Fáze rakoviny mozku

Léčba

Veškerý obsah iLive je kontrolován lékařskými odborníky, aby byl zajištěn jeho přesnost a věčnost.

Máme přísné pokyny pro výběr informačních zdrojů a odkazujeme pouze na renomované webové stránky, akademické výzkumné instituce a, kde je to možné, ověřený lékařský výzkum. Upozorňujeme, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou interaktivní odkazy na tyto studie.

Pokud se domníváte, že některý z našich obsahů je nepřesný, zastaralý nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte Ctrl + Enter.

Maligní onkologické procesy v mozkových tkáních se tvoří v důsledku abnormálního vývoje buněčné struktury. Odborníci obvykle klasifikují čtyři stádia rakoviny mozku v závislosti na stupni zanedbávání nemoci a její prevalenci v tkáních..

Jaké starosti?

Fáze rakoviny mozku

Fáze rakoviny mozku určují povahu prognózy, účinnost terapeutického účinku, možnost a užitečnost budoucího života pacienta. Fáze vývoje maligního novotvaru lze diagnostikovat pomocí dalších metod: zobrazování magnetickou rezonancí a počítačová tomografie, analýza mozkomíšního moku atd..

Je nesmírně důležité určit fázi onkologického procesu, protože to přímo ovlivňuje výběr terapeutických postupů a lékařských předpisů.

V počátečních stádiích neoplazma neopouští hranice zóny tvorby nádoru. Jasná lokalizace je dobrým znamením, které umožňuje provádět chirurgický zákrok s vysokou pravděpodobností úplného vyléčení..

Raná stadia růstu jsou charakterizována pomalou a málo agresivní malignitou buněk formace. Ale čím vyšší je stupeň, tím více se zvětšuje jeho velikost, rakovina postupuje, buňky se množí, začíná proces šíření metastáz po celém těle. Růst nádoru se aktivuje v průběhu času a zachycuje nové oblasti zdravé tkáně.

Přejdeme k bližšímu pohledu na čtyři stadia rakoviny mozku.

Fáze 1 rakoviny mozku

Fáze 1 rakoviny mozku je počáteční fází tvorby maligního nádoru, ve kterém je nádor lokalizován v povrchové buněčné vrstvě, aniž by to ovlivnilo hlubší tkáň. Tato fáze vývoje rakovinového nádoru se nazývá kompenzovaná, protože reaguje lépe na léčbu než ostatní a míra přežití pacientů v této fázi se blíží 100%.

Rakovinové buňky v první fázi jsou prakticky neagresivní, náchylné k difúznímu metabolickému procesu. Jejich síly v tomto období jsou zaměřeny výhradně na zajištění jejich vlastní životně důležité činnosti, nikoli na buněčné dělení a progresi růstu novotvaru.

První fáze růstu je náchylná k zdlouhavému průběhu a může být v latentním stavu několik let nebo dokonce desetiletí.

Detekce maligního nádoru v počátečním stadiu je poměrně obtížná, proto je zřídka detekována ve stadiu stoprocentního potenciálního vyléčení, obvykle k tomu dojde jen náhodou. Vědečtí odborníci z celého světa na tomto problému pracují a já chci věřit, že brzy bude možné odhalit rakovinu v její počáteční fázi..

Fáze 2 rakoviny mozku

Progrese růstu a degenerace mozkových buněk, aktivace vitální činnosti, zvýšení rozsahu poškození mozkové tkáně po vrstvě přechodem (invazí) do dalších těsně umístěných tkání - to vše představuje stručný popis druhé fáze rakoviny mozku.

V této fázi se nádor stává agresivním, mutace rakovinných buněk chaotická, k jejich dělení dochází ve zrychleném režimu. Jakákoli rakovinná buňka se může množit nespočetněkrát, což přispívá k významnému a rychlému zvětšení velikosti maligního nádoru..

Progrese nádoru ve druhé fázi vede k pájení sousedních tkání zapojených do patologického procesu. Mutované buňky, které kvůli svému neustále rostoucímu počtu vyžadují stále více živin, zachycují „zajaté“ blízké krevní a lymfatické cévy, které zase začínají růst do těla nádoru, čímž poskytují jeho výživu a nasycení kyslíkem.

Druhá fáze zahrnuje do procesu cévní systém a zdravé tkáně, proto je míra přežití pacientů po léčebných postupech v této fázi přibližně 75%.

Fáze 3 rakoviny mozku

Rakovina 3. stupně je detekována častěji než počáteční fáze, protože v této fázi zpravidla existují charakteristické příznaky, s nimiž se pacienti obracejí na lékaře. Jedná se o prudké vyhubnutí, zvýšenou únavu, výrazné oslabení imunitních sil těla, anémii, tělesná teplota se může bezdůvodně zvýšit.

Když novotvar roste, vytváří tlak na určité části mozku, které jsou odpovědné za určité funkce v těle: to závisí na konkrétním umístění nádoru ve vztahu k mozku. Klinicky se to projevuje neustálou a výraznou bolestí hlavy, zhoršenou motorickou koordinací, závratěmi a zrakovými poruchami. Možné jevy bradykardie, nevolnost, zvracení, které nepřináší úlevu.

Třetí fáze rakoviny mozku zahrnuje šíření procesu do okolních tkání a lymfatických uzlin, s prvky metastázy průtokem krve a lymfy.

Míra přežití pacientů s léčbou zahájenou ve třetí fázi rakovinového procesu je asi 30%.

Fáze 4 rakoviny mozku

Poslední a nejtěžší fáze 4 vývoje rakoviny mozku. Je charakterizován masivním vzhledem dceřiných nádorů v těle, schopných se vyvíjet absolutně v jakémkoli orgánu a rohu těla. Porážka mozkových plen je tak rozsáhlá, že otázka chirurgického zákroku už někdy nestojí za to, důraz je kladen na zachování životně důležitých funkcí těla, symptomatickou léčbu, úlevu od bolesti a pokusy alespoň trochu prodloužit život pacienta.

Příznaky vyjádřené poruchami řeči a poruchou vědomí mohou být doplněny epileptickými záchvaty, halucinacemi. Známky poškození dalších orgánů se postupně spojují: močový systém, plíce, játra, břišní orgány.

I s takovou diagnózou by však neměli zoufat: rakovina mozku čtvrtého stupně je obtížně léčitelná, ale moderní techniky vám umožňují kontrolovat proces, zastavit růst a šíření novotvaru a výrazně prodloužit život pacienta.

Rakovina mozku ve 4. stadiu je tak závažnou fází, ve které se maligní buňky mohou šířit do jakéhokoli, i vzdáleného orgánu, což se projevuje vývojem nových nádorů.

Pro jmenování a provádění adekvátní a účinné léčby je obzvláště důležité určit stupeň vývoje nádoru. To poskytne celkový obraz nemoci, předpovídá účinnost terapeutických metod a nakonec stanoví šance pacienta na přežití. Staging rakoviny mozku není statistická formulace, ale nezbytná lékařská klasifikace k určení rozsahu terapeutických intervencí.

Příznaky časné rakoviny mozku

Rakovina mozku je intrakraniální novotvar, který se vyvíjí v kterékoli části mozku a projevuje se následujícími klinickými syndromy: mentální změny, fokální neurologické příznaky, epileptické záchvaty a mozkové příznaky. Závažnost každého syndromu závisí na stadiu a velikosti nádoru..

