První příznaky a příznaky, stadia a léčba rakoviny mozku

Encefalitida

Rakovina mozku je nebezpečné onemocnění, které se obtížně léčí a může vést ke smrti pacienta. Největší hrozba spočívá v jeho asymptomatickém průběhu - čtvrtá fáze rakoviny mozku, ve které má pacient závažné příznaky onemocnění, je obtížné léčit a prognóza pro tyto pacienty je zklamáním.

Současně lze snadno zaměnit příznaky, s nimiž se pacient může poradit s lékařem, s projevy jiných nemocí. Bolesti hlavy, zvracení a závratě v kombinaci se zrakovým postižením jsou tedy charakteristické pro migrénu, hypertenzní krizi. Bolest hlavy může být také vyvolána osteochondrózou. Při léčbě rakoviny mozku proto hodně závisí na kvalifikaci lékaře, který je požádán o diagnózu - zda bude schopen včas detekovat nebezpečné příznaky a provést nezbytné vyšetření, které pomůže identifikovat onkologický proces.

Nádory jsou klasifikovány podle tkáně, ve které začaly růst. Takže nádory, které se vyvíjejí z výstelky mozku, se nazývají menangiomy. Nádory, které vznikají v mozkových tkáních, jsou gangliomy nebo astrocytomy, běžný název jsou neuroepiteliální nádory. Neurinom - zhoubný novotvar, který ovlivňuje plášť hlavových nervů.

Gliomy tvoří 80% zhoubných novotvarů mozku, meningiomy jsou také časté nádory, vyskytují se u 35% případů primární rakoviny mozku.

Příčiny rakoviny mozku

Příčiny nádorů na mozku nejsou dobře pochopeny - v 5–10% případů je rakovina vyvolána dědičnými genovými patologiemi, sekundární nádory vznikají, když se metastázy rozšíří do rakoviny jiných orgánů.

Lze rozlišit následující příčiny rakoviny mozku:

Genetická onemocnění, jako je Gorlinův syndrom, Bournevilleova choroba, Li-Fraumeniho syndrom, tuberkulózní skleróza a abnormality genů APC, mohou způsobit rakovinu mozku.

Oslabený stav imunity, který lze pozorovat po transplantaci orgánů, zvyšuje u pacientů s AIDS pravděpodobnost rakovinových nádorů v mozku a dalších orgánech.

Rakovina mozku je častější u žen než u mužů. Výjimkou jsou meningiomy - novotvary arachnoidální membrány mozku. Rasa také hraje důležitou roli - běloši trpí touto chorobou častěji než jiné rasy.

Vystavení záření a karcinogenním látkám také nese onkogenní riziko a je rizikovým faktorem pro vznik rakoviny mozku. Riziková skupina zahrnuje lidi zapojené do nebezpečných průmyslových odvětví, například do průmyslové výroby plastů.

Rakovina mozku je častější u dospělých, riziko malignity se zvyšuje s věkem a léčba onemocnění je obtížnější. Děti mají také riziko vzniku rakoviny, ale typická místa lokalizace nádoru jsou různá: například u dospělých má rakovina často vliv na mozkovou výstelku, zatímco u mladších pacientů je ovlivněn mozeček nebo mozkový kmen. U 10% dospělých nádorů mozku postihuje nádor epifýzu a hypofýzu.

Sekundární nádory jsou důsledkem dalších onkologických procesů v těle - metastázy vstupují do lebky oběhovým systémem a vedou k malignímu novotvaru v mozku. Tyto nádory jsou běžné u rakoviny prsu a jiných druhů rakoviny..

První příznaky rakoviny mozku

U nádorových formací mozku jsou příznaky dvou typů: fokální a cerebrální. Obecná mozková je charakteristická pro všechny případy rakoviny mozku, zatímco fokální závisí na umístění nádoru..

Ohniskové příznaky mohou být velmi různorodé, jejich typ a závažnost závisí na oblasti mozku, která postihla onemocnění, a na funkcích, za které je odpovědná - paměť, mluvení a psaní, počítání atd..

Mezi ústřední příznaky rakoviny mozku patří:

Částečné nebo úplné zhoršení pohyblivosti některých částí těla, zhoršená citlivost končetin, zkreslené vnímání teploty a další vnější faktory;

Změny spojené s osobností - charakter pacienta se mění, člověk může být temperamentní a podrážděný, nebo naopak příliš klidný a lhostejný ke všemu, co ho dříve znepokojovalo. Letargie, apatie, bezstarostnost při přijímání důležitých rozhodnutí, která ovlivňují život, impulzivní akce - to vše může být známkou duševních poruch, ke kterým dochází při rakovině mozku.

Ztráta kontroly nad funkcí močového měchýře, potíže s močením.

Všechny mozkové nádory jsou charakterizovány běžnými příznaky spojenými se zvýšením intrakraniálního tlaku a mechanickým účinkem novotvaru na různá centra mozku:

Závratě, ztráta rovnováhy, pocit, že vám pod nohama sklouzává země - vyskytují se spontánně, jsou důležitým příznakem, který vyžaduje diagnostickou studii;

Bolest v hlavě - často tupá a prasklá, ale může mít jinou povahu; obvykle se vyskytují ráno před prvním jídlem, stejně jako večer nebo po psycho-emocionálním stresu, zhoršeném fyzickou námahou;

Zvracení - objevuje se ráno nebo se vyskytuje nekontrolovatelně s prudkou změnou polohy hlavy. Může se objevit bez nevolnosti, nesouvisí s jídlem. Při intenzivním zvracení existuje riziko dehydratace, a proto je pacient nucen užívat léky, které blokují stimulaci příslušných receptorů.

Další příznaky rakoviny mozku

Příznaky rakoviny mozku, které se objevují již v pozdějších fázích:

Částečná nebo úplná ztráta zraku, "letí" před očima - příznak vyvolaný tlakem nádoru na zrakový nerv, který při absenci včasné léčby může vést k jeho smrti. Obnovení vize nebude možné..

Komprese sluchového nervu nádorem způsobuje poškození sluchu u pacienta.

Epileptické záchvaty, které se u mladých lidí objeví náhle, jsou známkou nebezpečí, že byste měli okamžitě navštívit lékaře. Charakteristické pro druhé a pozdější stadia rakoviny mozku.

Hormonální poruchy jsou často pozorovány u adenomatózních novotvarů z tkáně žláz, které jsou schopné produkovat hormony. Příznaky v tomto případě mohou být velmi různorodé, stejně jako u jiných onemocnění spojených s hormonální nerovnováhou.

