních stěn a mikrocirkulaci v orgánech, normalizují srdeční rytmus a lze je předepisovat v různých kombinacích.

  Na pozadí normálních hodnot krevního tlaku je dosaženo dobré úrovně okysličování mozkové tkáně, zlepšují se metabolické procesy, klesá pravděpodobnost mozkových příhod, což je nesmírně důležité pro pacienty se souběžnou patologií - encefalopatie, cukrovka, obezita, srdeční selhání. Některé léky (například nimodipin) poskytují dobrý výsledek i v pokročilých stádiích vaskulární encefalopatie, což vede ke zlepšení funkce mozku, snížení kognitivních poruch.

  Dyslipidemie je jedním z hlavních článků v patogenezi vaskulární patologie mozku, proti které se bojuje předepisováním hypocholesterolové stravy a speciálních léků, které snižují hladinu cholesterolu a normalizují lipidové spektrum. Tato fáze léčby je zvláště důležitá u pokročilé vaskulární aterosklerózy..

  Normalizace průtoku krve, tlaku a metabolismu tuků je doprovázena zlepšením metabolických procesů v mozku, které je navíc podporováno použitím nootropik (piracetam), neuroprotektivních látek, vazodilatancií (Cavinton, Vinpocetin, Sermion). Pro zlepšení odtoku venózní krve, která často doprovází aterosklerotické léze tepen, jsou předepsány vazobral, redergin.

  Nootropická a neuroprotektivní léčba je indikována ve všech stádiích vaskulární encefalopatie, včetně demence. Používají Nootropil, Mildronate, Semax, Encephabol, Cerebrolysin, vitamíny atd. Přípravky těchto skupin zlepšují metabolismus v nervových buňkách, dále je chrání před ischemicko-hypoxickým poškozením a také zabraňují tvorbě trombu v mikrovaskulatuře.

  Komplexní léčba vaskulární encefalopatie zlepšuje paměť a pozornost, zvyšuje odolnost proti stresu, normalizuje emoční stav, schopnost učit se a produktivní myšlení. Mělo by to být dlouhodobé a jeho účinnost bude patrná alespoň po měsíci od začátku užívání léků..

  Vzhledem k vysokému riziku trombotických komplikací, zejména u pacientů se srdeční patologií, arytmiemi, aterosklerózou, je často nutné používat antiagregační látky a antikoagulancia (aspirinové kardio, trombotické ACC, kardiomagnyl, warfarin a klopidogrel pod kontrolou hemostázy).

  Symptomatická léčba je zaměřena na jednotlivé projevy vaskulární encefalopatie. Většina pacientů tedy potřebuje jmenování antidepresiv, trankvilizérů, hypnotik (fenazepam, matka, valerián, sonnat, milipramin). Užitečné jsou konzultace a práce s psychoterapeutem. Pro závratě jsou předepsány Betaserc, Cavinton, poruchy pohybu vyžadují terapeutické cvičení, masáže, fyzioterapii.

  V některých případech je pacientům s vaskulární encefalopatií zobrazena chirurgická léčba, včetně stentování, vaskulárních anastomóz, odstranění aterosklerotických plaků a umožnění obnovení arteriálního průtoku krve do mozku.

  Prognóza vaskulární encefalopatie je velmi vážná kvůli nevratnosti změn v mozku a neustálému stálému postupu. S těžkým stupněm je pacient zařazen do skupiny zdravotně postižených, není schopen vykonávat profesionální povinnosti a dokonce ani každodenní úkoly pro samoobsluhu.

  Včasná diagnóza a včasná léčba mohou současně na léta a desetiletí zpomalit závažné projevy nemoci, předcházet akutním poruchám oběhu, prodloužit život pacienta, učinit jej aktivním a kvalitním..