1. etapa

Rakovina 1. stupně mozku se prakticky nevydává. Rychlost vývoje příznaků závisí na typu nádoru - glioblastomu, meningiomu nebo astrocytomu - každý se vyvíjí svým vlastním způsobem.

Prvními příznaky jsou mozkové příznaky. Jedná se o nespecifické příznaky, podle kterých nelze určit přítomnost rakoviny: mozkové příznaky se projevují mozkovou příhodou, encefalitidou, chřipkou.

 • Bolest hlavy. Nádor je volumetrický novotvar. Jak se zvyšuje, tlak stoupá uvnitř lebky. To vede k hypertenznímu syndromu. Charakteristika bolesti hlavy: bolavá, pulzující, silná. Cefalalgii je obtížné léčit narkotickými léky proti bolesti (Paracetamol, Ibuprofen, Diclofenac).
 • Zvracení Není to spojeno s příjmem potravy, protože má centrální mechanismus. V důsledku zvýšeného intrakraniálního tlaku jsou centra zvracení středního mozku podrážděna. Mírné podráždění se projevuje nevolností, silným zvracením. V důsledku vysokého intrakraniálního tlaku může pacient zvracet při pohledu na jídlo nebo vodu. Dávivý reflex se také spustí, když se jakýkoli předmět dostane do ústní dutiny, zejména u kořene jazyka..
 • Závrať. Hypertenzní syndrom vede k tlaku na mozeček. Činnost vestibulárního systému je narušena, v důsledku čehož dochází k závratím, které jsou doprovázeny nedobrovolným pohybem očí (nystagmus).

Rakovina mozku v počátečních stádiích se také projevuje nespecifickými příznaky:

 1. poruchy spánku;
 2. snížená chuť k jídlu;
 3. emoční labilita, podrážděnost, výbuchy agrese;
 4. roztržitost, snížená paměť a schopnost pracovat.

Na základě těchto příznaků nelze rakovinu mozku v rané fázi určit bez instrumentálních metod. Pacient často zmiňuje otravu, únavu nebo stres.

Ohniskové neurologické příznaky, epileptické záchvaty a duševní poruchy v počáteční fázi se téměř neobjevují nebo se objevují epizodicky.

Počáteční fázi lze rozpoznat pomocí neuroimagingu - počítačového a magnetického rezonančního zobrazování. Na obrázcích se objeví zaostření.

Když pacient obdrží diagnózu, prožívá klasické fáze zvládání stresu:

 • Šoková fáze. Diagnóza „rakovina“ vstupuje do pacienta strnule.
 • Fáze popření. Pacient se snaží vytlačit informace z vědomí, jako by to byla noční můra nebo krutý vtip.
 • Stupeň agrese. Člověk ze své nemoci obviňuje sebe i ostatní. Pocity viny jsou vytlačovány ven agresí vůči sobě, příbuzným a přátelům.
 • Fáze deprese. Povědomí o realitě diagnózy a neschopnosti obviňovat z nemoci sebe nebo svého blízkého uvádí pacienta do stavu deprese.
 • Fáze přijetí. Pacient snáší „osud“, přijímá nemoc jako přirozený běh života.

Délka každé etapy je dána osobní vyspělostí, prací s psychoterapeutem a psychologickou podporou blízkých. Příbuzní by měli pacientovi pomoci: to částečně určuje výsledek rakoviny. Čím dříve se pacient dostane do akceptační fáze, tím snáze bude pacient snášet fáze 2,3 a 4 rakoviny..

Fáze 2

Růst nádoru ve druhé fázi se projevuje obecnými mozkovými příznaky a fokálními neurologickými příznaky.

Známky ohniskového deficitu zcela závisí na lokalizaci novotvaru. Navzdory umístění nádoru jsou však neurologické příznaky rozděleny do následujících skupin:

 1. Senzorické poškození. Objevuje se, když je rakovina lokalizována převážně v temenní oblasti. Syndrom se projevuje snížením hmatu, vnímání bolesti nebo teploty. Zajímavý případ: pokud je nádor v oblasti pravého temenního laloku, pacient necítí schéma levé strany těla.
 2. Zhoršení paměti. Vyskytuje se, když se rakovina nachází v limbickém systému nebo v časové kůře. Krátkodobá a dlouhodobá paměť je narušena.
 3. Snížená svalová síla. Lokalizace novotvaru určuje následující typy poruch svalové síly: hemiplegie, monoplegie, diplegie nebo tetraplegie.
 4. Zhoršené vnímání a formování řeči. Afázie nastává, když je rakovina lokalizována v horní spánkové kůře nebo v dolním čelním gyrusu.
 5. Ztráta psaní, čtení a aritmetických dovedností.
 6. Porušení autonomní regulace. Projevuje se kolísáním krevního tlaku, pocením, dušností, závratěmi.

Fáze 3

Třetí fáze plynule navazuje na druhou. Klinický obraz se zvyšuje, kvalita života pacienta klesá. To ho nutí konzultovat neurologa nebo terapeuta. Stejně jako dříve se klinika skládá z mozkových a fokálních neurologických příznaků.

Ve třetí fázi se mohou objevit epileptické záchvaty. To pomáhá lékaři určit diagnózu a nasměrovat pacienta na CT mozku. Pokud nedojde k epileptickým záchvatům, je diagnóza obtížná.

Fáze 4

Konečná fáze rakoviny mozku je projevem klinického obrazu. Zahrnuje mozkové příznaky, fokální neurologické příznaky, záchvaty a duševní poruchy. Zvracení u rakoviny mozku 4. stupně se objevuje z prosté dráždivé látky - při pohledu na jídlo nebo pití.

Lokalizace nádoru v časové nebo okcipitální kůře způsobuje halucinace. Obvykle se jedná o jednoduché zvrácení vnímání - fotopsie nebo acoasmy. Pacient vidí záblesky světla nebo izolované zvuky, které připomínají hluk listí stromů nebo motor motocyklu.

Lokalizace nádoru v čelním laloku vyvolává změny v osobnosti a emocionálně-vůli. Snižuje inteligenci, paměť, pozornost je rozptýlena. Změny v mentální sféře závisí na tom, ve které hemisféře nádor rostl.

Pokud se jedná o levý čelní lalok, vznikají psychotické poruchy, jako jsou perzekuční bludy, ublížení nebo žárlivost. Když je ovlivněn pravý čelní lalok, dochází k apatii, emočnímu zploštění a motivaci klesá. Tito pacienti nechtějí nic dělat, nezajímají se o svět kolem sebe, jejich předchozí koníčky a koníčky se ztrácejí, touha po léčbě zmizí..

Konečné stádium je kromě psychotických poruch a poruch osobnosti doprovázeno neurotickými poruchami. Nastává deprese, neklid, agresivní chování, sebevražedné chování.

Stupeň 4 rakoviny mozku je léčen v hospicové službě. Hospic je obor medicíny, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům. Úkolem specialistů je zajistit mírové úmrtí pacientů a minimalizovat utrpení zavedením narkotických analgetik.

Hospic se zaměřuje na vztah pacient-psychoterapeut. Úkolem druhého z nich je zajistit, aby pacient nemoc přijal, a pomoci příbuzným vyrovnat se se ztrátou..