Léze mozkových kmenů jsou charakterizovány zhoršeným dýcháním, polykáním, zkresleným čichem, chutí, zrakem. Se vší závažností příznaků, které mohou významně snížit kvalitu života a učinit člověka nefunkčním a závislým, může být poškození mozku malé a benigní. Ale i malé nádory v této oblasti mohou vést k vážným následkům, vytěsnění mozkových struktur, což způsobuje potřebu chirurgického zákroku..

Nádory v časové oblasti mozku se projevují jako zrakové a sluchové halucinace, novotvary v týlní oblasti jsou charakterizovány zhoršeným vnímáním barev.

Diagnóza rakoviny mozku

Typy diagnostiky rakoviny mozku zahrnují:

Osobní prohlídka u lékaře. Během počátečního vyšetření lékař požádá pacienta, aby dokončil řadu úkolů, které umožňují identifikovat narušené koordinační, hmatové a motorické funkce: dotýkat se nosu se zavřenýma očima a hned po otočení kolem sebe udělat několik kroků. Neurolog kontroluje šlachovitý reflex.

MRI s kontrastem je předepsáno za přítomnosti odchylek od normy, což umožňuje detekovat rakovinu mozku v rané fázi, určit lokalizaci nádoru a vypracovat optimální plán léčby.

Punkce mozkové tkáně vám umožňuje určit přítomnost abnormálních buněk, stupeň tkáňových změn a určit fázi onkologického procesu. Biopsie tkáně však není vždy možná kvůli nepřístupnému umístění nádoru, proto se taková analýza nejčastěji provádí při odstraňování maligního novotvaru..

Radiografie - umožňuje určit přítomnost a lokalizaci nádoru krevními cévami zobrazenými na obrázku, pro které je pacientovi dříve injekčně podána kontrastní látka. Kraniografie vám umožňuje určit změny v kostní struktuře lebky, abnormální usazeniny vápníku, vyvolané onkologickým procesem.

Po diagnostickém vyšetření stanoví lékař individuální léčebný režim.

Fáze rakoviny mozku

Vzhledem k téměř asymptomatickému průběhu onemocnění je obtížné přesně určit stádium rakoviny, zejména proto, že přechod z jednoho stadia do druhého probíhá rychle a nečekaně. To platí zejména pro rakoviny v mozkovém kmeni. Stádium onemocnění je přesně určeno až po pitvě po smrti, proto by nejmenší projevy patologie měly být pečlivě ošetřeny od prvních dnů - v posledních fázích rakovina nereaguje na chirurgickou léčbu, špatně reaguje na léky a jiné typy terapie.

Fáze 1 rakoviny mozku

V první fázi rakoviny je ovlivněn malý počet buněk; chirurgická léčba je nejčastěji úspěšná s minimální pravděpodobností recidivy. V této fázi je však velmi obtížné zjistit onkologickou formaci - příznaky jsou charakteristické pro řadu dalších onemocnění, proto lze rakovinu detekovat pouze pomocí speciální diagnostiky. První stupeň rakoviny je charakterizován slabostí a ospalostí, opakujícími se bolestmi hlavy a závratěmi. S takovými příznaky zřídka navštíví lékaře, protože tyto projevy se připisují oslabenému imunitnímu systému v důsledku změny klimatu nebo chronickým onemocněním..

Fáze 2 rakoviny mozku

Přechod rakovinového procesu do druhé fáze je doprovázen růstem nádoru, který zachycuje blízké tkáně a začíná vytlačovat centra mozku. Záchvaty a epileptické záchvaty jsou nebezpečné příznaky. Kromě toho může pacient pociťovat poruchy trávicí funkce - problémy s pohybem střev a přerušovaným zvracením. V této fázi je nádor stále funkční, ale šance na úplné vyléčení jsou sníženy.

Fáze 3 rakoviny mozku

Třetí fáze rakoviny mozku je charakterizována rychlým růstem nádoru, maligní degenerace buněk ovlivňuje zdravé tkáně, což znemožňuje chirurgické odstranění nádoru. Chirurgie však může být prospěšná, pokud se nádor nachází v spánkovém laloku..

Příznaky třetí fáze rakoviny mozku - příznaky druhé fáze se zvyšují, poruchy sluchu, zraku a řeči se stávají výraznějšími, pacient má problémy s výběrem, "zapamatováním" slov, je pro něj obtížné se soustředit, pozornost je rozptýlena a paměť je narušena. Končetiny ztuhnou, je v nich cítit brnění, je narušena pohyblivost paží a nohou. Ve vzpřímené poloze a při chůzi je téměř nemožné udržovat rovnováhu kvůli dysfunkci vestibulárního aparátu. Charakteristickým příznakem pro třetí fázi je horizontální nystagmus - pacient má posunující se zornice, i když je hlava nehybná, sám si toho nevšimne.

Fáze 4 rakoviny mozku

Ve čtvrté fázi rakoviny se chirurgická léčba neprovádí, protože nádor ovlivňuje životně důležité části mozku. Paliativní techniky, radiační terapie, léčba drogami se používají ke snížení utrpení pacienta pomocí silných léků proti bolesti. Prognóza je zklamáním, ale hodně záleží na stavu imunitního systému pacienta a jeho emočním stavu. Příznaky rakoviny mozku v této fázi jsou spojeny se ztrátou základních životních funkcí během šíření maligního procesu do odpovídajících částí mozku. S nízkou úspěšností léčby pacient upadne do kómatu, ze kterého již nevychází.

Kolik lidí žije s rakovinou mozku?

K předpovědi vývoje onemocnění a hodnocení zdravotního stavu pacientů s rakovinou mozku se používá termín „pětileté přežití“. Lidé, kterým byla diagnostikována nemoc, jsou hodnoceni bez ohledu na průběh léčby, kterou podstupují. Někteří pacienti po úspěšné terapii žijí déle než pět let, jiní jsou nuceni neustále podstupovat lékařské procedury.

V průměru je míra přežití pacientů s novotvary v mozku 35%. U zhoubných nádorů na mozku, z nichž většina jsou gliomy, je míra přežití přibližně 5%.

Léčba rakoviny mozku

Léčba rakoviny mozku vyžaduje interakci odborníků z různých profilů - onkologa, terapeuta, neuropatologa, neurochirurga, radiologa a rehabilitologa. Diagnóza onemocnění obvykle začíná návštěvou praktického lékaře nebo neurologa, odkud je pacient odeslán k dalším odborníkům k dalšímu vyšetření..

Další plán léčby závisí na věku pacienta (léčba rakoviny u mladší věkové skupiny 0-19 let, střední a starší je odlišná). Kromě toho se při přípravě léčby bere v úvahu celkový zdravotní stav pacienta, typ nádoru a jeho umístění..

Při léčbě onkogenních novotvarů mozku se používá radiační terapie, radioterapie a chirurgická intervence. Nejspolehlivější metodou je chirurgický zákrok k odstranění nádoru, ale to není vždy možné kvůli nepřístupnému umístění nádoru. Chirurgický zákrok se zřídka provádí ve třetí a čtvrté fázi rakoviny, protože představuje velká rizika a nedává požadovaný výsledek - v této fázi vývoje onemocnění ovlivňuje nádor životně důležité části mozku, hluboce proniká do zdravých tkání a jeho úplné odstranění není možné.

Chirurgická operace

Chirurgické odstranění novotvaru je účinnou metodou léčby rakoviny mozku v raných stádiích, zejména pokud jde o benigní nádory. Chirurgický zákrok se v tomto případě liší od břišních operací, při nichž může chirurg zachytit část okolních tkání, aby zabránil šíření onkologického procesu.

Při operaci mozku je třeba dodržovat maximální přesnost - extra milimetr tkáně poškozené během chirurgických zákroků může člověka stát životně důležitou funkci. Proto je v terminálních stádiích rakoviny chirurgická léčba neúčinná - je zcela nemožné nádor odstranit, patologický proces se šíří dále. Paliativní techniky mohou snížit tlak, který nádor vyvíjí na sousední oblasti, a léčba léky, rádio a chemoterapie zpomalují růst novotvaru.

V první a druhé fázi rakoviny, kdy je odstraněn benigní nádor, jsou příznaky onemocnění zcela odstraněny. Proto je při včasné diagnóze prognóza pro pacienta příznivá. Pokud je nádor nepřístupný, vyžaduje chirurgický zákrok další výzkum, aby bylo možné přesně určit lokalizaci novotvaru. Pro klasifikaci nádoru a určení stadia rakoviny provede lékař biopsii tkáně.

Ke snížení poškození tkáně, které může nastat během operace, se používají moderní techniky - stereostatická radiochirurgie. Jedná se o chirurgický zákrok, který přináší vysoce přesné gama záření nebo rentgenové záření s vysokou dávkou, aby zničil nádor. Současně jsou zdravé tkáně minimálně ovlivněny nebo zůstávají nedotčené. Použitelnost této techniky závisí na umístění a velikosti nádoru. Taková léčba je pro pacienta nejméně traumatizující, zkracuje rehabilitační období a minimalizuje riziko komplikací po operaci..

Konzervativní nebo farmakoterapie se provádí před operací a zahrnuje:

Antikonvulziva - snižují příznaky druhého a pozdějších stadií rakoviny, snižují pravděpodobnost epileptického záchvatu;

Steroidní protizánětlivé léky - léky této skupiny zmírňují otoky nádorových tkání, což snižuje mechanický tlak na zdravé oblasti; běžným prostředkem je dexamethason;

Ke snížení intrakraniálního tlaku může být nutná operace bypassu, jejímž účelem je odstranit přebytečnou mozkomíšní tekutinu, jejíž odstranění je obtížné v důsledku stlačení nádoru mozkomíšní tekutinou. Odběr tekutiny se provádí katétrem v procesu ventrikuloperitoneálního posunu - plastovou trubicí je boční komora spojena s břišní dutinou.

Radiační terapie

Radiační léčba rakovinných nádorů se používá ve dvou případech: pokud je chirurgický zákrok pro pacienta kontraindikován ze zdravotních důvodů, nebo po odstranění nádoru, aby se zabránilo opakování. Chirurgické odstranění novotvaru je neúčinné v pozdních stádiích rakoviny mozku, poté se jako hlavní metoda léčby používá radiační terapie. Kontraindikací pro chirurgický zákrok může být přítomnost souběžných chronických onemocnění, patologických stavů kardiovaskulárního systému. V jiných případech lze radiační terapii použít ke zničení abnormálních buněk, které mohou po chirurgickém odstranění nádoru vyvolat onkologický proces..

Specialista předepisuje dávku záření individuálně, účinek se provádí lokálně, aby se minimalizovalo poškození tkání sousedících s nádorem. U radiační terapie je důležité vzít v úvahu typ nádoru, jeho umístění a velikost nádoru. Používají se dvě metody radiační terapie:

Brachyterapie - provádí se během hospitalizace; radioaktivní látka se vstřikuje do tkáně nádorové formace, která ji zničí zevnitř. Dávka injikovaného zrna se vypočítá takovým způsobem, že se nádor zničí, ale zdravé tkáně zůstanou neporušené.

Externí radiační terapie se provádí v průběhu několika týdnů, během nichž je pacient několik minut ozařován vysokými dávkami záření. Zasedání se konají pět dní v týdnu, nemocnici můžete navštívit pouze ve stanovenou dobu, poté se pacient vrátí domů.

Chemoterapie

Chemoterapie se nepoužívá jako hlavní metoda léčby rakoviny, protože její účinek ovlivňuje nejen nádorovou tkáň, ale ovlivňuje také tělo jako celek. Léčebný režim stanoví lékař, včetně léků určité skupiny - antimetabolity, léky alkylační skupiny, syntetická antibiotika atd. Léčba se provádí v několika cyklech, mezi kterými je nutné pauzu. Drogy se užívají orálně nebo injekčně nebo přes zkratku alkoholu. Po třech až čtyřech cyklech si udělejte přestávku, abyste posoudili účinnost terapie.

Nebezpečí chemoterapie spočívá v jejím negativním účinku na krvetvorné orgány a epitel zažívacího traktu..

Endoskopická léčba

Endoskopická chirurgie je méně traumatizující než tradiční neurochirurgické metody, protože se provádí pomocí speciálního vybavení bez širokých řezů. V průběhu konvenční mozkové chirurgie se přístup provádí pomocí trepanace, během níž se otevře lebka, která navíc zraní pacienta a prodlouží rehabilitační období. Endoskopické techniky minimalizují poškození nervů a nejmenších cév, což je zvláště důležité při práci s mozkovou tkání. Endoskopické operace se tedy používají k léčbě hydrocefalu u dětí způsobeného stagnací tekutin v komorách mozku, taková operace se nazývá ventruloskopie. Adenom hypofýzy lze odstranit také endoskopicky zavedením endoskopických nástrojů nosem - transnazální endoskopie.

Endoskopická chirurgie se také používá k traumatickému poranění mozku, odstranění cyst a hematomů.