Jak dlouho žijí pacienti s rakovinou mozku? Prognóza závisí na stadiu stanovení diagnózy. Tento nádor byl tedy diagnostikován ve fázích 1–2, průměrná délka života pacientů je 4–5 let. Pokud je diagnostikována ve 3-4 fázích - 1-2 roky.

Prognóza také závisí na typu nádoru. U glioblastomu, nejagresivnější formy mozkového novotvaru, je průměrná délka života od 6 měsíců do 1,5 roku.

Jak umírají - smrt pochází z několika důvodů:

 1. Kachexie. Jedná se o silné vyčerpání těla, při kterém jsou adaptační a rezervní zdroje zcela vyčerpány. Hmotnost pacienta je kriticky snížena, je pozorována silná slabost a dehydratace. Všechny fyziologické procesy ustupují.
 2. Dislokační syndrom. V důsledku mechanického tlaku a intrakraniální hypertenze je mozkový kmen přemístěn. Náhlé vytěsnění poškozuje oblasti mozkového kmene odpovědné za dýchání, srdeční frekvenci a cévní tonus. Nejprve se to projevuje patologickým typem dýchání, jako je Cheyne-Stokes nebo Biota, při kterém se dýchací akty střídají s 30 sekundami apnoe. Porážka centra, které reguluje kardiovaskulární aktivitu, je doprovázena poruchou rytmu, poklesem krevního tlaku. Výsledkem je, že krev není zpočátku nasycena kyslíkem, hromadí se oxid uhličitý a poté přestane pumpovat cévami těla.

První příznaky a příznaky, stadia a léčba rakoviny mozku

Rakovina mozku je nebezpečné onemocnění, které se obtížně léčí a může vést ke smrti pacienta. Největší hrozba spočívá v jeho asymptomatickém průběhu - čtvrtá fáze rakoviny mozku, ve které má pacient závažné příznaky onemocnění, je obtížné léčit a prognóza pro tyto pacienty je zklamáním.

Současně lze snadno zaměnit příznaky, s nimiž se pacient může poradit s lékařem, s projevy jiných nemocí. Bolesti hlavy, zvracení a závratě v kombinaci se zrakovým postižením jsou tedy charakteristické pro migrénu, hypertenzní krizi. Bolest hlavy může být také vyvolána osteochondrózou. Při léčbě rakoviny mozku proto hodně závisí na kvalifikaci lékaře, který je požádán o diagnózu - zda bude schopen včas detekovat nebezpečné příznaky a provést nezbytné vyšetření, které pomůže identifikovat onkologický proces.

Nádory jsou klasifikovány podle tkáně, ve které začaly růst. Takže nádory, které se vyvíjejí z výstelky mozku, se nazývají menangiomy. Nádory, které vznikají v mozkových tkáních, jsou gangliomy nebo astrocytomy, běžný název jsou neuroepiteliální nádory. Neurinom - zhoubný novotvar, který ovlivňuje plášť hlavových nervů.

Gliomy tvoří 80% zhoubných novotvarů mozku, meningiomy jsou také časté nádory, vyskytují se u 35% případů primární rakoviny mozku.

Příčiny rakoviny mozku

Příčiny nádorů na mozku nejsou dobře pochopeny - v 5–10% případů je rakovina vyvolána dědičnými genovými patologiemi, sekundární nádory vznikají, když se metastázy rozšíří do rakoviny jiných orgánů.

Lze rozlišit následující příčiny rakoviny mozku:

Genetická onemocnění, jako je Gorlinův syndrom, Bournevilleova choroba, Li-Fraumeniho syndrom, tuberkulózní skleróza a abnormality genů APC, mohou způsobit rakovinu mozku.

Oslabený stav imunity, který lze pozorovat po transplantaci orgánů, zvyšuje u pacientů s AIDS pravděpodobnost rakovinových nádorů v mozku a dalších orgánech.

Rakovina mozku je častější u žen než u mužů. Výjimkou jsou meningiomy - novotvary arachnoidální membrány mozku. Rasa také hraje důležitou roli - běloši trpí touto chorobou častěji než jiné rasy.

Vystavení záření a karcinogenním látkám také nese onkogenní riziko a je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny mozku. Riziková skupina zahrnuje lidi zapojené do nebezpečných průmyslových odvětví, například do průmyslové výroby plastů.

Rakovina mozku je častější u dospělých, riziko malignity se zvyšuje s věkem a léčba onemocnění je obtížnější. Děti mají také riziko vzniku rakoviny, ale typická místa lokalizace nádoru jsou různá: například u dospělých má rakovina často vliv na mozkovou výstelku, zatímco u mladších pacientů je ovlivněn mozeček nebo mozkový kmen. U 10% dospělých nádorů mozku postihuje nádor epifýzu a hypofýzu.

Sekundární nádory jsou důsledkem dalších onkologických procesů v těle - metastázy vstupují do lebky oběhovým systémem a vedou k malignímu novotvaru v mozku. Tyto nádory jsou běžné u rakoviny prsu a jiných druhů rakoviny..

První příznaky rakoviny mozku

U nádorových formací mozku jsou příznaky dvou typů: fokální a cerebrální. Obecná mozková je charakteristická pro všechny případy rakoviny mozku, zatímco fokální závisí na umístění nádoru..

Ohniskové příznaky mohou být velmi různorodé, jejich typ a závažnost závisí na oblasti mozku, která postihla onemocnění, a na funkcích, za které je odpovědná - paměť, mluvení a psaní, počítání atd..

Mezi ústřední příznaky rakoviny mozku patří:

Částečné nebo úplné zhoršení pohyblivosti některých částí těla, zhoršená citlivost končetin, zkreslené vnímání teploty a další vnější faktory;

Změny spojené s osobností - charakter pacienta se mění, člověk může být temperamentní a podrážděný, nebo naopak příliš klidný a lhostejný ke všemu, co ho dříve znepokojovalo. Letargie, apatie, bezstarostnost při přijímání důležitých rozhodnutí, která ovlivňují život, impulzivní akce - to vše může být známkou duševních poruch, ke kterým dochází při rakovině mozku.

Ztráta kontroly nad funkcí močového měchýře, potíže s močením.

Všechny mozkové nádory jsou charakterizovány běžnými příznaky spojenými se zvýšením intrakraniálního tlaku a mechanickým účinkem novotvaru na různá centra mozku:

Závratě, ztráta rovnováhy, pocit, že vám pod nohama sklouzává země - vyskytují se spontánně, jsou důležitým příznakem, který vyžaduje diagnostickou studii;

Bolest v hlavě - často tupá a prasklá, ale může mít jinou povahu; obvykle se vyskytují ráno před prvním jídlem, stejně jako večer nebo po psycho-emocionálním stresu, zhoršeném fyzickou námahou;

Zvracení - objevuje se ráno nebo se vyskytuje nekontrolovatelně s prudkou změnou polohy hlavy. Může se objevit bez nevolnosti, nesouvisí s jídlem. Při intenzivním zvracení existuje riziko dehydratace, a proto je pacient nucen užívat léky, které blokují stimulaci příslušných receptorů.

Další příznaky rakoviny mozku

Příznaky rakoviny mozku, které se objevují již v pozdějších fázích:

Částečná nebo úplná ztráta zraku, "letí" před očima - příznak vyvolaný tlakem nádoru na zrakový nerv, který při absenci včasné léčby může vést k jeho smrti. Obnovení vize nebude možné..