Lze vyléčit rakovinu mozku??

Onkologie mozku je nejobtížněji léčitelná, protože kvalita zpracování příchozích a odchozích informací od člověka závisí na nervových buňkách mozkových hemisfér a spojení mezi nimi. Jednoduše řečeno, při pokusu o zničení rakovinných buněk je snadné ublížit zdravým buňkám, a pokud jsou lokalizovány v mozku, znamená to vysoké riziko ztráty paměti, inteligence, komunikace mezi různými orgány a svaly..

V tomto ohledu jsou neurochirurgové sofistikovaní a vyvíjejí nové metody mikroskopické intervence ke snížení tohoto rizika, zatímco japonští vědci našli alternativní způsoby řešení rakoviny a dalších nemocí. V Japonsku je kontrola kvality lékařské péče na velmi vysoké úrovni, takže každá léčba je přísně testována..

Alternativní medicína v Japonsku není způsob, jak vydělat naivním a důvěřivým pacientům v beznadějné situaci, ale pokus dokázat v praxi, že všechno důmyslné je jednoduché a dokonce i složité nemoci lze překonat pomocí zdrojů samotného lidského těla.

Již před 10 lety začalo Japonsko testovat účinky atomového vodíku na člověka za účelem vytvoření univerzálního zdravotnického zařízení. V roce 2011 zahájil Osaka Cancer Research Institute experimenty, které potvrdily vysokou účinnost terapeutického účinku vodíku u různých onemocnění, včetně rakoviny mozku a dokonce i metastáz..

Rychlost léčby atomovým vodíkem je samozřejmě neporovnatelná s chirurgickým zákrokem, ale v důsledku experimentů vědci zjistili, že během 5 měsíců od pravidelných postupů se nádor v mozku může zmenšit na zanedbatelnou velikost a v budoucnu se zcela odstranit, o čemž svědčí jasně prokázané rentgenové záření a obrazy magnetické rezonance..

Technologie, kterou se terapie provádí, je založena na sovětské experimentální metodě léčby virových a bakteriálních onemocnění zahříváním těla na teplotu 41-42 stupňů za účelem uvolnění speciálního proteinu tepelného šoku (anglicky Heat Shock Protein), který pomáhá najít rakovinový nádor pro T-zabijácké lymfocyty a další změny v těle. Významnou nevýhodou této metody, kvůli které byla veškerá práce zastavena, je vysoké riziko denaturace životně důležitých proteinů. Japonci naproti tomu používají nejen horkou vodu, ale také atomový vodík, který se uvolňuje při elektrolýze vody..

Kombinací takzvaného „aktivního vodíku“ s umělou hypertermií je možné zahřát tělo pacienta na 41,5-41,9 ° C bez zdravotních následků. Tento postup lze navíc provést u staršího pacienta, na rozdíl od sovětské topné lázně. To je velmi důležité, protože většina pacientů s onkologií jsou lidé ve věku.

Zařízení vyrobené v Japonsku pro tento postup je pohodlné křeslo uzavřené ve vysoké vaně. Pacient sedí na křesle, do vany se nasává voda s ORP -560 mV. Voda se postupně ohřívá. Pacientovi je v závislosti na závažnosti nádoru, věku a dalších parametrech přiřazen čas strávený v takové komoře (až 20 minut).

Takový druh odpočinku je stále k dispozici pouze Japoncům na specializované klinice, proto stojí za zmínku zde speciální lázeňské kapsle, které aktivují vodu až do -150-200 mV a umožňují vám uzdravit tělo doma.

Maligní nádor na mozku

V posledních letech se počet lidí s rakovinou dramaticky zvýšil. Navíc ve 2% klinických případů se maligní nádor na mozku stává příčinou malátnosti..

Vzhledem k tomu, že pacienti zřídka včas věnují pozornost prvním známkám patologie, je poměrně obtížné diagnostikovat rakovinu mozku v rané fázi vývoje, což významně komplikuje léčbu onemocnění. Navíc vzhledem k umístění novotvaru se lékaři zřídka uchylují k jeho chirurgickému odstranění, protože existuje obrovské riziko vzniku nevratných následků..

Příčiny nádoru

V současné době odborníci dosáhli významného pokroku ve studiu hlavních faktorů vzniku rakoviny mozku, a to jak u dospělých, tak u mladých pacientů..

U dětí se za hlavní příčinu onkologických onemocnění centrálního nervového systému považují genetické abnormality, pod jejichž vlivem je narušena kontrola nad životním cyklem atypických buněk. To znamená, že tělo nemá čas samostatně regulovat proces jejich výskytu a odstraňování..

Také děti, které se narodí předčasně, jsou vystaveny riziku vzniku rakoviny mozku, protože jejich centrální nervový systém, a tudíž všechny jeho struktury, nejsou v době narození zcela vytvořeny, a následné „zrání“ nervového systému může jít špatně.

Například mutace v genech NF1 nebo NF2 vede k rozvoji Recklinghausenova syndromu, který je často komplikován vývojem pilocytického astrocytomu, a strukturální změny v genu APC způsobují Tyurkov syndrom, který provokuje meduloblastom a glioblastom..

U dospělých je vývoj maligních nádorů centrálního nervového systému usnadněn vlivem následujících faktorů:

 • záření;
 • infračervené záření s vlnovou délkou 1,35 mikronu, 2,2 mikronu;
 • vdechování produktů spalování různých plastů, včetně polyvinylchloridu;
 • jíst potraviny, které byly ošetřeny nadměrným množstvím pesticidů;
 • nepříznivé podmínky prostředí, včetně znečištění životního prostředí těžkými kovy.

Některé viry, jako je HPV16 nebo HPV18, jsou také schopné změnit strukturu buněčných proteinů..

Podle statistik se riziko „výdělku“ rakoviny mozku zvyšuje u lidí a jejich potomků pracujících v toxické výrobě, likvidátorů havárií v jaderných elektrárnách, lidí infikovaných HIV při kontaktu s rtutí, olovem, arsenem, pesticidy. Maligní nádor se může vyvinout pod vlivem radiační terapie nebo chemoterapie, to znamená po léčbě novotvaru jakékoli lokalizace..

První příznaky a příznaky mozkového nádoru

Diagnóza rakovinového nádoru je často komplikována skutečností, že se v počátečních stádiích vývoje onemocnění neprojevuje v globálním smyslu. Včasná detekce patologie a včasná kompetentní léčba zároveň dávají pacientovi šanci na trvalou remisi. Rizikové osoby by proto měly být opatrnější ohledně svého zdraví a podstoupit včasná vyšetření struktur centrálního nervového systému..