Komprese sluchového nervu nádorem způsobuje poškození sluchu u pacienta.

Epileptické záchvaty, které se u mladých lidí objeví náhle, jsou známkou nebezpečí, že byste měli okamžitě navštívit lékaře. Charakteristické pro druhé a pozdější stadia rakoviny mozku.

Hormonální poruchy jsou často pozorovány u adenomatózních novotvarů z tkáně žláz, které jsou schopné produkovat hormony. Příznaky v tomto případě mohou být velmi různorodé, stejně jako u jiných onemocnění spojených s hormonální nerovnováhou.

Léze mozkových kmenů jsou charakterizovány zhoršeným dýcháním, polykáním, zkresleným čichem, chutí, zrakem. Se vší závažností příznaků, které mohou významně snížit kvalitu života a učinit člověka nefunkčním a závislým, může být poškození mozku malé a benigní. Ale i malé nádory v této oblasti mohou vést k vážným následkům, vytěsnění mozkových struktur, což způsobuje potřebu chirurgického zákroku..

Nádory v časové oblasti mozku se projevují jako zrakové a sluchové halucinace, novotvary v týlní oblasti jsou charakterizovány zhoršeným vnímáním barev.

Diagnóza rakoviny mozku

Typy diagnostiky rakoviny mozku zahrnují:

Osobní prohlídka u lékaře. Během počátečního vyšetření lékař požádá pacienta, aby dokončil řadu úkolů, které umožňují identifikovat narušené koordinační, hmatové a motorické funkce: dotýkat se nosu se zavřenýma očima a hned po otočení kolem sebe udělat několik kroků. Neurolog kontroluje šlachovitý reflex.

MRI s kontrastem je předepsáno za přítomnosti odchylek od normy, což umožňuje detekovat rakovinu mozku v rané fázi, určit lokalizaci nádoru a vypracovat optimální plán léčby.

Punkce mozkové tkáně vám umožňuje určit přítomnost abnormálních buněk, stupeň tkáňových změn a určit fázi onkologického procesu. Biopsie tkáně však není vždy možná kvůli nepřístupnému umístění nádoru, proto se taková analýza nejčastěji provádí při odstraňování maligního novotvaru..

Radiografie - umožňuje určit přítomnost a lokalizaci nádoru krevními cévami zobrazenými na obrázku, pro které je pacientovi dříve injekčně podána kontrastní látka. Kraniografie vám umožňuje určit změny v kostní struktuře lebky, abnormální usazeniny vápníku, vyvolané onkologickým procesem.

Po diagnostickém vyšetření stanoví lékař individuální léčebný režim.

Fáze rakoviny mozku

Vzhledem k téměř asymptomatickému průběhu onemocnění je obtížné přesně určit stádium rakoviny, zejména proto, že přechod z jednoho stadia do druhého probíhá rychle a nečekaně. To platí zejména pro rakoviny v mozkovém kmeni. Stádium onemocnění je přesně určeno až po pitvě po smrti, proto by nejmenší projevy patologie měly být pečlivě ošetřeny od prvních dnů - v posledních fázích rakovina nereaguje na chirurgickou léčbu, špatně reaguje na léky a jiné typy terapie.

Fáze 1 rakoviny mozku

V první fázi rakoviny je ovlivněn malý počet buněk; chirurgická léčba je nejčastěji úspěšná s minimální pravděpodobností recidivy. V této fázi je však velmi obtížné zjistit onkologickou formaci - příznaky jsou charakteristické pro řadu dalších onemocnění, proto lze rakovinu detekovat pouze pomocí speciální diagnostiky. První stupeň rakoviny je charakterizován slabostí a ospalostí, opakujícími se bolestmi hlavy a závratěmi. S takovými příznaky zřídka navštíví lékaře, protože tyto projevy se připisují oslabenému imunitnímu systému v důsledku změny klimatu nebo chronickým onemocněním..

Fáze 2 rakoviny mozku

Přechod rakovinového procesu do druhé fáze je doprovázen růstem nádoru, který zachycuje blízké tkáně a začíná vytlačovat centra mozku. Záchvaty a epileptické záchvaty jsou nebezpečné příznaky. Kromě toho může pacient pociťovat poruchy trávicí funkce - problémy s pohybem střev a přerušovaným zvracením. V této fázi je nádor stále funkční, ale šance na úplné vyléčení jsou sníženy.

Fáze 3 rakoviny mozku

Třetí fáze rakoviny mozku je charakterizována rychlým růstem nádoru, maligní degenerace buněk ovlivňuje zdravé tkáně, což znemožňuje chirurgické odstranění nádoru. Chirurgie však může být prospěšná, pokud se nádor nachází v spánkovém laloku..

Příznaky třetí fáze rakoviny mozku - příznaky druhé fáze se zvyšují, poruchy sluchu, zraku a řeči se stávají výraznějšími, pacient má problémy s výběrem, "zapamatováním" slov, je pro něj obtížné se soustředit, pozornost je rozptýlena a paměť je narušena. Končetiny ztuhnou, je v nich cítit brnění, je narušena pohyblivost paží a nohou. Ve vzpřímené poloze a při chůzi je téměř nemožné udržovat rovnováhu kvůli dysfunkci vestibulárního aparátu. Charakteristickým příznakem pro třetí fázi je horizontální nystagmus - pacient má posunující se zornice, i když je hlava nehybná, sám si toho nevšimne.

Fáze 4 rakoviny mozku

Ve čtvrté fázi rakoviny se chirurgická léčba neprovádí, protože nádor ovlivňuje životně důležité části mozku. Paliativní techniky, radiační terapie, léčba drogami se používají ke snížení utrpení pacienta pomocí silných léků proti bolesti. Prognóza je zklamáním, ale hodně záleží na stavu imunitního systému pacienta a jeho emočním stavu. Příznaky rakoviny mozku v této fázi jsou spojeny se ztrátou základních životních funkcí během šíření maligního procesu do odpovídajících částí mozku. S nízkou úspěšností léčby pacient upadne do kómatu, ze kterého již nevychází.

Kolik lidí žije s rakovinou mozku?

K předpovědi vývoje onemocnění a hodnocení zdravotního stavu pacientů s rakovinou mozku se používá termín „pětileté přežití“. Lidé, kterým byla diagnostikována nemoc, jsou hodnoceni bez ohledu na průběh léčby, kterou podstupují. Někteří pacienti po úspěšné terapii žijí déle než pět let, jiní jsou nuceni neustále podstupovat lékařské procedury.

V průměru je míra přežití pacientů s novotvary v mozku 35%. U zhoubných nádorů na mozku, z nichž většina jsou gliomy, je míra přežití přibližně 5%.

Léčba rakoviny mozku

Léčba rakoviny mozku vyžaduje interakci odborníků z různých profilů - onkologa, terapeuta, neuropatologa, neurochirurga, radiologa a rehabilitologa. Diagnóza onemocnění obvykle začíná návštěvou praktického lékaře nebo neurologa, odkud je pacient odeslán k dalším odborníkům k dalšímu vyšetření..

Další plán léčby závisí na věku pacienta (léčba rakoviny u mladší věkové skupiny 0-19 let, střední a starší je odlišná). Kromě toho se při přípravě léčby bere v úvahu celkový zdravotní stav pacienta, typ nádoru a jeho umístění..