Jak zhoubný nádor roste, bude stále více tlačit na sousední struktury mozku, což se projevuje výskytem mozkových poruch s rostoucími příznaky.

Tyto zahrnují:

 • intenzivní bolesti hlavy, které se zintenzivňují po fyzické námaze a v ranních hodinách bezprostředně po probuzení;
 • závratě způsobené zvýšeným intrakraniálním tlakem;
 • apatie, ospalost, letargie;
 • prudké zhoršení zdraví;
 • prudké zhoršení jasnosti vidění, sluchu (objeví se, když jsou jádra příslušných subkortikálních struktur poškozena nebo přemístěna);
 • zmatek, problémy s pamětí, změny v myšlení, chování;
 • epileptické záchvaty (v 10% klinických případů);
 • porucha motorických funkcí, zhoršená koordinace pohybů.

V pozdních stádiích rakoviny mozku u pacienta se všechny výše uvedené projevy zvyšují a spojují se také další příznaky, příznaky maligního nádoru mozku a jeho struktur: vyvíjejí se halucinace, hysterie, paralýza.

Druhy zhoubných nádorů

Nejprve jsou maligní novotvary centrálního nervového systému rozděleny do 2 velkých skupin: primární a sekundární nádory. První se vyvíjejí přímo ze samotných mozkových buněk, zatímco druhé jsou metastázy jiných nádorů, jako jsou mléčné žlázy nebo plíce.

Na druhé straně může maligní nádor jedné sekce metastázovat do jiné části centrálního nervového systému, například do mozečku nebo kmene. V budoucnu bude druhý považován za sekundární novotvar..

Podle statistik jsou sekundární maligní nádory mozku diagnostikovány třikrát častěji než primární neoplazmy. To je způsobeno skutečností, že tělo pacienta je v tomto případě důkladněji vyšetřeno odborníky..

Odborníci identifikují 5 stupňů diferenciace nádoru na mozku, které se vyznačují globálností změn ve struktuře atypické buňky ve srovnání se zdravou analogickou tkání a schopností rakovinového onemocnění postupovat v těle..

Tento indikátor je obvykle označen latinským písmenem G:

 1. Gx - stupeň nelze určit;
 2. G1 - vysoký stupeň;
 3. G2 - střední;
 4. G3 - nízký stupeň;
 5. G4 - nádorové buňky zcela ztratily vzhled normálních buněk.

Podle histologického složení mohou být maligní novotvary struktur CNS:

 • Gliomy, to znamená, že jsou tvořeny z atypických buněk gliové tkáně. Jsou rozděleny do čtyř tříd malignity: I a II jsou považovány za nízké stupně a třídy III a IV jsou považovány za úplné. Poslední třída zahrnuje například glioblastom, při jehož porážce onemocnění postupuje rychle a prakticky nedává šanci na uzdravení. Gliové maligní novotvary centrální nervové soustavy také zahrnují:
 1. Astrocytomy jsou diagnostikovány v 60% klinických případů. Nejčastěji jde o primární maligní nádor na mozku.
 2. Oligodendrogliomy patří do 2. a 3. třídy malignity. Vzácný.
 3. Ependymomy. Vytvořeno z buněk ependyma.
 • Smíšené, tj. Skládající se z několika typů mutovaných neurocelů.
 • Ne-gliomy. Tyto zahrnují:
 1. Meduloblastom;
 2. Lymfomy.

Poslední dva typy maligního nádoru mají vysoký stupeň poškození..

Prognóza mozkových nádorů

Mezi odborníky existuje termín jako „pětileté přežití“. Používá se k popisu prognózy přežití lidí s rakovinou, včetně rakoviny mozku..

Podle statistik mají děti a mladí lidé pětiletou míru přežití vyšší než u starších lidí, což se vysvětluje schopností jejich těla vyrovnat se nejen se samotným onemocněním, ale také s vedlejšími účinky navrhované terapie..

Ani po tomto milníku však žádný odborník nemůže říci, jak dlouho pacienti žijí se zhoubným nádorem na mozku, a zaručit, že se nemoc nevrátí. Proto by po absolvování všech fází léčby a rehabilitace měli dále podstoupit pravidelná vyšetření, pravidelně darovat krev pro nádorové markery a dodržovat zdravý životní styl..

S takovým onemocněním je možný neurčitý důchod, protože maligní nádor na mozku je považován za závažné poškození těla. Po diagnostice patologie a počátečním stadiu léčby je pacientovi doporučeno vyšetření k registraci postižení. Po shromáždění všech dokumentů a registraci pacienta je mu přidělena neurčitá skupina (I, II nebo III) pracovní neschopnosti.

Nádory mozku

Rakovina mozku je velmi nebezpečné a závažné onemocnění, jehož absence v léčbě může vést k úmrtí pacienta. Budeme dále hovořit o nebezpečí vzniku nádorové formace v mozku, o tom, jaké příznaky se vyznačují, jak je diagnostikována a léčena..

Mozkový nádor je nadměrné dělení buněk, které tvoří mozek, jeho žlázy, hypofýzu a šišinky, membrány, krevní cévy, nervy. Lékaři nazývají nádorovou formaci onkologickou patologií, při níž se v mozku tvoří volumetrická formace. Skládá se z buněk z kostí lebky nebo buněk, které vstoupily do oblasti s krevním řečištěm. Tvorba nádoru je detekována u 15% pacientů trpících rakovinou.

V lidské hlavě se tvoří novotvary různé povahy. Oni jsou:

 • benigní, jako jsou myomy;
 • zhoubný.

Lékaři poznamenávají, že maligní nádory se liší od benigních nádorů tím, že se první vyvíjejí mnohem aktivněji a tvoří metastázy..

Nezapomeňte, že jak benigní, tak maligní novotvary jsou schopné klíčit do blízkých oblastí a vytlačovat je..

Proč se v hlavě objevují novotvary

Lékaři poznamenávají, že nádor v mozku u dětí se objevuje v důsledku abnormalit v genech, které jsou zodpovědné za vývoj nervového systému. Kromě toho mohou být vyvolány výskytem onkogenů odpovědných za buněčný cyklus v DNA. Odborníci také tvrdí, že tvorba nádorů v hlavě je vrozená a vyskytuje se iu malých dětí..

Vrozené patologie narušují následující geny:

 • NF1, NF2, které u pacienta vyvolávají výskyt Recklinghausenova syndromu, který způsobuje pilocytický astrocytom.
 • ARS. Když se v něm objeví patologie, vyvine se u pacienta Turkotův syndrom, což vede k výskytu meduloblastomu, glioblastomu. Pamatujte, že se jedná o zhoubné nádory.
 • RTSN. Když se v něm objeví mutace, pacient začne postupovat Gorlinovou chorobou. Často vede k rozvoji neuromů.
 • P53. Změny v něm vedou k rozvoji Li-Fraumeniho syndromu. Vyvolává vývoj sarkomů. Jedná se o maligní, neepiteliální nádory, které postihují hlavně mozek.

Pamatujte, že vrozené změny se objevují v těch buňkách, které se rychle dělí. A v těle dítěte je mnohem více takových buněk než u dospělých. Z tohoto důvodu se nádor v hlavě může objevit i u novorozence..

Pokud tedy člověk má v těle rakovinné buňky, pak mu mohou být vystaveny určité faktory, které mohou vést k tvorbě nádoru..

Může jít o tyto faktory:

 • Dlouhodobé ionizující a elektromagnetické efekty (mohou být i běžným telefonem).
 • Dlouhé vystavení infračerveným paprskům a plynnému vinylchloridu. Používá se v továrnách na výrobu plastových výrobků..
 • Jíst pesticidy, GMO. Jsou hojně nalezeny v obchodech s potravinami, které jíme..
 • Přítomnost HPV typů 16 a 18 u lidí.

Jaké kategorie občanů mohou mít

Nádor v mozkové kůře se nejčastěji objevuje u následujících kategorií lidí:

 • mužští zástupci;
 • děti do 8 let a starší lidé ve věku 65 až 79 let;
 • občané, kteří jsou likvidátory nehod;
 • lidé, kteří neustále nosí telefon a používají mobilní sluchátka;
 • občané, kteří často interagují s toxiny, rtutí, ropnými produkty, olovem, arsenem, pesticidy.
 • lidé, kteří nedávno dostali transplantaci orgánů;
 • HIV infikovaní lidé;
 • občané, kteří nedávno podstoupili chemoterapii k léčbě různých nádorů.

Pokud tedy člověk nebo jeho dítě spadá do jedné z výše uvedených kategorií, měl by okamžitě kontaktovat neuropatologa. Dostanou schůzku na MRI, PET mozku.

Druhy novotvarů

Nádory v hlavě jsou rozděleny do několika typů..

Podle původu jsou:

 • Hlavní. Vznikají ve strukturách lebeční dutiny, v kostech, bílé a šedé hmotě, v cévách napájejících struktury, stejně jako v nervech opouštějících mozek a jeho membrány.
 • Sekundární. Vznikají na modifikovaných buňkách, které vstoupily do této oblasti z jiného orgánu. Patří mezi ně metastázy.

Na buněčné a molekulární úrovni jsou nádory rozděleny do několika typů. Novotvary:

 • které jsou tvořeny z neuronů, epiteliálních buněk: benigní ependymomy, gliomy, astrocytomy;
 • vytvořené z výstelky mozku: meningiomy;
 • které jsou tvořeny z buněk mozkových nervů. Patří mezi ně neuromy;
 • rostoucí z buněk hypofýzy - adenom hypofýzy;
 • vznikající v prenatálním období na základě poruch diferenciace normální tkáně. Jedná se o dysembryogenetické novotvary.

Samostatně se také rozlišuje mezi metastázami, které se tvoří z rakovinných buněk, které do této oblasti vstoupily z jiných orgánů a lymfoidní tekutiny..

Pokud jsou v novotvaru normální buňky, pak bude růst pomaleji a bude tvořit metastázy.

Primární novotvary jsou lékařsky rozděleny na gliomy a ne-gliomy. Gliomy jsou nádory, které se tvoří z nervové tkáně, která lemuje mozek. Buňky vytvářejí speciální mikroklima pro neurony a podmínky pro normální fungování. Gliomy jsou rozděleny do čtyř hlavních typů. První dva typy nejsou rakovinné a rostou velmi pomalu. Třetí typ zahrnuje nádory, které rostou pomalu, ale jsou maligní. Čtvrtý zahrnuje maligní nádory s intenzivním růstem. Patří mezi ně glioblastom.

Mezi gliomy patří: astrocytom, oligodendroglioma, ependymom, smíšený gliom. Ependymoma je také rozdělena do několika typů. Stává se to: vysoce diferencované, mírně diferencované, anaplastické. Ne-gliomy jsou zhoubné nádory. Jsou také rozděleny do několika typů: adenom hypofýzy, lymfom CNS, meningiom. Meningiomy jsou klasifikovány jako benigní, atypické a anaplastické..

Vývojové příznaky

Pamatujte, že struktura každé buňky v těle je často narušena v důsledku obnovy orgánu. Imunitní systém však postižené buňky včas eliminuje. Lidský mozek je chráněn speciální buněčnou membránou, která narušuje normální fungování imunitního systému. Z tohoto důvodu není výskyt rakovinných buněk v této oblasti doprovázen žádnými specifickými příznaky. Stává se to, dokud neoplazma nezvětší a nezačne tlačit na tkáně nebo dokud neuvolní své buňky do krve..

Nezapomeňte, že novotvar v hypofýze lze detekovat až po smrti pacienta, protože během života není doprovázen žádnými charakteristickými znaky..

Nádor v mozku je velmi hrozné onemocnění, takže každý by si měl dobře uvědomovat příznaky, které jej doprovázejí..

Časné známky vývoje nádorového procesu:

 • Bolest hlavy. Obvykle trápí pacienta ráno a v noci. Pacienta trápí prasknutí, pulzující bolest, která se zvyšuje s pohybem hlavy, kašlem, napětím lisu. Když pacient stojí vzpřímeně, všechny příznaky zmizí. Je nemožné se bolesti zbavit pomocí léků proti bolesti. Se zvětšením nádoru pacient vždy doprovází bolest.
 • Nevolnost a zvracení. Zvracení obsahuje žluč.

Osoba navíc vykazuje nepříjemné příznaky:

 • proces memorování se prudce zhoršuje;
 • není schopen analyzovat probíhající události;
 • nemůže se soustředit;
 • je obtížné vnímat události.

V počátečním stádiu vývoje onemocnění může pacient pociťovat křeče, končetiny se začnou třást nebo se táhne celé tělo. Může také ztratit vědomí a dokonce přestat dýchat..