Při léčbě onkogenních novotvarů mozku se používá radiační terapie, radioterapie a chirurgická intervence. Nejspolehlivější metodou je chirurgický zákrok k odstranění nádoru, ale to není vždy možné kvůli nepřístupnému umístění nádoru. Chirurgický zákrok se zřídka provádí ve třetí a čtvrté fázi rakoviny, protože představuje velká rizika a nedává požadovaný výsledek - v této fázi vývoje onemocnění ovlivňuje nádor životně důležité části mozku, hluboce proniká do zdravých tkání a jeho úplné odstranění není možné.

Chirurgická operace

Chirurgické odstranění novotvaru je účinnou metodou léčby rakoviny mozku v raných stádiích, zejména pokud jde o benigní nádory. Chirurgický zákrok se v tomto případě liší od břišních operací, při nichž může chirurg zachytit část okolních tkání, aby zabránil šíření onkologického procesu.

Při operaci mozku je třeba dodržovat maximální přesnost - extra milimetr tkáně poškozené během chirurgických zákroků může člověka stát životně důležitou funkci. Proto je v terminálních stádiích rakoviny chirurgická léčba neúčinná - je zcela nemožné nádor odstranit, patologický proces se šíří dále. Paliativní techniky mohou snížit tlak, který nádor vyvíjí na sousední oblasti, a léčba léky, rádio a chemoterapie zpomalují růst novotvaru.

V první a druhé fázi rakoviny, kdy je odstraněn benigní nádor, jsou příznaky onemocnění zcela odstraněny. Proto je při včasné diagnóze prognóza pro pacienta příznivá. Pokud je nádor nepřístupný, vyžaduje chirurgický zákrok další výzkum, aby bylo možné přesně určit lokalizaci novotvaru. Pro klasifikaci nádoru a určení stadia rakoviny provede lékař biopsii tkáně.

Ke snížení poškození tkáně, které může nastat během operace, se používají moderní techniky - stereostatická radiochirurgie. Jedná se o chirurgický zákrok, který přináší vysoce přesné gama záření nebo rentgenové záření s vysokou dávkou, aby zničil nádor. Současně jsou zdravé tkáně minimálně ovlivněny nebo zůstávají nedotčené. Použitelnost této techniky závisí na umístění a velikosti nádoru. Taková léčba je pro pacienta nejméně traumatizující, zkracuje rehabilitační období a minimalizuje riziko komplikací po operaci..

Konzervativní nebo farmakoterapie se provádí před operací a zahrnuje:

Antikonvulziva - snižují příznaky druhého a pozdějších stadií rakoviny, snižují pravděpodobnost epileptického záchvatu;

Steroidní protizánětlivé léky - léky této skupiny zmírňují otoky nádorových tkání, což snižuje mechanický tlak na zdravé oblasti; běžným prostředkem je dexamethason;

Ke snížení intrakraniálního tlaku může být nutná operace bypassu, jejímž účelem je odstranit přebytečnou mozkomíšní tekutinu, jejíž odstranění je obtížné v důsledku stlačení nádoru mozkomíšní tekutinou. Odběr tekutiny se provádí katétrem v procesu ventrikuloperitoneálního posunu - plastovou trubicí je boční komora spojena s břišní dutinou.

Radiační terapie

Radiační léčba rakovinných nádorů se používá ve dvou případech: pokud je chirurgický zákrok pro pacienta kontraindikován ze zdravotních důvodů, nebo po odstranění nádoru, aby se zabránilo opakování. Chirurgické odstranění novotvaru je neúčinné v pozdních stádiích rakoviny mozku, poté se jako hlavní metoda léčby používá radiační terapie. Kontraindikací pro chirurgický zákrok může být přítomnost souběžných chronických onemocnění, patologických stavů kardiovaskulárního systému. V jiných případech lze radiační terapii použít ke zničení abnormálních buněk, které mohou po chirurgickém odstranění nádoru vyvolat onkologický proces..

Specialista předepisuje dávku záření individuálně, účinek se provádí lokálně, aby se minimalizovalo poškození tkání sousedících s nádorem. U radiační terapie je důležité vzít v úvahu typ nádoru, jeho umístění a velikost nádoru. Používají se dvě metody radiační terapie:

Brachyterapie - provádí se během hospitalizace; radioaktivní látka se vstřikuje do tkáně nádorové formace, která ji zničí zevnitř. Dávka injikovaného zrna se vypočítá takovým způsobem, že se nádor zničí, ale zdravé tkáně zůstanou neporušené.

Externí radiační terapie se provádí v průběhu několika týdnů, během nichž je pacient několik minut ozařován vysokými dávkami záření. Zasedání se konají pět dní v týdnu, nemocnici můžete navštívit pouze ve stanovenou dobu, poté se pacient vrátí domů.

Chemoterapie

Chemoterapie se nepoužívá jako hlavní metoda léčby rakoviny, protože její účinek ovlivňuje nejen nádorovou tkáň, ale ovlivňuje také tělo jako celek. Léčebný režim stanoví lékař, včetně léků určité skupiny - antimetabolity, léky alkylační skupiny, syntetická antibiotika atd. Léčba se provádí v několika cyklech, mezi kterými je nutné pauzu. Drogy se užívají orálně nebo injekčně nebo přes zkratku alkoholu. Po třech až čtyřech cyklech si udělejte přestávku, abyste posoudili účinnost terapie.

Nebezpečí chemoterapie spočívá v jejím negativním účinku na krvetvorné orgány a epitel zažívacího traktu..

Endoskopická léčba

Endoskopická chirurgie je méně traumatizující než tradiční neurochirurgické metody, protože se provádí pomocí speciálního vybavení bez širokých řezů. V průběhu konvenční mozkové chirurgie se přístup provádí pomocí trepanace, během níž se otevře lebka, která navíc zraní pacienta a prodlouží rehabilitační období. Endoskopické techniky minimalizují poškození nervů a nejmenších cév, což je zvláště důležité při práci s mozkovou tkání. Endoskopické operace se tedy používají k léčbě hydrocefalu u dětí způsobeného stagnací tekutin v komorách mozku, taková operace se nazývá ventruloskopie. Adenom hypofýzy lze odstranit také endoskopicky zavedením endoskopických nástrojů nosem - transnazální endoskopie.

Endoskopická chirurgie se také používá k traumatickému poranění mozku, odstranění cyst a hematomů.

Lze vyléčit rakovinu mozku??

Onkologie mozku je nejobtížněji léčitelná, protože kvalita zpracování příchozích a odchozích informací od člověka závisí na nervových buňkách mozkových hemisfér a spojení mezi nimi. Jednoduše řečeno, při pokusu o zničení rakovinných buněk je snadné ublížit zdravým buňkám, a pokud jsou lokalizovány v mozku, znamená to vysoké riziko ztráty paměti, inteligence, komunikace mezi různými orgány a svaly..

V tomto ohledu jsou neurochirurgové sofistikovaní a vyvíjejí nové metody mikroskopické intervence ke snížení tohoto rizika, zatímco japonští vědci našli alternativní způsoby řešení rakoviny a dalších nemocí. V Japonsku je kontrola kvality lékařské péče na velmi vysoké úrovni, takže každá léčba je přísně testována..