V závažnějších případech je pacient doprovázen následujícími příznaky:

 1. utlačované vědomí;
 2. časté bolesti hlavy a závratě;
 3. strach ze světla;
 4. paréza, paralýza. Kromě toho je paralyzována pouze jedna strana těla;
 5. halucinace. Mohou být sluchové, čichové a vizuální. Jejich výskyt závisí na postižené oblasti;
 6. prudký pokles sluchu a úplná hluchota;
 7. je narušeno rozpoznávání a reprodukce řeči, vidění a rozpoznávání předmětů;
 8. člověk nerozumí tomu, co něco četl nebo napsal;
 9. u člověka se vyvine syndrom „posunující se zornice“;
 10. pacient má žáky různých velikostí a nereagují na světlo;
 11. má asymetrii na obličeji a v některých jeho částech;
 12. koordinace pohybů je narušena: pacient se potácí při chůzi, ve stoje, minul předměty;
 13. objevují se vegetativní poruchy;
 14. činnost intelektu a schopnost omezovat emoce jsou narušeny;
 15. člověk začne pociťovat špatnou bolest, tělesnou teplotu, vibrace;
 16. dochází k hormonálním změnám.

Tyto příznaky jsou také neodmyslitelnou součástí mozkové mrtvice a mnoho občanů si tyto dvě nemoci často mýlí. Liší se tím, že u rakoviny mozku se příznaky neobjevují ve skupinách, ale po jedné..

Fáze vývoje nádoru

Lékaři poznamenávají, že existuje několik fází vývoje procesu rakoviny:

 1. Novotvar je na povrchu. Jeho buňky nejsou maligní, pouze si zachovávají svoji funkčnost. Nádor neroste do těla, není velký, takže jej nelze detekovat.
 2. S ním se buňky pohybují uvnitř těla a mutují. Lepí struktury mozku a krevních cév, vyvíjí se ateroskleróza.
 3. Tato fáze je charakterizována projevem bolesti v hlavě, závratěmi. S ní člověk hodně hubne, jeho tělesná teplota bezdůvodně stoupá. Kromě toho je narušena jeho koordinace pohybů, klesá zrak, trpí zvracením a nevolností. Navíc po zvracení se zdravotní stav pacienta nezlepšuje..
 4. Tato fáze je považována za nejtěžší. S ním jsou u člověka narušeny všechny nebo téměř všechny membrány mozku, novotvar tvoří metastázy do plic, jater, břišní dutiny. Člověk je také sužován častými bolestmi hlavy, které zaměstnávají všechny jeho myšlenky. Odstranit novotvar je téměř nemožné.

Kdy navštívit lékaře

Pacient musí navštívit odborníka, pokud má:

 • často se objevuje bolest hlavy a pacient je starší než 45-50 let;
 • dítě do 6 let má bolesti hlavy;
 • často se objevují bolesti hlavy a nevolnost;
 • zvracení se vyskytuje každý den, ale nejsou tam žádné bolesti hlavy;
 • chování se změnilo, rychle se unaví;
 • obličej se stal asymetrický, vyvinul parézu a paralýzu na jedné straně těla.

Pokud má tedy pacient jeden z výše uvedených příznaků, musí okamžitě kontaktovat odborníka a podstoupit diagnózu.

Jak je to diagnostikováno

Zpočátku neurolog, neurolog provádí vizuální vyšetření pacienta. Testuje reflexy a vestibulární funkci.

Pacient s podezřením na výskyt nádoru musí navíc konzultovat:

 • oftalmolog;
 • otolaryngolog.

Budou schopni posoudit sluch a čich člověka.

Navíc mu byly přiděleny instrumentální diagnostické metody: elektroencefalografie. Určuje zaměření křečové pohotovosti a stupeň její činnosti.

Používají se také následující diagnostiky:

 • MRI.
 • CT. Používá se ve vzácných případech a když nelze provést MRI.
 • PAT. Tato diagnóza specifikuje velikost novotvaru.
 • MRA. Výzkumná metoda pomáhá studovat cévy, které krmí novotvar. Do krve pacienta musí být injikován kontrastní prostředek.

Všechny tyto metody jsou zaměřeny pouze na objasnění diagnózy..

Ale k přesné identifikaci maligního novotvaru pacient podstoupí biopsii. Před ním je pacient vytvořen 3D model jeho mozku a je určeno umístění nádoru. To je nutné k přesnému zasunutí sondy do hlavy osoby. Kromě toho jsou studovány metastázy a orgány, které ovlivnily..

Jak se zbavit

Lékaři poznamenávají, že hlavním způsobem léčby nádoru v mozku je chirurgický zákrok. Provádí se pouze tehdy, když jsou hranice mezi novotvarem a neporušenými tkáněmi. Pokud však mezi novotvarem a mozkem neexistují žádné hranice, pak je nefunkční. Pamatujte, že pokud novotvar tlačí na důležitou oblast mozku, provede se urgentní operace. Během ní je odstraněn pouze zlomek postižené oblasti. A prostředky z tradiční medicíny v tomto případě nelze použít.

Před provedením operace se pacient musí připravit:

 1. Zpočátku je injekčně podáván léky, které zmírňují mozkový edém. Používá se „Mannitol“, „Dexamethason“. Dále jsou předepsány antikonvulzivní a analgetické léky.
 2. Aby se nádor zmenšil a oddělil jeho hranice od zdravých buněk, je pacientovi podána radiační terapie. Ozařovací zařízení lze umístit na dálku nebo nainstalovat do hlavy pacienta.
 3. Pokud novotvar blokuje odtok mozkomíšního moku nebo pohyb krve cévami, pacient podstoupí bypass. Jedná se o speciální systém s trubicemi nahrazujícími cesty mozkomíšního moku. Musí být nainstalován pomocí MRI.
 4. Novotvar je odstraněn několika způsoby. Používá se: skalpel, laser, ultrazvuk, rádiový nůž a počítačový nůž.

Po operaci je pacientovi znovu podána externí radiační terapie. Obvykle se předepisuje, když byla odstraněna část nádoru nebo jsou v těle metastázy. Provádí se 2-3 týdny po operaci. Provádí se 10–30 sezení. Kromě toho bude pacient muset pít: antiemetikum, léky proti bolesti, prášky na spaní. Může mu být také předepsána chemoterapie..

Léky a terapie pomáhají zbavit se zhoubných buněk, které v těle mohly zůstat.

V případě, že pacienta nelze operovat, provádějí se další operace:

 1. Radioterapie. Toto se také nazývá radiační terapie: nádor a jeho metastázy jsou ovlivňovány speciálními gama paprsky. Během procedury je použit 3D model hlavy pacienta a nasazena maska ​​z plexiskla. Dále se používá brachyterapie. S ním je zdroj záření zaveden do hlavy. Někteří lékaři poskytují radiační terapii externím paprskem a brachyterapii.

Nezapomeňte, že když se novotvar znovu objeví, je předepsáno dálkové ozařování celé hlavy, ale používají se šetřící paprsky. Pacient ztrácí vlasy, ale pak doroste.

 1. Chemoterapie. S ním se do těla pacienta vstřikují léky, které mají negativní účinek na nádorové buňky. Kurz je 1-3 týdny. Intervaly mezi relacemi jsou 1-3 dny. Aby se urychlil proces hojení postižených buněk a zlepšil se stav pacienta, jsou mu předepsány speciální léky. Pamatujte, že chemoterapie může způsobit zvracení, bolesti hlavy, vypadávání vlasů, anémii, časté krvácení a slabost.
 2. Cílená terapie. S ním se také podávají léky, ale jsou zaměřeny na potlačení aktivity maligních buněk, takže jejich toxicita je minimální..

Tato terapie používá následující léky:

 • blokování růstu krevních cév krmících nádor;
 • inhibiční proteiny odpovědné za růst maligních buněk;
 • inhibitory enzymu tyrosinkinázy.
 1. Radiační a chemoterapie. Někteří lékaři doporučují dodatečně použít gama záření a zavést léky, které negativně ovlivňují maligní buňky. Poznamenávají, že míra přežití je v tomto případě vyšší.
 2. Kryochirurgie. S ní je nádor ovlivněn nízkými teplotami. Díky tomu nejsou sousední buňky zničeny. Kryochirurgie se používá, když nádor nelze chirurgicky odstranit nebo pronikl do sousedních tkání. Navíc se používá během chirurgického zákroku, protože pomáhá identifikovat hranice novotvaru. Novotvar je zmrazen kryoaplikátorem. Je nutné ji umístit na horní část postižené oblasti. Kromě toho se používá kryoprobe, která se vloží do novotvaru..

Kryochirurgie se provádí, pokud:

 • novotvar je umístěn uvnitř životně důležitých struktur mozku;
 • objevilo se více nádorů a mají hluboké metastázy;
 • tradiční metody léčby a chirurgie nepomohly zbavit se novotvaru;
 • poté, co byla operace provedena v postižené oblasti, zůstaly maligní buňky připojeny k meningům;
 • novotvar se nachází v hypofýze, mozečkové hemisféře;
 • nádor se objevil u starší osoby.

Účinky

Pokud má osoba nádor a nebyla řádně léčena, lze očekávat následující následky:

 • objevují se křeče;
 • normální tok mozkomíšního moku je narušen;
 • vyvíjí se deprese.

Doba rehabilitace

Mnoho lidí si klade otázku, jak dlouho trvá zotavení. Žádný lékař bohužel nemůže na tuto otázku přesně odpovědět. Vše závisí na funkcích, které byly novotvarem porušeny, a na postupech, které budou provedeny.

Například pokud byla narušena fyzická aktivita pacienta, provádí se masáž rukou a nohou, fyzioterapie, cvičební terapie.

Pokud se ve sluchadle vyskytnou poruchy, musí pacient spolupracovat s audiologem. Musí také užívat léky, které zlepšují komunikaci mezi neurony v mozku..

Další taktika

Když je pacient propuštěn z nemocnice, je registrován u neurologa. Lékař sleduje provádění rehabilitačních opatření a v rané fázi detekuje relapsy. Obvykle je navštíveno do 3 měsíců. Pokud nejsou nalezeny žádné změny, je navštívena jednou ročně.

Předpovědi

Žádný lékař nedokáže přesně odpovědět na otázku, jak dlouho může člověk s nádorem v mozku žít. Pokud pacient vyhledá pomoc v rané fázi vývoje onemocnění, existuje 50% šance, že bude schopen žít 5 let.

Pokud má člověk maligní nádor a obrátil se na specialistu pozdě, existuje 30% šance, že osoba s tímto onemocněním bude žít déle než 5 let.

Nádor u malého dítěte

Odborníci poznamenávají, že tvorba nádoru se může objevit u každého dítěte bez ohledu na jeho věk. Pokud je mu méně než 3 roky, může se u něj vyvinout astrocytom, medulloblastom, ependymom. U dětí tohoto věku se meningiomy a kraniofarygiomy nevyskytují. U kojenců se novotvary tvoří ze struktur v mozku, které jsou umístěny ve střední linii mozku. Pokud se novotvar objeví v mozkových hemisférách, pak postihuje 2-3 sousední oblasti. U dětí se kromě nádorů tvoří malé cysty, které mohou demyelinovat mozek.

Pokud má novorozené dítě nádor v mozku, objeví se následující nepříjemné příznaky:

 • bolesti hlavy, křeče;
 • častá nevolnost, zvracení;
 • bílý pruh bělma poblíž duhovky a horního víčka.

Rovněž se neustále cítí unavení, jejich akademický výkon prudce klesá, po návratu ze školy se student snaží rychleji spát.

Se zvětšením nádoru se u dítěte vyvinou další příznaky: obličej se stává asymetrický, chůze se stává nejistá, chování se prudce mění, objevují se halucinace, dochází ke zpoždění ve vývoji, je narušena funkce polykání, vyvíjí se anorexie, často se objevuje zvonění v uších.

Během diagnostiky lékař vyšetřuje velikost hlavy dítěte, dělá mu rentgen, EEG, ultrazvuk, MRI, karotickou angiografii.

Lékaři poznamenávají, že jediným způsobem, jak odstranit nádor z dítěte, je chirurgický zákrok. S jeho pomocí se odstraní meningiom, papilom, astrocytom, ependymom, neurinom, adenom hypofýzy. Když se objeví další nádory, dítě je odstraněno pouze z části a poté je podána chemoterapie a radiační terapie. Můžete tak odstranit gliom, meduloblastom, metastázy. Pamatujte, že tímto způsobem nelze odstranit ependymom a neurom..

Pokud dítě podstupuje chemoterapii, pak se používá: „Cyklofosfamid“, „Ftorafur“, „Methotrexát“, „Vinblastin“, „Bleomycin“.

Někdy lékaři špatně diagnostikují a zaměňují nádor s jinými novotvary, které se objevily v mozku. Každý z nich má své vlastní metody léčby a taková lékařská chyba může pacienta stát život. Aby se tomu zabránilo, je vhodné podstoupit vyšetření, dodržovat všechna doporučení lékaře a pokud se objeví nepříjemné příznaky, okamžitě navštívit zkušeného odborníka. To vše pomůže identifikovat vývoj patologie v rané fázi a podstoupit vhodnou léčbu, která může zachránit životy..