Alternativní medicína v Japonsku není způsob, jak vydělat naivním a důvěřivým pacientům v beznadějné situaci, ale pokus dokázat v praxi, že všechno důmyslné je jednoduché a dokonce i složité nemoci lze překonat pomocí zdrojů samotného lidského těla.

Již před 10 lety začalo Japonsko testovat účinky atomového vodíku na člověka za účelem vytvoření univerzálního zdravotnického zařízení. V roce 2011 zahájil Osaka Cancer Research Institute experimenty, které potvrdily vysokou účinnost terapeutického účinku vodíku u různých onemocnění, včetně rakoviny mozku a dokonce i metastáz..

Rychlost léčby atomovým vodíkem je samozřejmě neporovnatelná s chirurgickým zákrokem, ale v důsledku experimentů vědci zjistili, že během 5 měsíců od pravidelných postupů se nádor v mozku může zmenšit na zanedbatelnou velikost a v budoucnu se zcela odstranit, o čemž svědčí jasně prokázané rentgenové záření a obrazy magnetické rezonance..

Technologie, kterou se terapie provádí, je založena na sovětské experimentální metodě léčby virových a bakteriálních onemocnění zahříváním těla na teplotu 41-42 stupňů za účelem uvolnění speciálního proteinu tepelného šoku (anglicky Heat Shock Protein), který pomáhá najít rakovinový nádor pro T-zabijácké lymfocyty a další změny v těle. Významnou nevýhodou této metody, kvůli které byla veškerá práce zastavena, je vysoké riziko denaturace životně důležitých proteinů. Japonci naproti tomu používají nejen horkou vodu, ale také atomový vodík, který se uvolňuje při elektrolýze vody..

Kombinací takzvaného „aktivního vodíku“ s umělou hypertermií je možné zahřát tělo pacienta na 41,5-41,9 ° C bez zdravotních následků. Tento postup lze navíc provést u staršího pacienta, na rozdíl od sovětské topné lázně. To je velmi důležité, protože většina pacientů s onkologií jsou lidé ve věku.

Zařízení vyrobené v Japonsku pro tento postup je pohodlné křeslo uzavřené ve vysoké vaně. Pacient sedí na křesle, do vany se nasává voda s ORP -560 mV. Voda se postupně ohřívá. Pacientovi je v závislosti na závažnosti nádoru, věku a dalších parametrech přiřazen čas strávený v takové komoře (až 20 minut).

Takový druh odpočinku je stále k dispozici pouze Japoncům na specializované klinice, proto stojí za zmínku zde speciální lázeňské kapsle, které aktivují vodu až do -150-200 mV a umožňují vám uzdravit tělo doma.

Fáze rakoviny mozku

Maligní novotvary v mozkové tkáni jsou výsledkem abnormálního dělení buněk. V klinické onkologii je obvyklé rozlišovat čtyři stupně rakovinového procesu mozku, v závislosti na šíření patologického procesu a stupni zanedbávání nemoci..

Fáze nádorových procesů

Fáze rakoviny mozku ovlivňuje účinnost terapeutického účinku, prognózu onemocnění a míru přežití pacientů. Specifickou fázi vývoje maligního procesu lze diagnostikovat pomocí instrumentálních metod, jako jsou:

 • MRI;
 • CT;
 • Analýza mozkomíšního moku.

Stanovení stupně onkologického procesu je nesmírně důležité, protože má přímý vliv na taktiku léčebných opatření. V raných stádiích jsou nádory charakterizovány pomalým a málo agresivním růstem, ale čím vyšší je stádium, tím rychleji postupuje (rychlé dělení buněk, výskyt metastáz). Níže tedy budeme podrobněji hovořit o čtyřech fázích vývoje rakoviny mozku..

Rakovina mozku: fáze 1

Rakovina mozku 1. stupně je počáteční fází maligního procesu, ve kterém je nádor lokalizován v povrchové buněčné vrstvě a neovlivňuje hlubší tkáňové oblasti. Tato fáze vývoje se nazývá kompenzovaná, protože má nejlepší prognózu, míra přežití pacientů ve fázi 1 je téměř 100%. První stupeň je charakterizován latentním průběhem po poměrně dlouhou dobu. V této fázi je extrémně obtížné diagnostikovat rakovinu mozku..

Fáze 2 nádorového procesu

Fáze 2 je charakterizována rychlou a agresivní degenerací buněk, zvýšením rozsahu invazivního poškození mozkové tkáně. Jak rakovina postupuje, patologický proces zahrnuje zdravé tkáně a cévní systém. Míra přežití pacientů po provedení terapeutických opatření v této fázi onemocnění je přibližně 75%.

Charakteristika rakoviny mozku stupně 3

Rakovina 3. stupně je diagnostikována mnohem častěji ve srovnání se zbytkem, protože rakovina v tomto případě má výrazné příznaky:

 • prudký úbytek hmotnosti;
 • zvýšená únava;
 • snížená imunita;
 • zvýšená tělesná teplota;
 • anémie.
 • přetrvávající bolesti hlavy (v důsledku růstu a tlaku nádoru);
 • zhoršená koordinace pohybů;
 • vizuální poruchy;
 • nevolnost, zvracení.

Ve třetí fázi jsou do patologického procesu zapojeny blízké lymfatické uzliny a tkáně, charakteristická je metastáza. Míra přežití pacientů s třetí fází onkologického procesu je přibližně 30%.

Rakovina mozku: 4. fáze

Stupeň 4 je považován za nejzávažnější. Je charakterizována masivní tvorbou dceřiných nádorů v důsledku metastáz, které se mohou vyskytnout v jakémkoli orgánu a systému. Porážka mozkových plen je tak rozsáhlá, že chirurgický zákrok již nepřinese výsledky, všechna terapeutická opatření jsou zaměřena na udržení životně důležitých funkcí těla (symptomatická léčba, úleva od bolesti).

K výše uvedeným příznakům se přidávají epileptické záchvaty, halucinace a poruchy vědomí. Fáze 4 je charakterizována klinickými příznaky poškození jiných orgánů: játra, plíce, močový systém, břišní orgány.

Avšak ani v této fázi by se člověk neměl vzdát: nádor na mozku ve čtvrté fázi je prakticky nevyléčitelný, ale pomocí moderní medicíny je možné zastavit růst novotvaru, což přispívá k významnému prodloužení života pacientů.

Pro účinné a adekvátní chování a předepisování léčby je nanejvýš důležité zjistit, v jaké fázi vývoje je nádor. To vytvoří představu o obecném obrazu nemoci, umožní zvolit účinnou terapeutickou metodu léčby a předpovědět šanci pacienta na přežití. Různá stadia rakoviny mozku nejsou jen statickými výroky, ale důležitou lékařskou klasifikací pro stanovení rozsahu terapeutického účinku.

Jak dlouho žije s nádorem na mozku

U dětí, mladých lidí, dospělých a starších lidí, bez ohledu na jejich životní styl, onkologové detekují rakovinu mozku. Kolik lidí žije s touto chorobou. Prognóza závisí na histologickém typu nádoru a stadiu patologického procesu.

Onkologové v nemocnici Yusupov diagnostikují nádory mozku pomocí moderních neuroimagingových technik. Včasná diagnóza může významně prodloužit život pacienta. Léčba pacientů s rakovinou mozku se provádí pomocí inovativních chirurgických zákroků, šetřících metod radiační terapie, nejnovějších chemoterapeutických léků registrovaných v Ruské federaci. Jsou vysoce účinné a mají minimální spektrum vedlejších účinků. V rámci vědeckého výzkumu léčiv, který se provádí na onkologické klinice, mají pacienti možnost být léčeni novými chemoterapeutiky, jejichž bezpečnost byla prokázána předchozími studiemi..

Důvody

Prognóza anaplastického astrocytomu v mozku je obtížná. Míra přežití pacientů nepřesahuje čtyři roky a nezvyšuje se ani po operaci. Při standardní léčbě má nejběžnější forma mozkového nádoru, glioblastom, míru přežití 4%. Léčba geneticky modifikovaným poliovirem zvýšila míru přežití tří let u pacientů s touto formou rakoviny až o 21%.

Mozkový nádor je jednou z nejzávažnějších diagnóz v moderní medicíně. Tato forma rakoviny může stejně ovlivnit důležitý orgán, muže i ženy, bez ohledu na věk, proto při nejmenším podezření a příznacích, které mohou naznačovat toto onemocnění, byste se měli poradit s odborníkem. Odborníci doporučují věnovat pozornost častým bolestem hlavy, problémům se zrakem a koordinací, opakované ztrátě vědomí, změnám chování.

Neurochirurgové tvrdí, že nádor na mozku ovlivňuje psychiku, stav mysli a individualitu. Benigní novotvary jsou po dlouhou dobu asymptomatické. Maligní nádor se může rychle vyvinout, projevit se agresivně a rychle vést k smrti..

Existuje mnoho důvodů pro nádor na mozku:

 • Rychlé dělení mozkových buněk;
 • Zvažoval dědičnost;
 • Vystavení vysokým dávkám záření (nádory se mohou tvořit 15-20 let po expozici).

Vědci prokázali souvislost mezi kraniocerebrálním traumatem a možností vzdálené tvorby meningeovaskulárních nádorů. Frekvence mozkových novotvarů je přímo úměrná věku pacienta. Až do sedmi let jsou nádory na mozku mnohem častější než ve věku od 7 do 14 let. Po 14 letech se frekvence mozkových novotvarů opět zvyšuje. Maximum případů onemocnění se vyskytuje ve věku padesáti let. Potom se riziko vzniku mozkových nádorů snižuje.

Vědci zjistili vztah mezi histologickým typem novotvaru a věkem pacienta:

 • Děti a dospívající mají často meduloblastom a cerebelární astrocytom, kraniofaryngiom a ependymom, spongioblastom mozkového kmene;
 • Ve věku od 20 do 50 let se vyskytují hlavně meningiomy, gliomy mozkových hemisfér, adenomy hypofýzy;
 • Od 45 let jsou častější gliomy mozkových hemisfér, meningiomy, neuromy sluchového nervu, metastatické léze mozku;
 • Po dosažení struktury mozkových nádorů převládají glioblastomy, metastatické nádory, neuromy.

Intracerebrální novotvary, stejně jako jejich maligní formy, jsou diagnostikovány 2-2,3krát častěji u mužů. Benigní nádory jsou častější u žen.

První příznaky

Většina novotvarů mozku je po dlouhou dobu asymptomatická nebo existující příznaky neumožňují podezření na přítomnost volumetrické formace v lebce. Onkologové v nemocnici Yusupov doporučují vyhledat specializovanou lékařskou péči, pokud máte následující příznaky:

 • Časté a dlouhodobé bolesti hlavy, často se objevující v místech vývoje nádoru, doprovázené nevolností a zvracením;
 • Ztráta koordinace, slabost, neschopnost udržovat rovnováhu;
 • Problémy se zrakem a zvýšená fotocitlivost;
 • Výskyt náhlých záchvatů připomínajících epileptické záchvaty.

Příbuzní by měli sjednat konzultaci s neurochirurgem, pokud má pacient podivné změny v obvyklém chování, nepřiměřenou agresi. V případě těchto příznaků je lepší neodkládat návštěvu odborníka. Pokud je nádor na mozku diagnostikován včas, jsou příznaky mírné a pacienti žijí mnohem déle. Když je diagnostikována rakovina mozku 4. stupně, prognóza na celý život je zklamáním.

Lokalizace novotvarů je často určena jejich biologickou povahou. V mozkových hemisférách neurochirurgové častěji nacházejí maligní gliomy a v mozkovém kmeni a mozečku - benigní novotvary.

Mozkové nádory jsou klasifikovány podle stupně zralosti jejich buněk a histologických charakteristik:

 • Zralé nádory zahrnují astrocytomy, ependymomy, oligodendrogliomy;
 • Nezralé neoplazmy jsou zastoupeny astroblastomy, ganglioblastomy, oligodendroglioblastomy;
 • Skupina zcela nezralých novotvarů zahrnuje meduloblastomy, spongioblastomy, multiforme nádory.

Nádory hlavy jsou rozděleny do různých skupin podle histogeneze (vývoj tkáně):

 • Novotvary neuroektodermální nebo gliové řady (astrocytomy, neuromy, medulloblastomy, pinoblastomy);
 • Membránově-vaskulární nádory - se vyvíjejí z arachnoidního endotelu mozkových plen a cévních stěn (angiómy, meningiomy, chordomy, fibrosarkomy, osteomy);
 • Nádory lokalizace chiasmal-sellar - hypofýza, rostoucí z předního laloku adenohypofýzy a kraniofaryngiomy;
 • Bidermální novotvary, které se skládají z prvků odvozených ze dvou zárodečných vrstev;
 • Heterotopické nádory (chondromy, dermoidy, epidermoidy, lipomy, piratemy).

U 1% případů mozkových nádorů jsou určeny systémové novotvary - mnohočetná meningiomatóza, mnohočetná neurofibromatóza a mnohočetná angioretikulomatóza. Mozkové metastázy (špatná prognóza) se vyskytují u 5% pacientů a novotvary, které rostou do lebeční dutiny (sarkomy, nádory glomus) - v 1,8% případů. V současné době se asi 90 různých nádorů nervového systému vyznačuje histologickými a histochemickými znaky. Lokalizací mozkového nádoru do supratentorických novotvarů umístěných v přední a střední lebeční fosse a subtentoriální lokalizované v zadní lebeční fosse.

Předpověď

Očekávaná délka života pacienta s mozkovým nádorem určuje stupeň benignosti novotvaru a stupeň rakoviny mozku. U benigních nádorů dosáhnou onkologové v Yusupovské nemocnici velmi často úplného vyléčení. Očekávaná délka života nebo období od ukončení léčby do obnovení pokračujícího růstu, které bude vyžadovat chirurgickou léčbu, přesahuje 5 let. Pokud je povaha nádoru částečně benigní, můžeme hovořit o délce života nebo o časovém intervalu před pokračujícím růstem novotvaru ze 3 na 5 let.

V případě relativně maligního nádoru žijí pacienti 2-3 roky. U maligního nádoru je průměrná délka života od 4 měsíců do roku, i když jsou známy výjimky. Glioblastom je nejen nejagresivnější, ale také jeden z nejčastějších nádorů na mozku. Onkologové detekují až 52% primárních novotvarů v tomto orgánu. V boji proti této nemoci se používá chemoterapie, radiační terapie a chirurgický zákrok. Pacienti však zřídka žijí déle než 15–20 měsíců po stanovení diagnózy..

Obzvláště nebezpečné jsou „opakující se“ nádory, které se znovu objeví po ukončení léčby. V tomto případě průměrná délka života zřídka překročí rok. Geneticky modifikovaná léčba poliovirem zvyšuje u pacientů s glioblastomem tříleté přežití.

Očekávaná délka života také závisí na zahájení léčby, schopnosti provést celou možnou škálu terapeutických postupů. Pokud je léčba zahájena v raných stádiích pomocí inovativních technik chirurgických zákroků, ozařování a chemoterapie, je pětiletá míra přežití přibližně 80%. V ostatních případech prognóza nepřesáhne 20–30%.

Jak dlouho žijí nádory mozku po operaci? Chirurgické zákroky významně zlepšují prognózu přežití pacientů. Operace jsou nejúčinnější v časných stádiích onemocnění. Když se objeví první příznaky onemocnění, kontaktujte nemocnici Yusupov.

Kdy navštívit lékaře

Existují 2 skupiny příznaků nádoru na mozku - cerebrální a fokální. Z obecných mozkových příznaků se bolesti hlavy vyskytují u 90% pacientů. Příčinou jeho výskytu je podráždění receptorů mozkových blan nádorem. Jak roste, stěny komor jsou napnuté a v budoucnu nádor stlačí mozkový kmen a mozkové cévy. Hluboká bolest, prasknutí a trhání hlavy pacienta. Na samém začátku onemocnění je bolest paroxysmální. Jak novotvar postupuje, prodlužuje se, intenzita se zvyšuje. Bolest se zhoršuje v noci a při fyzické námaze - při vyprazdňování, kašlání, otáčení nebo kývnutí hlavy.

Kromě běžných bolestí hlavy, které jsou patrné ve 3-4 stádiích onemocnění a vyskytují se v důsledku zvýšeného intrakraniálního tlaku, lékaři rozlišují lokální bolesti hlavy. Vznikají v důsledku podráždění mozkových plen, intracerebrálních a meningeálních cév, stěn velkých cév mozku, vzhledu různých změn v kostech lebky. Místní bolesti, nudné, pulzující nebo záškuby. Neurologové izolují lokální bolesti hlavy v mozkových nádorech z pozadí obecné bolesti mechanicky palpací lebky a obličeje. Pacientům se doporučuje namáhat se, kašlat nebo skákat. S takovými akcemi se bolest hlavy zvyšuje.

Zvracení se vyskytuje u 50% pacientů s mozkovým nádorem. Objevuje se rychle, nesouvisí s příjmem nebo povahou jídla, říhání, nevolností, bolestmi v břiše. Zvracení často doprovází záchvat bolesti hlavy, počínaje jeho vrcholem. Někdy se zvracení objeví ráno, když je hlava otočena. Jeho příčinou je podráždění centra zvracení s intrakraniální hypertenzí. U nádorů prodloužené míchy, IV komory, cerebelárního červa, cerebelární hemisféry je ohniskem a časným příznakem zvracení.

Triáda hlavních příznaků nádoru na mozku zahrnuje městnavé bradavky optických nervů. Jejich oftalmologové určují u 75-81% pacientů s mozkovým nádorem. Kongesivní bradavky jsou oboustranné, častěji se vyvíjejí u subtentoriálních nádorů, méně často u supratentoriálních.

Závratě se vyskytují u 50% pacientů s nádorem na mozku. Vyvíjí se jak v důsledku stagnace v labyrintu, tak v důsledku poškození center vestibulárních kmenů, spánkového nebo čelního laloku mozkových hemisfér. Závratě jsou často doprovázeny nevolností. Pacient může ztratit rovnováhu.

U 60-90% pacientů s mozkovým nádorem určují lékaři duševní poruchy. Mohou nastat poruchy vědomí:

 • Ohromení;
 • Kóma;
 • Spontánnost;
 • Emoční poruchy;
 • Poruchy paměti.

Obecné mozkové příznaky mozkového nádoru zahrnují epileptické záchvaty. Vznikají, když je patologický proces lokalizován v zadní lebeční fosse. Místní příznaky závisí na typu mozkového nádoru. U nádorů čelního laloku neurologové určují následující místní příznaky onemocnění:

 • Místní jednostranné bolesti hlavy;
 • Epileptické záchvaty;
 • Duševní poruchy (pacient je špatně orientovaný v prostředí, páchá absolutně nemotivované činy, neadekvátně veselý, hravý).

Časným projevem nemoci může být centrální paréza lícního nervu, uchopovací reflex na opačné straně než novotvar. Pozdější příznaky zahrnují primární atrofii zrakového nervu na straně nádoru, ucpání druhého oka, exophthalmos na straně, kde se nachází nádor, meningeální příznaky, čelní ataxii. Pokud je detekován nádor čelního laloku mozku, prognóza závisí na jeho histologické struktuře a stadiu onemocnění.

Projevem nádoru temenního laloku mozku je porušení citlivosti (složité tvary a hluboký svalový pocit), schématu těla, astereognózy. Při levostranné lokalizaci nádoru se vyvíjí apraxie (porušení účelných pohybů a akcí s bezpečností jejich základních elementárních pohybů), zhoršená schopnost psát, číst, počítat, fenomén amnestické afázie (pacienti mají potíže s pojmenováním předmětů). Poruchy pohybu se vyskytují při subkortikální lokalizaci nádoru.

Pro nádory časové oblasti mozku jsou charakteristické následující příznaky:

 • čichové a chuťové poruchy;
 • vizuální a sluchové halucinace;
 • obecné epileptické záchvaty;
 • hemianopsie (oboustranná slepota v polovině zorného pole) s ložisky v zadních částech laloku;
 • poruchy trigeminálních a okulomotorických nervů.

Při levostranné lokalizaci nádoru se u praváků rozvíjí smyslová afázie (pacient všechno slyší, ale nerozumí obsahu slov). Pro tuto lokalizaci je typický časný nástup mozkových symptomů..

Mozkové nádory se projevují bolestmi hlavy doprovázenými zvracením. Nejdůležitějšími fokálními projevy jsou porucha koordinace, svalová hypotonie, nystagmus (nedobrovolné oscilační pohyby očí s vysokou frekvencí). S růstem nádoru z červa jsou pozorovány bilaterální příznaky:

 • Převládající narušení statické koordinace;
 • Zvýšený nitrolební tlak;
 • Útoky silné bolesti hlavy a zvracení se změnami polohy hlavy;
 • Respirační a kardiovaskulární poruchy.

Prognóza je v tomto případě nepříznivá. Existují čtyři stadia rakoviny mozku. Pokud je nádor omezený, hovoří o prvním stadiu onemocnění. Další stadia jsou stanovena v závislosti na oblasti léze. Fáze čtyři znamená pokročilou rakovinu s metastázami. Prognóza je mimořádně nepříznivá.

Pacienti se často ptají: „Co dělat, lékaři mi řekli, že mám nádor na mozku?“ Pokud máte první příznaky mozkového nádoru, zavolejte do Yusupovské nemocnice. Neurologové provedou vyšetření pomocí moderních neuroimagingových metod, stanoví diagnózu a domluví konzultaci s neurochirurgem. Komplexní léčba zlepšuje prognózu rakoviny mozku.